Hlavní navigace

Ukrajina: Perspektivní trh, na kterém risk přináší zisk

17. 9. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Ukrajinský trh je pro podnikání českých firem atraktivní. Má však svá specifika a rizika, s nimiž je třeba počítat. Díky menší konkurenci může ten, kdo se nebojí, vydělat. Čeká ho ale především boj s rozbujelou byrokracií.

Na konci září čekají Ukrajinu předčasné volby, které snad ukončí ústavněprávní krizi. Navzdory nestabilní politické situaci je však Ukrajina atraktivním a perspektivním trhem pro české podnikatele a investory. Na Ukrajině sice není zcela standardní politické a ekonomické prostředí, což může být pro české společnosti rizikové. Riziko je však v ideálním případě vyvážené vyšším ziskem.

Trh se 47 miliony spotřebitelů

Ukrajina získala nezávislost v roce 1991. Je to území o rozloze přesahující 600 000 km2 a se zhruba 47 miliony obyvatel. Po Rusku je největší zemí v Evropě. Ukrajinská ekonomika stojí na zemědělství, těžkém průmyslu a na příjmech z tranzitu ropy a zemního plynu. Ukrajinská ropa mimochodem láká i podnikatele Karla Komárka, který oznámil vstup na ukrajinský trh. Hodlá zde investovat více jak 6,6 miliardy korun.

Mezi Evropskou unií a Ukrajinou existují dohody o partnerství a spolupráci. Ukrajina také usiluje o vstup do Světové obchodní organizace. Obchodní vztahy s Ukrajinou má ošetřené i Česká republika. Včetně smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňových úniků v oboru daní z příjmu a majetku.

Češi mají na Ukrajině dobré jméno. Z hlediska obratu patří Ukrajina mezi poměrně významné obchodní partnery Česka. Je mezi první dvacítkou zemí, s nimiž Česká republika obchoduje. Podle ukrajinského statistického úřadu představovaly k 1.7.2007 přímé investice z Česka na Ukrajině 68,6 milionu dolarů. Je ale co vylepšovat. Například investice z Polska totiž překročila 480 milionů dolarů, investice ze Slovenska se blíží 100 milionů dolarů.

Podnikání na Ukrajině má svá úskalí

Zahraniční subjekty podnikají na Ukrajině většinou jako akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo jako zahraniční zastoupení bez právní subjektivity. Asi největším problémem, se kterým se podnikatel na Ukrajině setká, je rozbujelá byrokracie a vysoká míra korupce.

České ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo SWOT analýzu, která může pomoci českým fimám při vypracování strategie pro ukrajinský trh. Přičemž ukrajinský trh doporučuje pro expanzi nejen velkým, ale i malým a středním firmám.

Za silné stránky považuje například dlouhodobou vývozní tradici, znalost ukrajinského trhu a znalost potřeb ukrajinských partnerů. Dále dobré renomé Česka v očích ukrajinské veřejnosti a dobrou reputaci českého zboží z tradičních odvětví mezi ukrajinskými spotřebiteli. A také nabídku konkurenceschopného zboží s příznivým poměrem mezi cenou a kvalitou.

Slabou stránkou je zase třeba nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků nebo předsudky o ukrajinském trhu a negativní předchozí obchodní zkušenosti.

Příležitostí jsou mimo jiné velký potenciál ekonomického růstu, zlepšení platební morálky na Ukrajině a nenasycenost ukrajinského trhu.

Hrozbou pro podnikatele však může být nejistota spojená s politickou situací, zásahy státu do ekonomiky, byrokracie, obtížná vymahatelnost práva, korupce nebo problémy s nekonvertibilní měnou. Faktem také je nízká kupní síla.

Perspektivními obory pro expanzi na Ukrajinu jsou zejména stavebnictví, zemědělsko – potravinářský sektor, energetika, nábytkářský průmysl či ekologie, telekomunikace nebo textilní a oděvní průmysl. Z České republiky na ukrajinský trh míří firmy podnikající v automobilovém průmyslu, farmacii, sanitární technice, telekomunikacích, stavebnictví. Na ukrajinský trh vstupují také firmy pracující ve službách, spediční, právní a konzultační společnosti.

