Hlavní navigace

Víte o povinnosti hlásit volná pracovní místa úřadům práce?

8. 9. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnavatelé jsou povinni nahlásit volné pracovní místo příslušnému úřadu práce. Ne každé uvolněné místo je však místem volným. Rovněž by měli pamatovat na povinnost neprodleného oznámení obsazení těchto volných pracovních míst.

Zaměstnavatel má právo v souladu se zákonem o zaměstnanosti získávat zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám nebo za pomoci úřadu práce či pracovní agentury. Od úřadu práce může vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popřípadě poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání. Čtěte více: Chcete být zadobře s úřadem práce? Zaměstnejte zdravotně postižené. Zákon tak dává zaměstnavateli právo na určení počtu zaměstnanců i možnost využít k jejích získání a výběru služeb úřadu práce.

Zaměstnavatelé nahlášením volných pracovních míst poskytují úřadům práce informace o pracovních příležitostech, které je možné nabídnout případným uchazečům. Napomáhají rovněž k evidenci nedostatkových profesí na trhu práce.Čtěte více: Pracovní smlouva.

Volná pracovní místa se hlásí v zákonné lhůtě úřadu práce. Za neplnění této povinnosti může být zaměstnavatelům úřadem práce uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Nahlašování volných pracovních míst úřadu práce a desetidenní lhůta

zákoně o zaměstnanosti je v § 35 uvedeno, že je zaměstnavatel povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku. Ve stejné lhůtě, tj. nejpozději do 10 kalendářních dnů, je zaměstnavatel povinen nahlásit případné obsazení volných pracovních míst.

Desetidenní oznamovací lhůta začíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa.

Většina zaměstnavatelů volná pracovní místa na zdejší úřad práce oznámí. Zaměstnavatelé však často neplní svou povinnost oznámit úřadu práce obsazení těchto míst. Žádnou pokutu, která by se týkala neoznámení volného pracovního místa či neoznámení jeho obsazení, jsme zatím neuložili, uvedla pro business server Podnikatel.cz HANA ŠEBELOVÁ, tisková mluvčí Úřadu práce Brno-venkov.

Které pracovní místo se považuje pro plnění oznamovací povinnosti za „volné“?

Uvolněnými pracovními místy se rozumí pracovní místa dočasně neobsazená nebo nově vytvořená, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance. Zaměstnavatel se sám rozhodne, zda uvolněné místo obsadí novým zaměstnancem nebo nebude nějakou dobu zaměstnance na toto místo potřebovat.

Získá-li zaměstnavatel do 10 kalendářních dnů od uvolnění místa nového zaměstnance sám, nejedná se z hlediska plnění oznamovací povinnosti o volné pracovní místo. Čtěte více: Pracovní poměr. Na toto místo nastoupí zaměstnanec ihned po uvolnění nebo v dohodnutém termínu, například po ukončení dvouměsíční výpovědní lhůty u předchozího zaměstnavatele. Toto pracovní místo zaměstnavatel pracovnímu úřadu nehlásí.

Volnými pracovními místy se rozumí všechna neobsazená pracovní místa, tedy pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Čtěte více: Jak na dohody o práci mimo pracovní poměr?

Zaměstnance na uvolněná pracovní místa hledám převážně:

Zaměstnavatel může také současně s nahlášením volného pracovního místa úřadu práce oslovit za účelem hledání vhodného

zaměstnance pracovní agentury nebo si podat inzerát sám, pokud tak již neučinil dříve, například během výpovědní lhůty odcházejícího zaměstnance.

Jak hlásit volná pracovní místa?

Volná pracovní místa se hlásí:

  • osobně na příslušném úřadě práce,
  • telefonicky,
  • písemně,
  • e-mailem,
  • faxem,
  • pomocí internetu prostřednictvím integrovaného portálu MPSV.

K nahlášení volného pracovního místa lze využít tiskopisy příslušných úřadů práce k hlášení volných pracovních míst.

Úřad práce vede v souladu se zákonem o zaměstnanosti evidenci volných pracovních míst, která obsahují základní charakteristiku pracovního místa, tj. určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách. Dále také informaci o tom, zda jde o pracovní poměr na dobu neurčitou či určitou, jeho předpokládanou délku, možnost ubytování, poskytované zaměstnanecké benefity a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.

Správnou charakteristikou pracovního místa je přesné a úplné uvedení všech údajů, jako jsou údaje o pracovním zařazení, kvalifikačních požadavcích, pracovních a mzdových podmínkách. Přesným uvedením údajů o pracovním místě zamezí zaměstnavatel ztrátě času pohovory s nevhodnými uchazeči o práci a zatěžování vyplňováním doručenek vydaných úřady práce.

Obsazení uvolněného pracovního místa

Získání vhodného zaměstnance na uvolněné pracovní místo hlásí zaměstnavatel úřadu práce stejným způsobem jako volné pracovní místo. V případě potřeby doloží uzavřenou pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti či dohodou o provedení práce. Pracovní místo je obsazeno ode dne, který je uveden v pracovní smlouvě jako den nástupu nebo od kterého se zaměstnanec zavázal vykonávat práci v případě uzavřených dohod. Čtěte více: Dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

školení květen 24 - novinky

Vyplňování doručenek do zaměstnání vydaných úřady práce

Zaměstnavatelé při nahlášení volného místa spolupracují s úřadem práce při hledání vhodného zaměstnance. Po pohovoru s uchazečem vyslaným úřadem práce vyplní na doručence část určenou k jednání s uchazečem. Uvádí se datum nástupu do pracovního poměru nebo zařazení do výběrového řízení, případně důvod jeho odmítnutí.

Pokud zaměstnavatelé neohlásili úřadu práce volné pracovní místo, nejsou povinni žádné doručenky uchazečům o zaměstnání vyplňovat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).