Hlavní navigace

Reforma zamíchala kartami ve výdělcích u dohod

15. 2. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Malými podnikateli využívané dohody o pracovní činnosti se stávají pro lidi nevýhodné, a to především v okamžiku, kdy si vydělají do pěti tisíc korun. Srážková daň se i v tomto případě počítá ze superhrubé mzdy a daňová zátěž se poměrně zvyšuje. Jiná situace je u dohod o provedení práce.

Reforma veřejných financí připravila pro osoby, které uzavřou dohodu o pracovní činnosti, nemilé překvapení. Zatímco u dohody o provedení práce si fyzická osoba letos přilepší, u dohody o pracovní činnosti naopak oproti loňskému roku prodělá. To se týká případů, kdy nepodepíše daňové prohlášení (tzv. růžový dvojlist). To poplatník nepodepisuje v okamžiku, kdy dohodu o pracovní činnosti vykonává při hlavním zaměstnání (tedy podepsal již u svého zaměstnavatele), nebo když současně vykonává dohodu jinou.

Dohody mají velkou nevýhodu – limit počtu odpracovaných hodin

Dohoda o provedení práce

Práce může mít u dohody o provedení práce jednorázový charakter ale i formu opakující se činnosti. Většinou se však využívá k jednorázovým činnostem. Počet odpracovaných hodin nesmí přesáhnout 150 hodin ročně. To zaručuje, že se z hrubého příjmu nemusí odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Ušetří tak obě strany dohody. Podnikatel sráží poplatníkovi u výdělku do 5000 Kč pouze daň ve výši 15 % (týká se pouze případů, kdy není podepsáno daňové prohlášení). Pokud odměna přesáhne pět tisíc korun, strhává zaměstnavatel zálohovou daň rovněž ve výši 15 % (ještě loni se zálohová daň pohybovala ve výši 20 %).

Dohoda o pracovní činnosti

Také u dohody o pracovní činnosti platí limit odpracovaných hodin. Práci nelze vykonávat v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel ji však může sjednat i v případě, že práce nepřekročí 150 hodin ročně, jako tomu je i u dohody o provedení práce. Jak ale vyplývá z výpočtů business serveru Podnikatel.cz, dohoda o pracovní činnosti se u práce pod 150 hodin ročně a při výdělku menším než 5000 korun nevyplatí. Nahlíží se na ni totiž jako na zaměstnanecký poměr, proto je zde odváděno sociální a zdravotní pojištění, a to jak ze strany poplatníka, tak i zaměstnavatele. Daň se navíc nově vypočítává z dílčího základu, kterým je superhrubá mzda (hrubá mzda zaměstnance navýšena o vedlejší náklady zaměstnavatele spojené s pojistným).

Také u dohod o provedení práce je možné podepsat daňové prohlášení

Mnozí účetní se mylně domnívají, že u dohod o provedení práce se daňové prohlášení nevyplňuje. Tím ale mohou poplatníkovi uškodit. I když se z odměn u této dohody nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění, lze růžový dvojlist vyplnit a podepsat a uplatnit si tak slevy na daně, které zaručí výdělek vyšší.

Kdo na tom prodělá a kdo vydělá?

Nejdůležitější u obou dohod je to, kolik si fyzická osob vydělá a zda podepsala daňové prohlášení. U dohody o provedení práce se u výdělku do pěti tisíc korun nemění prakticky nic, pokud si fyzická osoba vydělá více, je to v letošním roce pro ni jenom velké plus. Například při výdělku sedmi tisíc korun si zvýší svůj čistý měsíční příjem oproti loňskému roku až o 350 korun, a to v případě, kdy nepodepsala daňové prohlášení.