Bez ruštiny obchody s Ukrajinci nepokvetou

K jednáním na Ukrajině je nezbytná ruština, ukrajinština je až na druhém místě. Preference ruštiny nebo ukrajinštiny se na Ukrajině místně liší. Anglicky mluví Ukrajinci málo, ale u mladé generace se to lepší.

Podporu vstupu na ukrajinský trh a působení na něm poskytuje státní agentura pro podporu obchodu Czech Trade. Nabízí informační služby, exportní poradenství, asistenční služby atd.

Aleš Synek, ředitel kyjevské kanceláře, vidí rezervy českých firem v systematické práci s ukrajinským trhem. Zdůrazňuje také potřebu mít pro vstup na ukrajinský trh připraveny propagační materiály v ruštině a spolehlivého rusky mluvícího člověka, který bude na Ukrajině jednat. Osobní kontakt je podle Synka pro Ukrajince důležitý.

Pohledem právničky

Každý investor z České republiky by měl věnovat dostatečný čas přípravě svého projektu a vybrat si skutečně spolehlivého partnera. Měl by počítat s tím, že i přes mnohá zlepšení v posledních letech bude vstup na ukrajinský trh v jakékoliv formě vyžadovat více času a bude administrativně náročnější, než je zvyklý z ČR, upozorňuje Monika Šimůnková Hošková, která vede v Kyjevě pobočku advokátní kanceláře Peterka & Partners. Poukazuje také na fakt, že ochrana zaměstnanců stanovená legislativou je na Ukrajině až nadměrná, což může zaměstnavateli způsobit potíže.

Podle Šimůnkové Hoškové má však podnikání na Ukrajině mnohé výhody:Ukrajina má velkou spotřebitelskou základnu – zjednodušeně řečeno – má téměř 50 milionů obyvatel. Jsou zde nižší náklady na pracovní sílu. Oproti některým evropským zemím je zde nižší daňové zatížení. A stále existují nezaplněná místa na trhu, zejména služeb, která představují pro investory zajímavé příležitosti. Ze své praxe rovněž vnímám, že pro českého investora je výhodou lepší pochopení některých specifik díky podobné historické zkušenosti obyvatel obou zemí.

A dodává: Na první pohled je podnikání na Ukrajině a vše s tím spojené mužskou záležitostí. Žena na vedoucí pozici, zejména přicházející ze země, kde je její postavení vnímáno zcela samozřejmě, se někdy může setkat až s úsměvnými reakcemi okolí. Nicméně i zde se dle mého názoru Ukrajina ubírá mílovými kroky kupředu. Stále více se objevují ženy na vedoucích pozicích. I když připouštím, že je to více patrné ve společnostech se zahraniční účastí.

Daně tip Podnikatel

Propastné rozdíly mezi městem a venkovem

Ukrajinci potřebují k cestě do Česka vízum, čeští občané jezdí na Ukrajinu bez víza. (I když koncem července ukrajinská vláda bezvízový pobyt zpřísnila.) Zkušenosti českých turistů z Ukrajiny nebo lidí, kteří na Ukrajině pracují, jsou různé. Často se tu cizinec setká s neochotou v obchodech či restauracích. Jindy však všechno může fungovat skvěle a personál je milý.

Velký rozdíl je mezi Kyjevem, respektive velkými městy, a venkovem. Kyjev je na první pohled běžné evropské velkoměsto, ve kterém je však obtížné domluvit se anglicky. A také velkoměsto drahé. A to je minimální měsíční plat na Ukrajině stanovený na 440 ukrajinských hřiven (UAH), což je málo přes 1 800 Kč. Od října to bude 460 UAH.

Anketa

Uvažujete o expanzi na ukrajinský trh v horizontu jednoho roku?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).