Hlavní navigace

Ráda by šla na pohřeb manželova dědečka. Má nárok na pracovní volno?

23. 10. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Úmrtí v rodině jako překážka v práci. Jak je to s poskytnutím pracovního volna v případě, že nejde o přímého příbuzného?

Zaměstnankyně potřebuje volno na pohřeb dědečka svého manžela. Na co má nárok? Může být poskytnuto volno, nebo si bude muset vzít dovolenou?

Jak uvádí Státní úřad inspekce práce na svých webových stránkách v rámci praktických dotazů a odpovědí, podle ustanovení § 199 odst. 1 zákoníku práce nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v zákoníku práce v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno nejméně ve stanoveném rozsahu a ve stanovených případech i náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku podle § 199 odst. 2 zákoníku práce.

Čtěte také: Které překážky v práci jsou placené a poskytují se i registrovaným partnerům? Dozvíte se v článku Zubař, svatba, zpožděný autobus. Kdy má zaměstnanec nárok na placené volno?

Dle bodu 7 písm. c) Přílohy k nařízení vlády – „ pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den k účasti na pohřeb prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob“.

Podmínka, aby fyzická osoba žila v době úmrtí se zaměstnancem v domácnosti, se vztahuje pouze na jinou osobu než osoby v příbuzenském poměru, které jsou v této skupině vyjmenovány.

V případě diferencované délky poskytování pracovního volna s náhradou mzdy při úmrtí se vychází z rozdělení pozůstalých osob ve vztahu k zemřelému do 3 skupin (podle příbuzenského vztahu).

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, 
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, 
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

Z výše uvedeného vyplývá, že je zde nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den s náhradou mzdy.

Čtěte další výčet jiných důležitých osobních překážek v práci, včetně vysvětlení, jak je to s překážkami v práci u dohod konaných mimo pracovní poměr: Tatínek u porodu, stěhování a hledání nového zaměstnání. Nárok na placené volno?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).