Dohoda o provedení práce (varianta bez DP)
HRUBÁ ODMĚNA Kč 5000
Rok 2007 2008
Dohoda o provedení práce (NEpodepsal daňové prohlášení)
hrubá odměna 5000 5000
zdravotní pojištění 0 0
sociální pojištění 0 0
dílčí základ daně 5000 5000
srážková daň (15 %) 750 750
K VÝPLATĚ 4250 4250
rozdíl oproti roku 2007 0
HRUBÁ ODMĚNA Kč 7000
Rok 2007 2008
Dohoda o provedení práce (NEpodepsal daňové prohlášení)
hrubá odměna 7000 7000
zdravotní pojištění 0 0
sociální pojištění 0 0
dílčí základ daně 7000 7000
záloha na daň (20 a 15 %) 1400 1050
sleva na dani (poplatník) 0 0
záloha na daň po slevě 1400 1050
K VÝPLATĚ 5600 5950
rozdíl oproti roku 2007 350

zdroj: Podnikatel.cz

Pokud daňové prohlášení podepsal, vydělá si letos při shodné hrubé odměně o 240 korun více.

Dohoda o provedení práce (varianta s DP)
HRUBÁ ODMĚNA Kč 5000
Rok 2007 2008
Dohoda o provedení práce (podepsal daňové prohlášení)
hrubá odměna 5000 5000
zdravotní pojištění 0 0
sociální pojištění 0 0
dílčí základ daně 5000 5000
zálohová daň (12 % a 15 %) 600 750
sleva na daň (poplatník) 600 2070
zálohová daň po slevě 0 0
K VÝPLATĚ 5000 5000
rozdíl oproti roku 2007 0
HRUBÁ ODMĚNA Kč 7000
Rok 2007 2008
Dohoda o provedení práce (podepsal daňové prohlášení)
hrubá odměna 7000 7000
zdravotní pojištění 0 0
sociální pojištění 0 0
dílčí základ daně 7000 7000
záloha na daň (12 a 15 %) 840 1050
sleva na dani (poplatník) 600 2070
záloha na daň po slevě 240 0
K VÝPLATĚ 6760 7000
rozdíl oproti roku 2007 240

zdroj: Podnikatel.cz

Dohoda o provedení práce je právě kvůli nižším nákladům pro podnikatele výhodnější, a proto ji rovněž častěji využívají. A to především na vykrytí eventuální zakázky nebo na sezónní práce, řekl business serveru Podnikatel.cz Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Do dohod o pracovní činnosti se podnikatelům kvůli vedlejším nákladům příliš nechce, ale není zbytí, pokud počet odpracovaných hodin přesahuje sto padesát za rok.

A rozhodně nepomůže ani to, pokud by přišla černá myšlenka, že na papíře bude 150 hodin, ale ve skutečnosti bude odpracováno hodin tři sta. Zaměstnavatel by tak porušoval evidenci pracovní doby. A tímto postupem by si od inspektorátu Inspekce práce vysloužil pokutu až do výše 400 000 Kč. V této souvislosti je také možné předpokládat, že příslušné daně a sociální a zdravotní pojištění by ze strany úřadů a zdravotních pojišťoven byly požadovány zpětně včetně příslušného penále, varuje Radek Novotný z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Nové speciály našich finančních serverů

Reforma mini

Podnikatelé se proto uchylují k tzv. Švarc systému, který je však v Česku nelegální. Podnikatelé ho ale i přesto využívají: Je pro ně výhodnější, připustil Bedřich Danda ze Sdružení podnikatelů a živnostníků.

Jedinou zákonnou cestou v tomto případě je uzavření dohody o pracovní činnosti. Ta má ale od Nového roku jedno velké úskalí. Pokud si poplatník vydělá méně než 5000 korun, musí počítat s větší daňovou zátěží. U odměny rovnající se Kč 5000 a u případu, kdy poplatník nepodepsal daňové prohlášení, je oproti loňskému roku vyšší o 356 korun.

