Hlavní navigace

Rekreace se kvůli pandemii neuskutečnila. Co s příspěvkem od zaměstnavatele?

26. 8. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Cestovky vracely peníze nebo vystavovaly poukazy do roku 2021. Bude v takovém případě příspěvek od zaměstnavatele stále osvobozený, nebo se zaměstnanci zdaní?

Příspěvek na rekreaci či zájezd je oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Do limitu 20 000 korun je od daně osvobozen, tudíž nepodléhá ani odvodům sociálního a zdravotního pojistného. Částka se však týká daného zdaňovacího období. Jak to bude v případě neuskutečněného zájezdu, vysvětlilo ministerstvo financí.

Osvobození příspěvku na zájezd či rekreaci

Osvobozené nepeněžní příjmy zaměstnanců popisuje § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů. Právě pod písmenem d) bod jedna tohoto ustanovení se uvádí, že od daně jsou mimo jiné osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění pro rodinné příslušníky zaměstnance. Částka nad stanovený limit je zdanitelným příjmem zaměstnance (včetně odvodů pojistného).

Nepeněžní forma a příspěvek formou poukazu

Musí však být dodržena nepeněžní forma. Například zaměstnavatel zaplatí celou hodnotu rekreace či zájezdu. Objevují se poukázky na rekreaci v určité hodnotě – zaměstnanec obdrží poukaz (nikoli peníze). Zaměstnavatel uhradí poskytovateli a zaměstnanec si zbylou část doplatí v cestovní kanceláři, tj. princip obdobný jako například u stravenek. Tento postup je u podnikatelské sféry (na rozdíl od zaměstnavatelů, kteří se povinně řídí vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb) v souladu se zákonem.

Zákon o daních z příjmů problematiku volnočasových poukázek výslovně neupravuje, podle ministerstva financí je ale možné poukázky pro daňové osvobození akceptovat. Avšak jen ty, které jsou směnitelné pouze za službu, věc, ale nikoliv za finanční hotovostní prostředky. Na poukázkách musí být vždy uveden účel a nelze je převádět do dalšího roku. Zaměstnavatel by měl zajistit jejich využití pouze zaměstnancem či rodinným příslušníkem a musí být schopen pod svou majetkovou odpovědností unést důkazní břemeno.

Příspěvek zaměstnavatele na zrušený zájezd

Ovšem v letošním roce je situace komplikovanější. Nejeden zaměstnavatel již přispěl zaměstnancům na rekreaci či zájezd, ať už formou částečné úhrady či poukazu, ale zájezd se z důvodu pandemie neuskutečnil. Cestovní kanceláře proto přesouvají zahraniční zájezdy na pozdější období. Klienti často obdrží poukaz na rok 2021. Otázkou je, zda je i v tomto případě možné uplatnit osvobození (eventuálně ponechat příspěvek z FKSP)? Nebude nutné poskytnuté příspěvky zaměstnancům ve mzdě „dodanit“?

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Anna Fuksová za ministerstvo financí, v případě, že zaměstnanci nebylo ze zjevných jím nezaviněných důvodů (opatření týkající se COVID 19) umožněno se rekreace v daném termínu zúčastnit, není v rozporu s vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“) poskytnutí náhradního poukazu, který může být využit opět zase jen na určitou rekreaci, byť v jiném termínu. V tomto ohledu není závadná ani skutečnost, že náhradní termín rekreace bude až příští rok. Nicméně musí být ze strany příslušné organizace samozřejmě naplněny veškeré obecné požadavky stanovené vyhláškou o FKSP, definované zejména v ustanovení § 3 vyhlášky o FKSP (jedná se např. o nutnost plnění nepeněžní formou, povinnost zaměstnavatele dané plnění (celou rekreaci nikoliv jen nějaký multifunkční poukaz) zcela uhradit atd.).

chytré podnikání - tip témata

Jestliže bylo původní nepeněžní plnění zaměstnavatelem poskytnuto v roce 2020 ze zdrojů vyjmenovaných v zákoně o daních z příjmů, přičemž při poskytnutí rekreace a zájezdu u zaměstnance hodnota nepeněžního plnění nepřesáhla částku 20 000 Kč za zdaňovací období, bylo toto nepeněžní plnění u zaměstnance od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeno, ujistila zaměstnavatele Anna Fuksová. Dodala, že pokud je zájezd, který měl zaměstnanec absolvovat v letošním roce (2020), z objektivních důvodů zrušen cestovní kanceláří, přičemž je zaměstnanci ve smyslu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu poskytnut poukaz s možným čerpáním služeb až do roku 2021, osvobození uvedeného nepeněžního plnění do výše 20 000 Kč v roce 2020 zůstává nedotčeno.

Stále se jedná o příspěvek (který byl zaplacený na fakturu zaměstnavatelem na původně objednaný zájezd v letošním roce, jen se změnily podmínky v cestovní smlouvě, jiná destinace, jiná doba…). Pokud bude cestovní kancelář cenu zaplaceného zájezdu vracet (např. proto, že poukaz nebude v ochranné době využit), pak bude nutné řešit vrácení zaplacené ceny zájezdu v závislosti na tom, jakým způsobem se vrácení zaplacené ceny zájezdu uskuteční.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).