Hlavní navigace

Sdílené pracovní místo nově: Pro firmy to není taková bomba, jak se možná zdá

27. 7. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nové sdílené pracovní místo v zákoníku práce je sice zdánlivě víc než prostý součet kratších úvazků, přesto není jisté, že firmám vážně přinese zásadní výhodu.

Podle expertky na flexibilitu práce je diskutabilní sadou omezujících pravidel, která zavádí. I tak však novinka k možnosti sdílení míst přitáhne pozornost.

Výsledkem šíření koronaviru je i pokračující tlak na flexibilitu práce. Projevila se hlavně v překotném zavádění a šíření práce z domova, home office. Není to však jediný trend, respektive nástroj, jak flexibilitu na straně firem i zaměstnanců prohloubit. Jedna z možností, sdílené pracovní místo, teď bude nově i v zákoníku práce.

Co se dozvíte v článku
  1. Dohodnuté sdílení pracovního místa
  2. Pracovní dobu si domlouvají samotní zaměstnanci
  3. Záskok při nepřítomnosti jen s výslovným souhlasem
  4. Patnáctidenní výpovědní doba
  5. Komu to pomůže? Podle MPSV rodičům, seniorům i absolventům
  6. Větší povědomí o flexibilitě práce
  7. Nikoli zásadní změna praxe
  8. Chybí výhoda pro zaměstnavatele, proč sdílení míst zavádět

Dohodnuté sdílení pracovního místa

Podle novely zákoníku práce a nově vloženého paragrafu 317a může zaměstnavatel od začátku příštího roku uzavřít se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce dohody, podle kterých budou sdílet jedno pracovní místo. Zaměstnanci si pak budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn. Domluví se tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců na jednom sdíleném pracovním místě nesmí podle zákona překročit délku stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou situace, kdy se zaměstnanci navzájem zastupují. Přečtěte si také o tom, jaká platí pravidla pro zaměstnávání cizinců, a to už od začátku července: Zahraničním pracovníkům musíte nově zajistit ubytování, lékaře i návrat do země.

Pracovní dobu si domlouvají samotní zaměstnanci

Zaměstnanci pak budou zaměstnavateli sami předkládat společný písemný rozvrh pracovní doby na sdíleném pracovním místě, a to nejméně týden před počátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Pokud to neudělají, rozvrhne jim směny zaměstnavatel. Když dojde k nějakým nenadálým změnám v rozvrhu zaměstnanců, musí s nimi zaměstnavatele písemně seznámit nejméně dva dny předem, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnou na jiné lhůtě.

Záskok při nepřítomnosti jen s výslovným souhlasem

Zaměstnavatel přitom musí se zaměstnanci na sdíleném pracovním místě písemně uzavřít dohody, v nichž budou uvedené bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby. Zaměstnavatel také může po zaměstnancích požadovat zastupování nepřítomného člověka na sdíleném pracovním místě, pokud si to v dohodě se zaměstnanci přímo domluví. Bez dohody však do záskoků nikoho nutit nemůže.

Patnáctidenní výpovědní doba

Dohodu pak mohou zaměstnanec a zaměstnavatel písemně rozvázat ke dni, který si sjednají. Nebo ji může zaměstnavatel či zaměstnanec písemně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu, s patnáctidenní výpovědní dobou. Ta začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Když alespoň u jednoho zaměstnance na sdíleném pracovním místě závazek z dohody zanikne, u ostatních lidí, kteří místo sdílejí, se pracovní režim sdíleného pracovního místa uplatní do konce probíhajícího vyrovnávacího období.

Komu to pomůže? Podle MPSV rodičům, seniorům i absolventům

Je tedy zřejmé, že kdo začne sdílená pracovní místa podle zákoníku práce v praxi využívat, nevyhne se jisté dávce dodatečné administrativy. Ministerstvo práce a sociálních věcí si však od novinky slibuje, že sdílené pracovní místo může pomoci rodičům s malými dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené nebo když si chtějí udržet kontakt se zaměstnavatelem během ní. Přínosné podle něj může být i pro seniory, kteří chtějí pracovat, ale jen na kratší úvazek, či předávat kompetence, nebo pro lidi, kteří částečně pečují o své blízké, pro absolventy a další. Na jednom sdíleném místě přitom mohou pracovat dva zaměstnanci, ale i více se stejnou pracovní náplní. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že práce bude vždy vykonávána, informuje ministerstvo ve své zprávě. K tématu si přečtěte také článek Lovíte lidi mezi maminkami, studenty a generací 50+? Nabídněte zkrácené úvazky.

