Hlavní navigace

Zdravotní pojištění jako skrytá daň. Jak na výpočet u OSVČ?

24. 8. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé v Česku platí stejně jako v ostatních zemích Evropské unie poměrně vysoké zdravotní pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné přitom není vůbec jednoduché vyznat se v povinnostech, jaké mají vůči zdravotní pojišťovně, anebo v tom, jak si spočítat minimální vyměřovací základ.

Zdravotní pojištění = skrytá daň

O zdravotním pojištění se často mluví jako o skryté dani. Tento povinný odvod mnohdy není zahrnován do různých statistik daňového zatížení, a přitom výše zdravotního pojištění je velmi vysoká. Navíc o tom, jak vysoké odvádí zaměstnavatel za zaměstnance zdravotní pojištění, má většina lidí jen mlhavou představu.

Pojištění nemine ani podnikatele ve ztrátě

Každý živnostník a podnikatel musí nejpozději do 8 dní od zahájení samostatné výdělečné činnosti o tom informovat svou zdravotní pojišťovnu (na formuláři „Oznámení pojištěnce“). V prvním roce podnikání platí podnikatel měsíční zálohy v minimální zákonné výši, v letošním roce je to částka 1 360 Kč. Tato záloha musí být zaplacena do osmého dne následujícího měsíce (tj. za únor do 8. března). V dalším roce podnikání už platí zálohu, která mu vyjde po propočítání z odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích. Pokud je vypočítaná záloha nižší, musí platit i v dalším roce minimální výši zálohy.

To platí i v případě, že je ve ztrátě! V přehledu se uvádí stejné příjmy a výdaje jako v daňovém přiznání, pokud je podnikání vedlejší činností, tak samozřejmě pouze příjmy a výdaje z podnikání. Vypočtené pojistné z přehledu se zúčtuje se zálohami a rozdíl se buď doplatí nebo se vrátí přeplatek, ovšem pouze do výše minimálního vyměřovacího základu.

Znáte svůj vyměřovací základ?

Za rok 2006 činil vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných 50 % příjmů po odpočtu výdajů. Totéž platí i pro rok 2007. Rozhodným obdobím pro placení pojistného je kalendářní rok. Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný do 8 dní po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích musí být potvrzen razítkem finančního úřadu. Pokud podnikatel změní během roku zdravotní pojišťovnu, odvede oběma pojišťovnám poměrnou část svého příjmu.

Ukázka podaného přehledu OSVČ za rok 2006 (v březnu 2007)
Příjmy 600 000 Kč
Výdaje 300 000 Kč
Počet měsíců OSVČ 12 Kč
Příjmy – výdaje 300 000 Kč
0,50×300 000 150 000 Kč (stanovení vyměřovacího základu)
0,135×150 000 20 250 Kč (zdravotní poj. za rok 2006)
Zaplacené zálohy 15 264 Kč (12×1 272 Kč)
Zbývá doplatit 4 986 Kč

Doplatek ve výši 4 986 Kč musel podnikatel poukázat na účet své příslušné zdravotní pojišťovny do 8 dní po podání daňového přiznání za rok 2006 (např. během března 2007).

Nová výše zálohy

  • 0,135 * 0,5 * 300 000 (příjmy – výdaje) / 12 (počet měsíců OSVČ)
  • nová výše zálohy tedy činí (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru) 1 688 Kč

Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude podán nový přehled o příjmech a výdajích v roce 2008.

Aby se každý živnostník vyhnul problémům ve styku se svojí zdravotní pojišťovnou, je důležité dávat si zejména pozor na oznamování rozhodných skutečností jako jsou zahájení či ukončení činnosti, řádně platit zálohy ve stanoveném termínu, uvádět správné bankovní spojení, veškeré změny v kontaktní adrese hlásit do 8 dní.

Přehled zdravotních pojišťoven na business serveru Podnikatel.cz

Porovnání odvodů na zdravotním pojištění u podnikatele a zaměstnance

Osoby samostatně výdělečně činné musí odevzdat v příslušném termínu (do konce března následujícího roku, v případě že mu daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak lze později) přehled o příjmech a výdajích z podnikatelské činnosti. V našem názorném příkladě dosáhl drobný živnostník průměrný měsíční příjem 20 211 Kč. Tedy stejnou částku jako činila průměrná hrubá mzda za rok 2006. A jak se liší povinné odvody živnostníka a zaměstnance?

Přehled živnostníka
Příjmy 342 532 Kč
Výdaje 100 000 Kč
Počet měsíců OSVČ 12
Příjmy – výdaje 242 532 Kč (20 211 Kč měsíčně)
0,50×242 532 121 266 Kč (stanovení vyměřovacího základu)
0,135×121 266 16 371 Kč (výše zdravotního pojistného, zaokrouhluje se na koruny nahoru)
Zaplacené zálohy 15 264 Kč (12×1 272 Kč)
Zbývá doplatit 1 107 Kč

Drobný živnostník s průměrným příjmem 20 211 Kč odvede za rok na zdravotním pojištění částku ve výši 16 371 Kč.

Zaměstnanec
Hrubá mzda 242 532 Kč (průměrná mzda za rok 2006)
Zdravotní pojištění 10 914 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 21 828 Kč

Zaměstnanci s průměrnou mzdou je za rok sraženo z jeho hrubé mzdy na zdravotním pojištění celkem 10 914 Kč, dalších 21 828 Kč za něj potom ještě odvede zaměstnavatel.

Anketa

Odvádí za vás zdravotní pojištění zaměstnavatel či si ho platí sami?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).