Hlavní navigace

Řetězení pracovních poměrů se týká i vedlejšáků

3. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Původně navrhované změny v prodlužování pracovních poměrů od ledna 2011 nebudou. Maximální lhůta pro jejich sjednání zůstává stejná. Víte, jak časově omezené pracovní poměry uzavírat a jak případně toto ustanovení obejít?

Krátkodobé pracovní poměry nelze se zaměstnanci uzavírat donekonečna. Zákoník práce omezuje jejich sjednání maximálně dvouletou lhůtou. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovalo od roku 2011 prodloužení doby, po kterou by bylo možné uzavírat smlouvy na dobu určitou ze dvou na pět let. Uvažovalo se i o neomezené době pracovního poměru na dobu určitou s maximální možností dvojího prodloužení.

Jak ale pro Podnikatel.cz sdělila Adéla Tomíčková, tisková mluvčí MPSV, v současné době je do Parlamentu předán návrh zákona s předpokládanou účinnosti od 1. 1. 2011, ovšem změna v prodlužování pracovní doby mezi těmito opatřeními není. Další změny zákoníku práce, které vyplývají z Programového prohlášení vlády, lze očekávat až v roce 2011, dodala Tomíčková.

Současné znění zákona omezuje opakované uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, tzv. řetězení pracovních poměrů. Ty byly dříve uzavírány pravidelně zejména v určitých odvětvích. Přestože se nejedná o novou záležitost, někteří zaměstnavatelé v problematice stále chybují.

Omezení pracovního poměru na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou popisuje § 39 zákoníku práce. Jestliže hovoříme o pracovním poměru na dobu určitou, znamená to, že jeho doba byla vymezena uvedením časového období trvání určitých prací. Nemusí se ovšem jednat jen o konkrétní číselné datum. Ohraničení muže být sjednáno jinými skutečnostmi, u nichž účastníkům není předem známo, kdy přesně nastanou. Příkladem může být pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené nebo zastupování za nemocného zaměstnance. Čtěte více: Co chtějí firmy, stát nezajímá. Čtěte nejčastější přání českých firem

Trvání pracovního poměru mezi stejnými účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době. Předchozí pracovní poměr na dobu určitou se do sledovaného období počítá pouze v případě, že od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců.

Výjimky z omezení pracovního poměru na dobu určitou

Omezení sjednání pracovního poměru na dobu určitou se nevztahuje na případy, kdy je přijat zaměstnanec z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu překážek v práci na straně zaměstnance. Převážně se jedná o zástupy za nemoc, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Čtěte více: Víte o povinnosti hlásit volná pracovní místa úřadům práce?

Dále z vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele, spočívajících ve zvláštní povaze práce. Tato výjimka musí být projednána s odborovou organizací nebo stanovena vnitřním předpisem. Musí se ale jednat o opravdu závažné provozní důvody, například práce na časově omezených projektech.

Do 31. 12. 2009 platila výjimka pro poživatele starobního důchodu. S důchodci bylo totiž možné uzavírat pracovní smlouvy maximálně na dobu 1 roku. Od roku 2010 pracují důchodci neomezeně a dvouletý limit uzavírání pracovních smluv na dobu určitou se vztahuje i na ně. Čtěte více: Starobní důchodci se nově zaměstnávají na dobu neurčitou

Omezení se týká i „vedlejších“ pracovních poměrů

Často se chybuje v opakovaném uzavírání tzv. vedlejších pracovních poměrů na dobu určitou. Nový zákoník práce ovšem pracovní poměr hlavní a vedlejší nerozlišuje. Na každý pracovní poměr se pohlíží samostatně. Omezení tedy platí pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky. Čtěte více: Za švarcsystém hrozí pokuta až 300 000 korun. Jak se mu vyhnout a přesto ušetřit?

Příklady:

1. Pracovní poměr byl uzavřen od 1. 1.2009 do 31. 12.2009. Dále byl uzavřen nový pracovní poměr od 1. 1.2010 do 30. 9.2010. Je možné prodloužit tento pracovní poměr?

Pracovní poměr lze prodloužit dodatkem maximálně do 31. 12.2010. (dvouletý limit)

2. Pracovní poměr byl uzavřen od 1. 10. 2008 do 30. 1.2009. Dále byl uzavřen nový pracovní poměr od 1. 3.2009 do 31. 12.2010. Jde o řetězení pracovních poměrů?

Dvouletý limit „řetězení“ pracovního poměru uplynul 30. 9. 2010. Od 1. 10. 2010 se pracovní poměr automaticky změnil na dobu neurčitou. Jestliže totiž pracovník nadále pokračoval s vědomím zaměstnavatele v konání práce, stal se jeho pracovní poměr poměrem sjednaným na dobu neurčitou. V těchto případech není nutné sjednání dodatku o změně pracovní smlouvy.

3. Pracovní poměr byl uzavřen od 1. 10. 2008 do 30. 1. 2009. Dále byl uzavřen nový pracovní poměr od 1. 10.2009 do 31. 12.2010. Kdy končí dvouletá lhůta pro řetězení pracovních poměrů?

školení červen 22 - tip do článku

Mezi sjednáním jednotlivých pracovních poměrů uplynula doba alespoň 6 měsíců. Stávající pracovní poměr lze prodloužit dodatkem až do 30. 9. 2011.

Zaměstnavatelé si musí pečlivě hlídat datum uzavření pracovního poměru na dobu určitou. Mohlo by se lehce stát, že se pracovní poměr překročením dvouletého limitu automaticky stane pracovním poměrem na dobu neurčitou. Eventuální možností jak tuto situaci obejít, je po uplynutí dvouletého pracovního poměru, tj. v šestiměsíčním mezidobí sjednat dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Čtěte více: Dohoda o pracovní činnosti do 2000 Kč je výhodnější

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).