Sdílené pracovní místo je další způsob, jak můžeme podpořit rodiny. Je to možnost, jak rodičům s malými dětmi usnadnit slaďování rodinného a pracovního života. Výhodné to bude i pro zaměstnavatele, protože spokojenější zaměstnanci odvádějí svoji práci lépe, komentovala opatření ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. V tomto případě však je třeba dodat i to, že sdílení pracovních míst také musí doplnit dostatek přístupných souvisejících služeb pro rodiny s malými dětmi. Jako jsou například školky s potřebnou kapacitou nebo jiné možnosti i pro menší děti – bez těchto možností se rodiče, kteří chtějí, do práce vracet zpravidla stejně nemohou.

Větší povědomí o flexibilitě práce

I když je sdílení pracovních míst nově v zákoně, rozhodně není žádnou novinkou v samotné praxi, kde firmy už teď využívají kombinaci zkrácených úvazků, pokud chtějí práci rozdělit mezi více lidí. Jaký je tedy na sdílená pracovní místa pohled právě z praxe? O něco méně nadšený než ze strany ministerstva.

Podle Zdenky Studené ze společnosti Flexjobs, která firmám radí s flexibilitou práce, každá změna v zákoně vyvolá diskusi a iniciuje změnu i v realitě firem. Dává návod, podporu a mandát měnit i praxi. V tom je to zcela jistě přínosné pro zvýšení povědomí a další rozvíření debaty o flexibilitě práce. Nejen, že se rozviřuje debata o výhodách částečných úvazků, ale dává se k tomu i konkrétní nástroj, komentuje Zdenka novelizaci týkající se sdíleného pracovního místa. Nepřehlédněte také související článek Jak bojovat o lidi, když na to nemáte? Peníze nejsou to jediné, co lidi ocení.

Brand24

Nikoli zásadní změna praxe

Zároveň si ovšem nemyslí, že by novela nějak zásadněji změnila stávající praxi, kdy firmy sdílení míst řeší tím, že na jednu pozici uzavírají více zkrácených úvazků. Nový právní rámec v zákoníku práce totiž není nastavený příliš uživatelsky přívětivě. Pro firmy je jednodušší a praktičtější využívat více částečných úvazků něž sdílené místo, tvrdí. Jestli tedy novela podle ní něco podpoří, bude to samotný princip sdílení pracovního místa jako modelu, kdy se o jednu pozici dělí dva lidé nebo i více, který se bude využívat víc. Tento model opravdu může nést mnoho benefitů pro firmu i samotné zaměstnance, pokud se dobře nastaví spolupráce a komunikace mezi lidmi, co spolu místo sdílejí. Ale nejsem si jistá, že se bude využívat formální sdílené pracovní místo tak, jak je popsáno v zákoně, vysvětluje Zdenka s tím, že se tak podle ní budou firmy i nadále držet osvědčené praxe s využitím standardních zkrácených úvazků. Tuto praxi vidím i u našich klientů, doplňuje.

Chybí výhoda pro zaměstnavatele, proč sdílení míst zavádět

Co jí tedy v nové zákonné úpravě chybí, nebo naopak přebývá? Chybí jí především nějaká hmatatelná výhoda a motivace pro zaměstnavatele pro zavádění sdílených míst, třeba ve formě daňového zvýhodnění. A přebývá jí naopak hodně pravidel a regulací, které zaměstnavatele nakonec odradí. Mám na mysli například omezení týdenní pracovní doby, vyrovnávací období maximálně čtyři týdny, povinnost zástupu jen na základě dohody, fakt, že lze dohodu kdykoliv vypovědět. Vzhledem k těmto pravidlům je pro zaměstnavatele praktičtější, pokud princip sdílení chtějí využít, využívat i nadále klasické částečné úvazky, objasňuje expertka na flexibilitu práce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).