Hlavní navigace

Úprava kontrolního hlášení se nakonec stihla, zákon vyšel ve Sbírce

14. 11. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ministerstvo financí po počátečním liknavém přístupu nakonec stihlo schválit úpravu kontrolního hlášení. Příslušný zákon vyšel ve Sbírce.

Od příštího roku jsou tak okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem. Důvodem bylo rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého musí zákon blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce v kontrolním hlášení sdělovat. Zda úprava, kterou ministerstvo nakonec protlačilo zákonodárným procesem, bude stačit, se ale odborníci neshodují.

Okruhy kontrolního hlášení upravuje zákon

Během včerejšího dne vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o platebním styku, která obsahuje i přílepek, který se týká institutu kontrolního hlášení. Ten zavádí okruh údajů, které může finanční správa v kontrolním hlášení požadovat.

§ 101d zákona o DPH, odstavec 1, bude nově znít:

„(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést
a) identifikační a kontaktní údaje plátce,
b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.“

Jak upozornila finanční správa, novelou fakticky nedošlo k žádné změně samotného obsahu, struktury ani požadovaných dat formuláře kontrolního hlášení. Nadále tedy platí již dříve stanovené principy pro podání kontrolního hlášení DPH, jeho původní obsah, význam položek a struktura dat (.xml).

Čtěte také: Zmírnění pokut u kontrolních hlášení brzy končí. Nový pokyn se ale připravuje

Soud dal už v prosinci 2016 rok na nápravu

Přílepek je reakcí na nález Ústavního soudu u kontrolního hlášení z konce loňského roku. Ten mimo jiné zrušil § 101d odstavec 1 zákona o DPH. Toto ustanovení říká, že „v kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně“.
Podle soudu musí zákon blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce v kontrolním hlášení sdělovat. To podle soudu nevylučuje případné zákonné zmocnění ke stanovení konkrétních jednotlivých údajů ministerstvem financí. Avšak muselo by se tak stát formou právního předpisu. Jen tak je podle soudu možné zajistit pro plátce předvídatelnost údajů, které po nich bude stát požadovat.

Zmíněný odstavec § 101d ale Ústavní soud zrušil až s účinností od 31. prosince 2017. Okamžitým zrušením tohoto ustanovení by totiž ztratila smysl celá právní úprava kontrolního hlášení. Do konce letošního roku má tak ministerstvo financí (a vláda) čas, aby zákon o DPH požadovaným způsobem změnilo.

Ačkoli ministerstvo nakonec změnu zákona připravilo, první jeho reakcí bylo, že novelu dělat nebude. Tato reakce navíc přišla až po dvou měsících od zveřejnění nálezu soudu. O několik měsíců později si pak ministerstvo svůj postup rozmyslelo a předložilo přílepek k zákonu o platebním styku.

Čtěte více: Nakonec soud úplně ignorovat nebudeme, otočilo ministerstvo a navrhlo přílepek

Stačí takto obecná úprava?

Zda je daná úprava dostačující požadavkům soudu, se ale odborníci neshodují. Podle mého názoru navržená formulace je dostačující vzhledem k ústavněprávnímu požadavku na vymezení okruhu informací. Stále platí omezení co do rozsahu informací, které mohou být požadovány, a to jen na údaje nezbytné pro správu daní (§ 72 odst. 2 DŘ), uvedl serveru Podnikatel.cz daňový právník Michal Hanych, vlastník poradenské společnosti SimpleTax.

Jiný názor má ale Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR, podle kterého předložený návrh požadavky Ústavního soudu nesplňuje, jelikož vymezení údajů o uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění je příliš široké. Vždyť to, že se v kontrolním hlášení musí uvádět údaje o prodejích a nákupech, to se rozumí samo sebou. Takže návrh žádné vymezení okruhů údajů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění neobsahuje, dodal serveru Podnikatel.cz Hajdušek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).