Hlavní navigace

Jak v daňovém přiznání uplatnit srážkovou daň

18. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Kdo měl v roce 2014 příjmy zdaněné srážkovou daní, může je letos poprvé zahrnout do daňového přiznání. Důchodci, studenti či jakýkoliv jiní poplatníci.

Poprvé za zdaňovací období roku 2014 lze zahrnout do daňového přiznání i příjmy zdaněné srážkovou daní  a započítat je na celkovou daňovou povinnost. Jedná se o možnost, nikoliv povinnost. Ovšem ten, kdo tak neučiní, se leckdy připraví o příjemný příspěvek do rodinného rozpočtu formou přeplatku na dani. V mnoha případech se totiž vrátí celá zaplacená daň.

Srážková daň od roku 2014

Srážková daň se dříve využila u příjmů ze závislé činnosti při nepodepsaném Prohlášení k dani do úhrnné měsíční výše 5 tisíc korun. Od roku 2014 se využije při nepodepsaném daňovém prohlášení pro odměny, které v úhrnu nepřekročí 10 tisíc korun. Ovšem pouze v případě dohod o provedení práce. Jiných příjmů bez ohledu na jejich výši či podpis daňového prohlášení se srážková daň netýká.

Aktuální znění § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odstavce 4, 5 nebo 7, anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7

Srážková daň v daňovém přiznání

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Vlivem uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně bude výsledkem zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní v daňovém přiznání v řadě případů přeplatek. O ten si poplatník jednoduše požádá v poslední části daňového přiznání. Jen se rozhodne, zda hodlá přeplatek zaslat na bankovní účet nebo poštovní složenkou na uvedenou adresu. Příjmy zdaněné srážkovou daní lze zahrnout do daňového přiznání. Uvedou se spolu s ostatními příjmy ze závislé činnosti na řádek 31 a sražená daň na řádek 87a daňového přiznání. Za účelem zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní je třeba si vyžádat od zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel musí toto potvrzení vydat do 10 dnů od žádosti zaměstnance. Pro tento účel je vydán speciální tiskopis, a to: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Příklad uplatnění srážkové daně v daňovém přiznání studenta

Student vysokoškolák si při studiu přivydělává občasnými brigádami. V roce 2014 se vždy jednalo o dohody o provedení práce, jejichž odměna nepřekročila 10 000 korun v jednotlivých měsících. Student u svých zaměstnavatelů podepsal Prohlášení k dani a uplatnil v příslušných měsících slevu na poplatníka a slevu na studium, čímž si daňovou povinnost zcela eliminoval. Ve dvou případech se ale dohody o provedení práce překrývaly, tj. práce probíhala ve stejném měsíci a Prohlášení bylo možné podepsat pouze pro jednoho plátce (zaměstnavatele). Tudíž byla u jednoho plátce dohoda zdaněna zálohovou daní s uplatněním slev, u druhého daní srážkovou.

Student sice nemá povinnost podání daňového přiznání v souladu s § 38 g zákona o daních z příjmů (nemá v jednom měsíci souběžně příjmy od více plátců zdaněné zálohovou daní), ale nezahrnutím příjmů do daňového přiznání by se dobrovolně připravil o přeplatek na dani. Rozhodl se tedy požádat všechny své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech zdaněných zálohovou i srážkovou daní.

Úhrn příjmů:

  • příjmy zdaněné zálohovou daní 56 000 korun, sražená zálohová daň 0 (vlivem uplatněných slev)
  • příjmy zdaněné srážkovou daní 19 000 korun, srážková daň 2850 korun

Pro vyplnění daňového přiznání je vhodné využít některý z chytrých elektronických formulářů, které řadu políček předvyplní a vypočítají automaticky. Zpravidla se začíná vyplněním osobních údajů na první straně, pokračuje se řádkem 31 na straně druhé. Zde se sečtou všechny příjmy, tj. příjmy zdaněné zálohovou i srážkovou daní (75 000 korun).

Na třetí straně daňového přiznání je automaticky předvyplněna sleva na poplatníka. Tady může student ještě vyplnit slevu z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání (nutno doložit potvrzením ze školy o studiu) a případné další slevy. 

Do řádku č. 87a se zapíše sražená daň (srážková). Pokud by byla v některých měsících sražená i zálohová daň, zapsala by se do řádku č. 84. Chytrý formulář sám vypočítal konečnou daň. Jelikož vychází s mínusem, jedná se o přeplatek.

Na poslední straně daňového přiznání se doplní počet příloh (tj. počet Potvrzení od zaměstnavatelů). Ty se samozřejmě k daňovému přiznání připojí. Student přiznání podepíše, požádá o přeplatek a dopraví na finanční úřad. Může tak učinit osobně, prostřednictvím poštovního doručovatele nebo elektronicky (systém EPO nebo datová schránka). Ovšem v případě, kdy má student zpřístupněnu datovou schránku, musí být přiznání podáno elektronickou cestou.

ebf - tip do článku - debata

Srážková daň u autorských honorářů

Obdobně se v roce 2014 postupuje v případě autorských honorářů, kdy úhrnná výše  měsíčního honoráře nepřekročila 10 000 korun u jednoho plátce. I autor může své příjmy zdaněné srážkovou daní zahrnout do daňového přiznání. Jedná se však o příjmy zdaňované v souladu s § 7 zákona o daních z příjmů. K příjmům si tak autor může uplatnit skutečné nebo paušální výdaje. Plátcem sraženou daň lze následně započítat na celkovou daňovou povinnost. Tento postup je platný pouze pro rok 2014. Od roku 2015 se u autorských honorářů opět jedná o daň konečnou.  

Čtěte také: Autorské honoráře: změny 2015 v porovnání s rokem 2014

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).