Hlavní navigace

Rodiny s dětmi letos na ročním zúčtování či daňovém přiznání vydělají

20. 1. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Díky navýšení daňového zvýhodnění se mohou rodiče těšit na příjemný doplatek po vyúčtování daní. Všech rodin se ale doplatek netýká.

Novela zákona o státní sociální podpoře přinesla vyšší daňové zvýhodnění. Navýšení se u zaměstnanců projeví poprvé v měsíci lednu 2022 a při ročním zúčtování daní za rok 2021. Připomínáme i aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu ke společně hospodařící domácnosti při střídavé výchově rodičů.

Daňové zvýhodnění v roce 2021 a 2022

Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti se pro rok 2021 zvýšilo. Novela zákona o státní sociální podpoře, kterou se daňové zvýhodnění navyšuje, byla sice schválena již 28. července 2021, ale změna se projeví až při ročním zúčtování daní za rok 2021. Měsíčně se poprvé uplatní za leden 2022. Avšak vyšší částky se týkají pouze rodičů s více dětmi. U rodin s jedním dítětem se nic nemění.

Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýšilo z dosavadních 19 404 na 22 320 Kč ročně, měsíčně z 1617 na 1860 Kč a na třetí a každé další dítě z 24 204 na 27 840 Kč ročně, měsíčně z 2017 na 2320 Kč.

Rodiny, které mají dvě a více dětí, se mohou těšit na příjemný doplatek daňového bonusu (nebo uplatnění vyšší daňové slevy). Vyšší daňové zvýhodnění za rok 2021 si uplatní v rámci ročního zúčtování daní u svého posledního zaměstnavatele, eventuálně podáním daňového přiznání.

Co je vyživované dítě a společně hospodařící domácnost? 

Definici společně hospodařící domácnosti najdeme v ustanovení § 21 odst. 4 zákona o daních z příjmů (nejedná se o trvalé bydliště, ale o společenství osob, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Uplatnění daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu byla zrušena. Roční daňový bonus lze od roku 2021 (za splnění podmínek) uplatnit neomezeně. Od roku 2022 se ruší i měsíční omezení částkou 5 025 Kč.

Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy za rok 2021 jde o částku 91 200 korun (v roce 2022 se částka zvyšuje na 97 200 korun). V případě uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnanců je k získání nároku třeba dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (v roce 2022 měsíčního příjmu 8100 korun).

Potvrzení pro uplatnění daňového zvýhodnění

Pokud v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživují děti oba zaměstnaní rodiče, musí poplatník nárok na daňové zvýhodnění prokázat potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje (neuplatňuje) daňové zvýhodnění druhý z poplatníků. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doporučuje doložit čestným prohlášením. Zaměstnavatel vydá předepsaný tabulkový formulář, eventuálně zjednodušené potvrzení, že poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Potvrzení je platné až do okamžiku, kdy dojde ke změně rozhodných skutečností (dítě dostuduje, narodí se další apod.). Poté se dokládá potvrzení nové, jelikož dochází ke změnám v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se může měnit i výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti). Rozhodně není nutné vydávat nové potvrzení pro každý následující kalendářní rok. Poplatníci, kteří budou uplatňovat daňové zvýhodnění v daňovém přiznání, využijí tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání“.

Daňové zvýhodnění a střídavá výchova

V praxi někdy činí potíže určení daňového zvýhodnění v situaci, kdy je dítě svěřeno do střídavé výchovy. Jedná se totiž o dvě společně hospodařící domácnosti. Tato situace je upravena pokynem D-22, kde se píše, že není důležité, jakým způsobem se oba výchovně způsobilí rodiče v péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají. Rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale ve společně hospodařící domácnosti. Pro posouzení příslušnosti nezletilých dětí ke společně hospodařící domácnosti je důležitá dohoda rodičů.

školení březen - text

To bylo nedávno potvrzeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu (8 Afs 155/2019–46). Z usnesení plyne, že dítě musí být v jednom zdaňovacím období příslušníkem pouze jedné společně hospodařící domácnosti. Pokud se rodiče nedohodnou, který z nich si bude uplatňovat daňové úlevy za zdaňovací období, bude na správci daně, aby určil, se kterým rodičem dítě tráví objektivně více času, případně ve které domácnosti jsou více naplněny její další znaky.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů tak může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. např. po několik kalendářních měsíců. Je ale možná i dohoda, kdy dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z rodičů, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Potom bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude.

Daňové zvýhodnění a souhrn podmínek pro rok 2022

Daňové zvýhodnění Ročně a měsíčně
Daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě ve společné domácnosti) 15 204 Kč, 22 320 Kč a 27 840 Kč ročně
Daňové zvýhodnění na dítě (průkaz nebo přiznání průkazu ZTP/P) 30 408 Kč, 44 640 Kč a 55 680 Kč ročně
Daňový bonus, pokud roční úhrn příjmů dosáhne alespoň 6násobek minimální mzdy, tj. 97 200 Kč  - alespoň 100 Kč ročně
Měsíční daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě v domácnosti) 1 267 Kč, 1 860 Kč a 2 320 Kč
Měsíční bonus, pokud úhrn příjmů dosáhne alespoň 1/2 minimální mzdy, tj. 8 100 Kč
- alespoň 50 Kč měsíčně

Nové články do mailu

Odesíláme každý den nebo každý týden. Odebírejte i zcela nový newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).