Hlavní navigace

Sankce u kontrolních hlášení zmírnily, další změny už však nečekejte

1. 8. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokuty spojené s kontrolním hlášením lze nově prominout a rovněž se prodloužila lhůta na reakci na výzvu. Další úpravy kontrolního hlášení ale nejsou v plánu.

Sankční režim u kontrolních hlášení k DPH se definitivně zmírnil. Ve Sbírce zákonů vyšla novela, která umožňuje prominout pokuty a rovněž prodlužuje lhůtu pro reakci na výzvu finančního úřadu. Jak ale zároveň serveru Podnikatel.cz potvrdilo Generální finanční ředitelství (GFŘ), žádné další změny se u kontrolního hlášení neplánují.

Povinnosti u kontrolního hlášení nepodceňujte

Ve Sbríce zákonů vyšel tzv. celní balíček, jehož součástí je i novela zákona o DPH. Ta zmírňuje pokuty u kontrolních hlášení. Původně nastavené sankce sice zůstaly v platnosti, nově je ale může finanční správa prominout. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Zákon navíc obsahuje další pokuty, které mohou plátci DPH v souvislosti s kontrolním hlášením dostat. U nich ale již existuje možnost pro správce daně stanovit jejich výši, a to do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení, a až do výše 500 000 Kč pro plátce, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní.

Zmíněná výzva se má doručovat elektronicky, a to prostřednictvím


a) datové schránky, nebo

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku. Tuto adresu sdělíte správci daně při podání prvního kontrolního hlášení.

Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Nově ale platí, že na reakci na výzvu má podnikatel 5 pracovních dní a nikoli 5 kalendářních dnů, jak bylo původně napsáno v zákoně.

Pokuty lze nově prominout

Do zákona se také doplnil institut prominutí pokuty, který se týká pokut v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, a institut vyloučení vzniku pokuty, který se týká pokuty v pevné výši 1000 Kč. V případě pokuty ve výši 1000 Kč bude tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Finanční správa vydá v nejbližší době metodický pokyn, který sjednotí pravidla a podmínky, za kterých bude možno plně nebo částečně prominout výši uložených pokut. Vzhledem k tomu, že tato změna v promíjení pokut u kontrolních hlášení byla očekávána, ukládání pokut jsme do doby účinnosti novely pozastavili. Tisícikorunová pokuta nebyla uložena žádná, co se týká těch vyšších pokut, byly uloženy jen čtyři, upřesnil generální ředitel finanční správy Martin Janeček. V budoucnu se k tomuto v minulosti vzniklému porušení už nebude přihlížet, dodal.

Čtěte také: Kdyby platily pokuty u kontrolních hlášení, tisíce podnikatelů zaplatí 30 000 Kč

Další změny se neplánují

Co se týče dalších úprav kontrolního hlášení, finanční správa zatím žádné neplánuje ani nenavrhuje. Vzhledem ke krátké lhůtě od zavedení kontrolního hlášení neuvažujeme v současné době o žádných úpravách „formuláře“ kontrolního hlášení. V souvislosti s novelou zákona o DPH, která teď čeká na podpis prezidenta republiky bude pouze upraveno „Poučení k jeho vyplnění“ a případně „hlavičky“ vybraných sekcí kontrolního hlášení tak, aby odpovídaly v odvolávkách na paragrafy zákona o DPH aktuálnímu znění. Nejedná se ale v žádném případě o změnu obsahu vykazovaných údajů, doplnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí GFŘ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).