Hlavní navigace

Spočítali jsme dopady zvažovaného zvýšení odvodů. Jaké OSVČ vyjde na desítky tisíc?

20. 2. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dvě alternativy zvýšení sociálního pojištění OSVČ. V obou případech vyjde některé OSVČ na desítky tisíc korun ročně.

Je však rozdíl v tom, jakých OSVČ se změny především dotknou. Zatímco první alternativa – zvýšení minimálního vyměřovacího základu, by se dotkla hlavně těch nejmenších, nárůst vyměřovacího základu by postihl naopak „bohatší“. Server Podnikatel.cz spočítal dopady obou zvažovaných variant, a to včetně dalších hypotetických změn.

Jurečka připravil dvě možnosti zvýšení odvodů

Z řad vládní koalice zaznívá, že by se měly zvýšit odvody OSVČ. Jak uvedl před několik dny server SeznamZpravy.cz, ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo materiál s dvěma cestami, jak by se mohly zvýšit odvody na sociální pojištění. Jednou z nich je nárůst minimálních odvodů sociálního pojištění, druhou pak tvoří zvýšení vyměřovacího základu, ze kterého se minimální odvody počítají.

Jak se aktuálně počítají odvody OSVČ

Aktuálně je systém odvodů OSVČ nastaven následovně. OSVČ vezme své reálné příjmy, k nim uplatní reálné výdaje nebo výdajový paušál dle druhu podnikání. Z rozdílu, který případně poníží o nezdanitelné části daně, pak vypočte 15% daň z příjmů, přičemž z výsledku odečte ještě základní slevu na poplatníka a případně další slevy a zvýhodnění. Z příjmů nad maximální vyměřovací základ (pro rok 2023 jde o 1 935 552 Kč) se pak platí sazba 23 %.

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ se pak počítá z 50 % vyměřovacího základu, tedy z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % a sociálního pojištění 29,2 %. U zdravotního a sociálního však platí minimální pojistné, které musí OSVČ odvádět bez ohledu na výši zisku. Minimální vyměřovací základ se u sociálního pojištění počítá jako 25 % průměrné mzdy a u zdravotního pojištění 50 % průměrné mzdy, což pro rok 2023 znamená u zdravotního pojištění minimální zálohu 2722 Kč a u sociálního pojištění 2944 Kč pro OSVČ hlavní (a 1178 Kč pro OSVČ vedlejší, kde je minimální vyměřovací základ 10 % průměrně mzdy). U sociálního pojištění pak ještě platí strop, kdy maximální vyměřovací základ činí 1 935 552 Kč.

Jak se to má opravdu s odvody OSVČ a zaměstnanců? Připravili jsme velké srovnání Přečtěte si také:

Jak se to má opravdu s odvody OSVČ a zaměstnanců? Připravili jsme velké srovnání

Alternativu tvoří i paušální daň

Další možností, kterou ale nemohou využít všechny OSVČ, je vstoupit do paušálního režimu a platit tzv. paušální daň. Paušální daň mohou od roku 2023 platit OSVČ, které mají příjmy do 2 milionů korun (doposud byl limit 1 milion korun). Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Paušální daň se v roce 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí 6208 Kč (minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč). V druhém pásmu OSVČ hradí 16 000 Kč a v třetím 26 000 Kč.

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit? Přečtěte si také:

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit?

Vyšší minimální zálohy by se dotkly nejmenších OSVČ

Návrh, který nyní řeší vláda, počítá podle webu SeznamZpravy.cz v první variantě s postupným zvýšením minima u sociálního pojištění ze stávajících 25 % průměrné mzdy na 40 %. Při stávající průměrné mzdě by to znamenalo zvýšení minimálního sociálního pojištění na 4709 Kč. Všechny OSVČ, bez ohledu na zisk, by tak musely platit minimálně 4709 Kč na sociálním pojištění. Tato změna by se tak dotkla hlavně OSVČ s minimálními zálohami, kterých je podle odhadů České správy sociálního zabezpečení 30 až 40 % a kterým by pojistné vzrostlo o 60 %. Úprava by se naopak nijak nedotkla OSVČ s vyššími zisky, které platí už nyní zálohy vyšší než 4709 Kč.

Jak spočítal server Podnikatel.cz, pro OSVČ s minimálními zálohami by změna znamenala roční zvýšení odvodů o 21 180 Kč. Vyšší odvody by se na druhou stranu promítly do vyšších důchodů.

Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní sociální pojištění (SP) v Kč SP po zvýšení min vym. základu  na 40 % průměrné mzdy v Kč  Rozdíl v Kč
100 000 35 328 56 508  -21 180
200 000 35 328 56 508  -21 180
300 000 43 800 56 508  -12 708
400 000 58 400 58 400  0
500 000 73 000 73 000  0
600 000 87 600 87 600  0
700 000 102 200 102 200  0
800 000 116 800 116 800  0
900 000 131 400 131 400  0
1 000 000 146 000 146 000  0
1 100 000 160 600 160 600  0
1 200 000 175 200 175 200  0

Vyšší vyměřovací základ by se naopak nejmenších nedotkl

Druhou možností je pak zvýšit vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, který se nyní počítá jako 50 % zisku. Podle návrhu by se měl zvýšit až na 70 %. Na rozdíl od první varianty by se tato změna nijak nedotkla nejmenších OSVČ, jelikož ty by stále platily minimální zálohy. Od určité hranice by se naopak týkala všech OSVČ, přičemž například pro OSVČ se ziskem 500 000 Kč by to znamenalo zvýšení sociálního pojištění o 29 200 Kč ročně a pro OSVČ se ziskem 1 000 000 Kč pak 58 400 Kč ročně. I zde platí, že vyšší odvody by se projevily do vyšších důchodů.

Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní sociální pojištění v Kč Zvýšení vym. základu SP na 70 % zisku v Kč  Rozdíl v Kč
100 000 35 328 35 328  0
200 000 35 328 40 880  -5552
300 000 43 800 61 320  -17 520
400 000 58 400 81 760 – 23 360
500 000 73 000 102 200  -29 200
600 000 87 600 122 640  -35 040
700 000 102 200 143 080  -40 880
800 000 116 800 163 520  -46 720
900 000 131 400 183 960  -52 560
1 000 000 146 000 204 400  -58 400
1 100 000 160 600 224 840  -64 240
1 200 000 175 200 245 280  -70 080

Rozdílné dopady mají varianty také do institutu paušální daně. V případě zvýšení minimálního vyměřovacího základu by se paušální daň zvýšila v prvním pásmu (pro rok 2023) o 1765 Kč a činila by 7973 Kč místo dosavadních 6208 Kč. U druhého a třetího pásma by ke změně nedošlo, jelikož vyměřovací základ je dán přesně určenou částkou. V případě zvýšení vyměřovacího základu na 70 % zisku by ke změně u paušální daně nedošlo.

NL Podnikatel do mailu

Mělo by se zvýšit sociální pojištění OSVČ?

Dopady hypotetického zvýšení zdravotního pojištění a sociálního pojištění

Ačkoli se návrh MPSV týká pouze sociálního pojištění, někteří ekonomičtí experti navrhují zvýšit i odvody u zdravotního pojištění. Žádný konkrétní návrh není sice momentálně na stole, ale server Podnikatel.cz spočítal hypotetické dopady na OSVČ, kdyby se pro ně zvýšil minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění ze stávajících 50 % na 70 či 100 % nebo vyměřovací základ z 50 na 70 či 100 % zisku. Obdobně spočítal i dopady u sociálního pojištění. 

Kdyby se například zvýšil vyměřovací základ OSVČ ze stávajících 50 % zisku na 100 %, znamenalo by to pro OSVČ se ziskem 300 000 Kč ročně vyšší odvody o 51 636 Kč, pro OSVČ se ziskem 500 000 Kč o 107 836 Kč a pro OSVČ se ziskem 700 000 Kč o 153 475 Kč.

Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní zdravotní pojištění (ZP) v Kč Nyní sociální pojištění (SP) v Kč ZP (min. VZ 70 % průměrné mzdy) v Kč ZP (min. VZ 100 % průměrné mzdy) v Kč SP (min VZ 70 % průměrné mzdy) v Kč SP (min. VZ 100 % průměrné mzdy) v Kč
100 000 32 664 35 328 45 732 65 328 98 916 141 300
200 000 32 664 35 328 45 732 65 328 98 916 141 300
300 000 32 664 43 800 45 732 65 328 98 916 141 300
400 000 32 664 58 400 45 732 65 328 98 916 141 300
500 000 32 664 73 000 45 732 65 328 98 916 141 300
600 000 40 500 87 600 45 732 65 328 98 916 141 300
700 000 47 250 102 200 47 250 65 328 102 200 141 300
800 000 54 000 116 800 54 000 65 328 116 800 141 300
900 000 60 750 131 400 60 750 65 328 131 400 141 300
1 000 000 67 500 146 000 67 500 67 500 146 000 146 000
1 100 000 74 250 160 600 74 250 74 250 160 600 160 600
1 200 000 81 000 175 200 81 000 81 000 175 200 175 200
Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní sociální pojištění (SP) v Kč Nyní zdravotní pojištění (ZP) v Kč SP (VZ 70 % zisku) SP (VZ 100 % zisku) v Kč ZP (VZ 70 % zisku) v Kč ZP  (VZ 100 % zisku) v Kč
100 000 35 328 32 664 35 328 35 328 32 664 32 664
200 000 35 328 32 664 40 880 58 400 32 664 32 664
300 000 43 800 32 664 61 320 87 600 32 664 40 500
400 000 58 400 32 664 81 760 116 800 37 800 54 000
500 000 73 000 32 664 102 200 146 000 47 250 67 500
600 000 87 600 37 050 122 640 175 200 56 700 81 000
700 000 102 200 43 225 143 080 204 400 66 150 94 500
800 000 116 800 49 400 163 520 233 600 75 600 108 000
900 000 131 400 55 575 183 960 262 800 85 050 121 500
1 000 000 146 000 61 750 204 400 292 000 94 500 135 000
1 100 000 160 600 67 925 224 840 321 200 103 950 148 500
1 200 000 175 200 74 100 245 280 350 400 113 400 162 000

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).