Hlavní navigace

Přehled připravovaných daňových změn roku 2011

10. 11. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Schvalovací proces legislativních změn roku 2011 vrcholí. Rovněž novela zákona o daních z příjmů čeká na své schválení. Připravili jsme přehled změn, které podnikatele i zaměstnavatele v příštím roce zřejmě neminou.

Rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která má nabýt účinnosti v lednu 2011, čeká na schválení senátem. O dalším osudu této novely, včetně novely o stavebním spoření a daňovém řádu se rozhodne 12. listopadu. Přinášíme souhrn vybraných daňových změn, které v případě schválení čekají daňové poplatníky v roce 2011.

Zdanění důchodů podnikajících důchodců

Navrhuje se zdanění důchodů pracujících důchodců, pokud jejich příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu přesáhnou hranici 840 tisíc korun ročně. Doposud se daní jen ta část vyplacených důchodů, která převyšuje 288 tisíc korun ročně, bez ohledu na případnou výdělečnou činnost. Novým ustanovením bude při překročení výdělkové hranice 840 tisíc korun zdaněna také částka do 288 tisíc korun. V podstatě to znamená, že i při mírném překročení stanovené hranice bude zdaněn celý vyplacený důchod. Čtěte také: Neodložíte ročně 114 tisíc korun? Na slušný důchod zapomeňte

Rozšíření zvýhodnění příspěvků na penzijní připojištění

Daňové zvýhodnění bude rozšířeno na produkty penzijního pojištění poskytované institucemi penzijního pojištění v jiném státě EU, Norsku nebo Islandu (netýká se Lichtenštejnska).

Změny u příjmů z pronájmu

Dojde k upřesnění příjmů z pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku, které se nově považují vždy za příjmy z podnikání. Pro tento případ je doplněna v § 7 výše paušálních výdajů, a to 30 procent. Čtěte také: Daníme příjmy z pronájmu nemovitostí za rok 2009

Nezdanitelné části základu daně

Bude rozšířen okruh fyzických osob, kterým je možné poskytnout dar odčitatelný od základu daně. Týkal by se i invalidních důchodců, kteří se po dosažení důchodového věku stanou důchodci starobními. Odčitatelnost darů zahraničním osobám (fyzickým i právnickým) z EU, Norska a Islandu se bude řídit podmínkami stanovenými v českém zákoně o daních z příjmů pro dary poskytnuté českým osobám, nikoliv zahraničními právními předpisy.

Součástí návrhu je i zvýšený limit pro odpočet darů od základu daně z 5 % na 10 %. Jedná se o dary na podporu školství poskytnuté středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování.

Pro odpočet úroků na koupi pozemku od základu daně je poplatník povinen do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy zahájit na tomto pozemku výstavbu bytové potřeby. V současné době při splnění čtyřleté lhůty prokazuje tuto skutečnost zaměstnavateli, který je povinen v případě jejího nesplnění zpětně za jednotlivá uplynulá zdaňovací období přepočítat daňovou povinnost poplatníka. Protože to v praxi přináší řadu problémů, zvláště pokud poplatník v uvedené lhůtě vystřídá několik zaměstnavatelů, měla by být nově tato povinnost přenesena na poplatníka. Čtěte také: Musí zaměstnavatel provést odpočet úroků z úvěru na bydlení?

Jestliže poplatník nezahájí do čtyř let výstavbu, musí sám podat daňové přiznání a zdanit prospěch plynoucí z nesprávně uplatněných nezdanitelných částek jako ostatní příjem podle § 10 v období, ve kterém k porušení podmínky došlo.

Upřesnění využití paušálu na dopravu

Upřesňuje se použití výdajového pětitisícového paušálu na auto, namísto uplatnění skutečných výdajů. Záměrem je zamezení zneužívání tohoto ustanovení. Do zákona bude doplněna věta: Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5000 Kč. Z toho jednoznačně vyplývá, že paušál není možné využít spoluvlastníky dvakrát. Novela rovněž upřesňuje sporný pojem přenechání vozidla jiné osobě. Nově bude v zákonu uvedeno: Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Čtěte více: Knihu jízd nepalte, ne každému se výdajový paušál vyplatí

školení červen 22 - tip do článku

Povodňová daň

V souvislosti s povodňovými škodami se navrhuje (pouze pro zdaňovací období roku 2011) snížit částku základní slevy na dani na poplatníka o 1200 Kč za rok, tj. z roční částky 24 840 Kč na 23 640 Kč. Původně plánované snížení daňového zvýhodnění na vyživované dítě novela daně z příjmů neobsahuje.

Změna v tvorbě rezervy na opravy majetku

Návrh zpřísňuje úpravu v případě tvorby rezervy na opravu hmotného majetku. A to za situace, kdy poplatník nepřevede odpovídající finanční prostředky na samostatný účet do konce termínu pro podání daňového přiznání. Doposud se tato rezerva rušila v následujícím zdaňovacím období. Pro zabránění spekulací se má nově rezerva zrušit již ve zdaňovacím období, za které je toto daňové přiznání podáváno. Čtěte také: Rezervy už nejsou, co bývaly. Novinkou je spořící povinnost

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).