Hlavní navigace

Tabulka D daňového přiznání pro podnikatele

16. 3. 2009
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, vyplňují v Příloze 1 daňového přiznání tabulku D. V této části vypíší údaje o majetku podniku, o cizích zdrojích krytí majetku a úhrn mezd. Údaje, které OSVČ potřebuje pro vyplnění této části přílohy, čerpá z knih daňové evidence.

Konkrétně se v příloze uvádí:

  • Hmotný majetek tj. majetek, který měl pořizovací cenu vyšší než 40 tis. Kč a který se odepisuje (evidence dlouhodobého majetku – inventární karty)
  • Zásoby tj. věci, které jsou nakoupeny, ale ještě nebyly použity pro podnikání (skladová evidence – skladní karty)
  • Pohledávky vznikají v případě, že někdo odebíral zboží nebo služby, ale zatím nezaplatil. Může se jednat i o zapůjčené peníze (kniha pohledávek)
  • Závazky tj. dluhy OSVČ – přijaté půjčky, nezaplacené faktury atd. (kniha závazků)
  • Rezervy, které se tvoří na budoucí opravy majetku (pomocná evidence k rezervám)
  • Peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech nejsou povinnou položkou. Do přiznání se nemusí vypisovat zůstatek finančních prostředků. (deník příjmů a výdajů, příp. výpis z banky, pokladní kniha)
  • Ostatní majetek (opět nepovinná položka)

Samostaný řádek (ř.9) je určen pro mzdy. Do řádku se zapíše úhrn hrubých příjmů všech zaměstnanců. (zdrojem je mzdová evidence – mzdové listy atd.)

Podnikatelé, kteří uplatňují výdaje paušálem nebo vedou účetnictví, tuto část daňového přiznání nevyplňují. Čtěte více: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – přílohy

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).