Hlavní navigace

Jak na dohody o práci mimo pracovní poměr?

2. 10. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti znají zejména studenti během brigád. Jejich výhodou jsou nižší povinné odvody a jednodušší administrativa, což oceňují jak brigádníci, tak zaměstnavatelé. Jaká je zákonná úprava a zdanění u dohod?

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce je možné se zaměstnancem použít jak pro práci, která má povahu jednorázového úkolu či jde o opakující se činnost. Uzavírá se v souladu se zákoníkem práce (§ 75, § 77). Lze ji uzavřít, pokud rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za rok. Dohoda se zpravidla využívá k jednorázovým pracím a dá se uzavřít písemně i ústně. Ve smlouvě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden.

Pro průkaznost v případném sporu se ovšem doporučuje uzavřít dohodu písemně. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Daň z příjmu se však již odvádí. Pokud odměna nepřesáhne částku 5000 Kč, je tato částka zdaněna srážkovou daní ve výši 15 %. V případě, že je příjem vyšší, je sražena zálohovou daní ve výši nejméně 20 %. Při výplatě odměny je nutné zaměstnanci vydat potvrzení o příjmu a zdanění, aby je pracovník zahrnul do svého daňového přiznání. Zaměstnanec může konat na dohodu o provedení práce u neomezeného počtu zaměstnavatelů, vždy však pouze v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 150 hodin. To tedy znamená, že u prací pod 150 hodin ročně může zaměstnavatele se zaměstnancem uzavřít jak dohodu o provedení práce, tak dohodu o provedení činnosti. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, odměna za vykonanou práci, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na dobu určitou, popřípadě na dobu neurčitou.

dan_z_prijmu

Výpovědní doba činí 15 dní a začíná běžet dnem, v němž byla písemná výpověď doručena. Uzavírá se v souladu se zákoníkem práce (§ 76, § 77). U dohody o pracovní činnosti se odvádí sociální a zdravotní pojištění v případě, že odměna z těchto dohod je vyšší než 400 Kč v měsíci a pokud je tato dohoda uzavřena na dobu delší než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích. Daň z příjmů se odvádí stejně jako u dohody o provedení práce. Tedy pokud příjem je menší než 5000 Kč, je odvedena srážková daň ve výši 15 %. Jestliže je odměna vyšší, platí se daň zálohově (nejméně 20 %). O zdanění zálohou se musí zaměstnanci vystavit potvrzení o příjmu pro roční daňové přiznání. Srážková daň se vybírá jednotlivými finančními úřady na jiný bankovní účet než běžné zálohy na daň z příjmů fyzických osob.

Příležitostné zaměstnání – pojistné se neodvádí

V případě, že je pracovněprávní vztah uzavřen na méně než 7 dní, tj. jedná se o nahodilé jednorázové zaměstnání, tak se sociální a zdravotní pojištění neodvádí ani v případě, že byl příjem jakýkoliv. Například, když zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti v měsíci září 2007 na dobu od 24. 9. 2007 do 27. 9. 2007 a jeho příjem činil 2500 Kč, zaměstnanci nevznikla účast na nemocenském pojištění. Tento pracovní vztah se však nesmí pravidelně opakovat. Jestliže dostane pracovník příjem nižší než 400 Kč měsíčně, tak se opět sociální a zdravotní pojištění neodvádí.

Jsou dohody o provedení práce výhodné?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).