Hlavní navigace

Pronajměte byt lidem v nouzi a stát vám bude garantovat nájem, navrhuje Bartoš

17. 4. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pronajímatelé bytů budou moct získat od obce či kraje ručení za úhrady nájemného a záloh za služby a vzniklých škod. Počítá s tím zákon o podpoře bydlení.

Příslušný návrh upravilo pro jednání vlády minulý pátek ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Aby pronajímatel mohl získat ručení, bude muset byt pronajmout lidem v bytové nouzi. Další podmínkou má být, že se bude muset jednat o standardní bydlení s běžnou cenou nájemného v daném místě.

Co se dozvíte v článku
  1. Měl by se rozšířit systém bydlení s ručením
  2. Stávající systém má omezení
  3. Obce budou moct ručit napřímo
  4. Bydlení bude muset splnit standardy
  5. Účinnost je navrhovaná v červenci 2025

Měl by se rozšířit systém bydlení s ručením

MMR upravilo na základě připomínek Legislativní rady vlády a minulý pátek opětovně zveřejnilo návrh zákona o podpoře bydlení, jehož cílem je vznik systémové podpory získání a udržení bydlení pro osoby v bytové nouzi a osoby ohrožené bytovou nouzí. Mezi navrhované nástroje, které by měly bydlení více zpřístupnit, patří i systém poskytování bydlení s ručením a poskytování podnájemního bydlení (někdy souhrnně nazýváno jako bydlení s garancí). Ty by měly snížit riziko pronajímání pro majitele soukromých bytů a zvýšit dostupnost bydlení pro lidi v bytové nouzi.

Ti jsou totiž mnohdy pronajímateli bráni jako rizikoví nájemci. Vlastníci nemovitostí se obávají, že jim lidé v bytové nouzi nebudou hradit včas nájemné, že poškodí byt, že si na ně budou stěžovat sousedé nebo že správa takového nájemního vztahu pro ně bude mnohem více zatěžující. Takovým domácnostem zpravidla nepostačuje dávka mimořádné okamžité pomoci na jistotu (kauci), protože obtížně nacházejí pronajímatele ochotné s nimi uzavřít nájemní smlouvu. Tuto situaci je možné řešit pomocí bydlení s garancí pro majitele bytu, dodává důvodová zpráva.

MMR proto navrhuje, aby pronajímatelé při pronajímání soukromých bytů lidem v bytové nouzi mohli čerpat v případě zákonem definované situace ručení poskytovatele za úhrady nájemného a záloh za služby a vzniklých škod. Zároveň by měli mít zajištěny služby poskytovatelů bydlení s ručením nebo poskytovatelů podnájemního bydlení (prevence problémů s placením, sousedských konfliktů aj.), mezi které mohou patřit i obce, kraje nebo hlavní město Praha.

Stávající systém má omezení

Systém garancí sice částečně funguje už nyní, má však několik výrazných omezení. V praxi jsou totiž využívány dva druhy smluvních vztahů. U prvního pronajme vlastník byt poskytovateli, který následně s domácností v bytové nouzi uzavře podnájemní smlouvu. Záruky zde vyplývají přímo z existence těchto smluvních vztahů (poskytovatel musí plnit povinnosti nájemce bez ohledu na to, zda se mu podařilo od podnájemce vybrat podnájemné apod.).

Druhý smluvní typ tvoří zprostředkování, kdy poskytovatel garancí zprostředkuje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi vlastníkem v roli pronajímatele a klientem v roli nájemce. Ti mezi sebou tedy uzavřou nájemní smlouvu napřímo. Současně se na základě smlouvy o spolupráci mezi poskytovatelem a pronajímatelem poskytovatel zavazuje k ručení za nájemce v případě, kdy by nájemce neuhradil nájemné a zálohy za služby nebo způsobil škodu. Zavazuje se také k poskytování dalších služeb spojených se správou nájemního vztahu, vysvětluje důvodová zpráva s tím, že právě u zprostředkování jsou obce v současnosti značně omezeny. Podle zákona o obcích totiž obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma zákonem specifikovaných případů.

Obce budou moct ručit napřímo

V souvislosti s předloženým návrhem zákona o podpoře bydlení by ale mělo dojít ke změně příslušných ustanovení a i obce budou moct v těchto případech poskytovat omezené ručení. Nově mají mít obce možnost ručení vyplývající ze smlouvy o spolupráci podle zákona o podpoře bydlení, nepřesahuje-li tento dluh čtyřnásobek nejvyššího přípustného nájemného pro přiznání příspěvku podle zákona o podpoře bydlení v den uzavření smlouvy o spolupráci. Obce, které ručení poskytnou, pak budou moct čerpat na garanci státní příspěvek. Délka čerpání příspěvku nicméně bude limitována na dva roky.

MM Email

Bydlení bude muset splnit standardy

Podmínkou pro pronajímatele, kteří se budou chtít do systému zapojit, bude, aby nabízeli standardní bydlení, aby případné garance nebyly vypláceny do substandardního nebo přelidněného bydlení, případně do bydlení dražšího, než je místně obvyklé nájemné (bude se vycházet z cenových map, které bude připravovat ministerstvo financí). Nezbytné je také posouzení, zda zasmluvnění bytu a obsazení domácností v bytové nouzi nepovede ke zvýšení segregace v dané lokalitě nebo v bytovém domě. Kontrolu bytů musí vykonávat jiný orgán než sám poskytovatel garancí. Proto je navrženo, aby ji realizovala kontaktní místa pro bydlení ještě předtím, než je do bytu vyplacen jakýkoliv příspěvek. Jedná se základní opatření zajišťující, že systém nebude součástí sekundárního trhu s bydlením, upřesňuje se v důvodové zprávě s tím, že konkrétní standardy budou uvedeny v příloze zákona. 

Účinnost je navrhovaná v červenci 2025

O návrhu zákona by nyní měla jednat vláda. Pokud ho schválí a projde poté i Parlamentem ČR, měl by nabýt účinnosti v polovině roku 2025.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).