Dohoda o pracovní činnosti (varianta bez DP)
HRUBÁ ODMĚNA Kč 5000
Rok 2007 2008
Dohoda o pracovní činnosti (NEpodepsal daňové prohlášení)
hrubá odměna 5000 5000
zdravotní pojištění zaměstnanec 225 225
sociální pojištění zaměstnanec 400 400
zdravotní pojištění zaměstnavatel 450 450
sociální pojištění zaměstnavatel 1300 1300
dílčí základ daně (zaokrouhlený na koruny dolů) 4375 6750
srášková daň (15 %) (zaokrouhleno na koruny dolů) 656 1012
K VÝPLATĚ 3719 3363
rozdíl oproti roku 2007  –356
HRUBÁ ODMĚNA Kč 7000
Rok 2007 2008
Dohoda o pracovní činnosti (NEpodepsal daňové prohlášení)
hrubá odměna 7000 7000
zdravotní pojištění zaměstnanec 315 315
sociální pojištění zaměstnanec 560 560
zdravotní pojištění zaměstnavatel 630 630
sociální pojištění zaměstnavatel 1820 1820
dílčí základ daně (zaokrouhlený na stovky nahoru) 6200 9500
záloha na daň (20 % a 15 %) 1240 1425
sleva na dani (poplatník) 0 0
záloha na daň po slevě 1240 1425
K VÝPLATĚ 4885 4700
rozdíl oproti roku 2007  –185

zdroj: Podnikatel.cz

U podepsaného daňového prohlášení za stejných finančních podmínek je situace neměnná. Vzhledem k tomu, že dohody o pracovní činnosti jsou ve většině případů bez podepsaného daňového prohlášení, výdělky do 5000 korun u dohod o pracovní činnosti se stávají neatraktivní.

Dohoda o pracovní činnosti (varianta s DP)
HRUBÁ ODMĚNA Kč 5000
Rok 2007 2008
Dohoda o pracovní činnosti (podepsal daňové prohlášení)
hrubá odměna 5000 5000
zdravotní pojištění zaměstnanec 225 225
sociální pojištění zaměstnanec 400 400
zdravotní pojištění zaměstnavatel 450 450
sociální pojištění zaměstnavatel 1300 1300
dílčí základ daně (zaokrouhlený na stovky nahoru) 4400 6800
zálohová daň (12 % a 15 %) 528 1020
sleva na dani 600 2070
záloha na daň po slevě 0 0
K VÝPLATĚ 4375 4375
rozdíl oproti roku 2007 0
HRUBÁ ODMĚNA Kč 7000
Rok 2007 2008
Dohoda o pracovní činnosti (podepsal daňové prohlášení)
hrubá odměna 7000 7000
zdravotní pojištění zaměstnanec 315 315
sociální pojištění zaměstnanec 560 560
zdravotní pojištění zaměstnavatel 630 630
sociální pojištění zaměstnavatel 1820 1820
dílčí základ daně (zaokrouhlený na stovky nahoru) 6200 9500
záloha na daň (12 % a 15 %) 744 1425
sleva na dani (poplatník) 600 2070
záloha na daň po slevě 144 0
K VÝPLATĚ 5981 6125
rozdíl oproti roku 2007 144

zdroj: Podnikatel.cz

Dohody jsou obecně pro podnikatele velmi výhodné. Je s nimi spojena zjednodušená agenda a neváže se na ně povinnost například vyplácet odstupné. Stanovení základu daně je ale kvůli reformě veřejných financí složitější a přiznává to i samotné ministerstvo financí, které slibuje nápravu: O zjednodušení základu daně u příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků se uvažuje. V současné době však není možné konkrétně uvést, v jakém rozsahu a jakým způsobem k tomuto zjednodušení dojde, řekl serveru Podnikatel.cz mluvčí ministerstva Jakub Haas.

Pozn.
Výpočty byly konzultovány s poradenskou společností MIVO, s.r.o.

Ve svém podnikání využíváte...

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. 

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).