Hlavní navigace

Statisícům podnikatelů zbývá posledních 14 dní na podání daňového přiznání

17. 6. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
1. července vyprší druhá lhůta pro podání daňového přiznání. Týká se stovek tisíc poplatníků.

Už jen dva týdny zbývají podnikatelům, kteří využívají služeb daňových poradců, aby podali daňové přiznání za rok 2015.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Pokuty za podání jdou za poradci

Většina podnikatelů sice musela daňové přiznání podat do začátku dubna, statisíce dalších však mají čas až do 1. července. Tato prodloužená lhůta se týká poplatníků, kteří odevzdali u svého správce daně do 1. dubna plnou moc, že za ně může podat přiznání daňový poradce. Termín 1. července se týká rovněž poplatníků, kteří mají ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem. Firmy s účetní závěrkou a podnikatelé s datovou schránkou navíc musí podat přiznání elektronicky, a to v předepsané struktuře. Kdo přiznání elektronicky nepodá, dostane automaticky pokutu 2000 korun.

Sankce samozřejmě nabíhají i v případě pozdního podání. Kdo však přiznání nepodá v termínu, nemusí se hned bát, že dostane pokutu. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

Vzhledem k tomu ale, že nynější termín se týká podnikatelů s daňovým poradcem či velkých firem, pokut se obávat nemusí. Daňový poradce za správnost přiznání i za správnou formu podání ručí, a pokud by se chyby dopustil, jsou případné sankce hrazeny z jeho pojištění. Podnikateli tak pokuty nehrozí, vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Doplatek musí řešit podnikatel

Jestliže vyjde v přiznání na daních nedoplatek, musí se uhradit taktéž do 1. července. Také s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději v pondělí 11. července by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.


Kdo nezvládne daň doplatit ani do pěti dnů, začne se mu počítat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč. Daňový poradce o nutnosti provedení platby a její výše podnikatele informuje, ale samozřejmě ji za něj nebude platit. Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on, uzavřela Blanka Štarmanová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).