Hlavní navigace

Srážkovou daň můžete opět uplatnit v přiznání. Netýká se to už ale autorů

10. 3. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Také v daňovém přiznání za rok 2015 mohou poplatníci uplatnit příjmy zdaněné srážkovou daní. Na rozdíl od loňska ale mají smůlu autoři.

Řada poplatníků mohla za zdaňovací období roku 2014 poprvé zahrnout do daňového přiznání i příjmy zdaněné srážkovou daní a započítat je na celkovou daňovou povinnost. Pro některé z nich to však zároveň bylo naposledy. Od zdaňovacího období 2015 už totiž opět nelze uplatnit v přiznání srážkovou daň u autorských honorářů.

Příjmy se srážkovou daní z DPP lze uplatnit v přiznání

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Příjmy zdaněné srážkovou daní lze uplatnit v přiznání.

Drahnou dobu platilo, že příjmy zdaněné srážkovou daní nešlo zahrnout do daňového přiznání. To se ale od zdaňovacího období roku 2014 změnilo a vloni prvně mohli poplatníci v daňovém přiznání příjmy zdaněné srážkovou daní uplatnit. Jednalo se hlavně o autorské honoráře a odměny z dohod o provedení práce (DPP) s úhrnnou měsíční odměnou nepřevyšující 10 000 korun měsíčně od jednoho plátce. Aby šlo o daň srážkovou, nesmí mít pracovník podepsané prohlášení k dani, jelikož by pak šlo o daň zálohovou.

Paragraf § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů totiž říká: Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odstavce 4, 5 nebo 7, anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7.

Jak příjmy zdaněné srážkovou daní uplatnit

To, že se dá srážková daň z DPP v přiznání uplatnit, může poplatníkům přinést přeplatek na dani. O ten si lze jednoduše požádat v poslední části daňového přiznání. Příjmy zdaněné srážkovou daní se uvedou spolu s ostatními příjmy ze závislé činnosti na řádek 31 a sražená daň na řádek 87a daňového přiznání. Zálohová daň (po slevách na dani) ze závislé činnosti se zapisuje na řádek 84.

Kdo chce zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní, musí si vyžádat od zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel musí toto potvrzení vydat do 10 dnů od žádosti zaměstnance. Pro tento účel je vydán speciální tiskopis, a to: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Čtěte také: Jak v daňovém přiznání uplatnit srážkovou daň

Příklad

Pan Zeman, student vysoké školy, si vloni vydělával v létě na DPP. Ani na jedné brigádě ale nepřekročil hranici 10 000 korun. Pan Zeman u svých zaměstnavatelů podepsal Prohlášení k dani a uplatnil v příslušných měsících slevu na poplatníka a slevu na studium. Ve dvou případech se ale dohody o provedení práce překrývaly, tj. práce probíhala ve stejném měsíci a Prohlášení bylo možné podepsat pouze pro jednoho plátce (zaměstnavatele). Tudíž byla u jednoho plátce dohoda zdaněna zálohovou daní s uplatněním slev, u druhého daní srážkovou.

Panu Zemanovi se vyplatí podat přiznání a své zaměstnavatele tak požádá o Potvrzení o zdanitelných příjmech zdaněných zálohovou i srážkovou daní.

Úhrn příjmů:

• příjmy zdaněné zálohovou daní 50 000 korun, sražená zálohová daň 0 (vlivem uplatněných slev)
• příjmy zdaněné srážkovou daní 10 000 korun, srážková daň 1500 korun

Vyplatí se použít interaktivní daňové přiznání, které dopočítá všechny potřebné výpočty. V řádku 31 daňového přiznání pan Zeman uvede všechny své příjmy, tedy příjmy zdaněné zálohovou i srážkovou daní, celkem 60 000 korun. Do řádku 87a uvede sraženou daň ve výši 1500 korun, přičemž formulář dopočítá, že pan Zeman má na dani přeplatek právě 1500 korun.

Jaké jsou u srážkové daně možnosti

Kdo má příjmy zdaněné srážkovou daní, přiznání samozřejmě podávat nemusí, jedná se jen o možnost. Obecně mají tito poplatníci následující možnosti:

  1. Příjmy zdaněné srážkovou daní dále nezúčtovávat (považovat tuto daň za konečnou). Poplatník se tak často připraví o možný přeplatek na dani vlivem neuplatnění slev a nezdanitelných částí základu daně k příjmům zdaněným srážkovou daní.
  2. Do 15. února mohl poplatník využít dodatečného podpisu Prohlášení k dani u svého posledního zaměstnavatele i za období, ve kterém prohlášení podepsáno nebylo a odměny z dohody o provedení práce byly u tohoto plátce zdaněny srážkovou daní. To ovšem za podmínky, že ve stejném období nebylo Prohlášení podepsáno pro jiného plátce.
  3. Podat daňové přiznání a zde zahrnout jak příjmy zdaněné zálohovou daní, tak příjmy zdaněné daní srážkovou. Pro tyto účely slouží tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2015. Speciální tiskopis bude použit pro daň srážkovou: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce za zdaňovací období 2015. Potvrzení vydají na základě žádosti všichni zaměstnavatelé, u kterých měl zaměstnanec v průběhu období zdanitelné příjmy.

Autoři už mají smůlu

Za zdaňovací období 2014 mohli obdobně postupovat také lidé, kteří dostali autorské honorářů do 10 000 korun u jednoho plátce. Také autoři mohli své příjmy zdaněné srážkovou daní zahrnout do daňového přiznání. Jednalo se o příjmy zdaňované v souladu s § 7 zákona o daních z příjmů a poplatníci si k nim mohli uplatnit skutečné nebo paušální výdaje. Plátcem sraženou daň šlo následně započítat na celkovou daňovou povinnost. Tato možnost však byla platná jen pro zdaňovací období roku 2014 a pro zdaňovací období roku 2015 mají autoři zase smůlu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).