Hlavní navigace

V jakých případech neplatí prodloužená lhůta u kontrolního hlášení?

18. 1. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Novelou zákona o DPH došlo k významným změnám v oblasti kontrolního hlášení. Jednou z avizovaných změn je i změna ve lhůtách na reakci. Netýká se však plošně všech lhůt.

Novela zákona o DPH přinesla mnoho změn. Jednou z oblastí, které se novela věnuje, je oblast kontrolního hlášení. K významným změnám tak došlo v oblasti výzev k podání kontrolního hlášení, v oblasti sankčního systému kontrolního hlášení a v oblasti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Jako příjemnou novinku plátci DPH vnímají prodloužení lhůty pro odpověď plátce DPH na výzvu správce daně, a to až na 17 dní. Pozor však na to, jak se lhůta počítá a čeho se týká.

Co se dozvíte v článku
  1. Výzvy k podání kontrolního hlášení
  2. Výzva k doplnění nebo opravě kontrolního hlášení
  3. Našel jsem si v kontrolním hlášení chybu sám
  4. Shrnutí lhůt pro kontrolní hlášení
  5. Snížení pokut u kontrolního hlášení

Výzvy k podání kontrolního hlášení

Ačkoli samotný formulář kontrolního hlášení zůstal v návaznosti na novelu beze změn, došlo v oblasti kontrolního hlášení k mnoha změnám. Nově je v zákoně o DPH v §101g odst. 1 stanoveno, že „nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy“. Pokud však plátci nevznikla povinnost podat kontrolní hlášení podle §101c, musí tuto skutečnost sdělit správci daně, a to výhradně prostřednictvím formuláře kontrolního hlášení.

Pozor tedy zejména na lhůtu, která zůstává v délce pěti dní, kdy se lhůta počítá ode dne doručení plátci daně a jedná se o pět kalendářních dní. 

Výzva k doplnění nebo opravě kontrolního hlášení

Pokud má správce daně pochybnosti o tom, že je v podaném kontrolním hlášení chyba anebo potřebuje doplnit údaje, zašle plátci daně výzvu. Původní lhůta, ve které musel plátce daně reagovat na výzvu, byla 5 kalendářních dní. Ta byla ale novelou zákona prodloužena.

Nová lhůta je tak stanovena pro situace, kdy správce daně vyzve plátce daně k doplnění nebo opravě kontrolního hlášení, kdy je tato lhůta prodloužena na 17 kalendářních dní ode dne dodání výzvy do datové schránky. V ostatních případech (způsobech) doručování výzvy podle § 101g odst. 2 zákona o DPH zůstává původní lhůta pro reakci plátce nezměněna (tj. 5 pracovních dní od oznámení/doručení výzvy).

Zatímco před novelou se lhůta počítala ode dne doručení do datové schránky, po novele zákona se lhůta počítá ode dne dodání výzvy do datové schránky.

Našel jsem si v kontrolním hlášení chybu sám

Pozor by však měli dávat i ti plátci, kteří opravují podané kontrolní hlášení prostřednictvím následného kontrolního hlášení, a to na základě toho, že chybu zjistili sami. Zde je zachována pětidenní lhůta, kdy se jedná o pět pracovních dní. Pozor na datum, které subjekt daně uvede přímo ve formuláři jako datum zjištění skutečnosti zakládající povinnost podat následné kontrolní hlášení.

Shrnutí lhůt pro kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení se podává do 25. dne následujícího měsíce. Pokud zašle správce daně výzvu k podání kontrolního hlášení, musí daňový subjekt reagovat podáním kontrolního hlášení nebo tzv. negativního kontrolního hlášení do pěti kalendářních dní ode dne doručení výzvy.

V případě, že má správce daně pochybnosti a zašle daňovému subjektu výzvu k doplnění nebo opravě kontrolního hlášení, musí daňový subjekt reagovat do 17 kalendářních dní ode dne dodání výzvy.

Pokud daňový subjekt zjistí, že má v kontrolním hlášení chybu, aniž by ho k tomu správce daně vyzval, musí chybu opravit do pěti pracovních dní ode dne zjištění skutečnosti. Toto datum je uvedeno i ve formuláři pro následné kontrolní hlášení.

Snížení pokut u kontrolního hlášení

Novela zákona o DPH s sebou přinesla i další pozitiva, a to snížení pokut u kontrolního hlášení. Novela tak zavedla poloviční výše pokut u kontrolního hlášení, které jsou daňovému subjektu uděleny v návaznosti na §101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH.

V případě, že plátce daně nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

  • 10 000 Kč – pokud daňový subjekt podá kontrolní hlášení poté, co jej k podání vyzval správce daně, a to ve stanovené lhůtě (to neplatí v případě, kdy daňový subjekt neměl povinnost podat kontrolní hlášení)
  • 30 000 Kč – pokud daňový subjekt nepodá kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení
  • 50 000 Kč – pokud daňový subjekt nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě

Daňovému subjektu, kterým je fyzická osoba, s.r.o. s jediným společníkem (společníkem musí být fyzická osoba) nebo plátce daně se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, se výše pokut v návaznosti na ustanovení zákona o DPH v § 101h odst. 1 písm. b) až d) snižuje na polovinu (tj. 5000 Kč, 15 000 Kč a 25 000 Kč).

Zároveň je zaveden obecný „generální pardon“ pro první opomenutí při pozdním podání kontrolního hlášení. Pokud daňový subjekt zapomene podat kontrolní hlášení ve lhůtě a podá ho bez výzvy správce daně, je mu automaticky prominuta první pokuta dle § 101h odst. 1 písm. a). To samé platí v případě podání na základě výzvy správcem daně. Pozor však na to, že pokutu lze prominout jen jednou za kalendářní rok.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).