Hlavní navigace

Velký přehled odkladů a úlev na daních a sociálním a zdravotním pojištění

3. 4. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Postupně přibývají další daňové úlevy pro podnikatele. Server Podnikatel.cz připravil souhrn všech doposud platných opatření v oblasti daní a pojistného.

Jako poslední zatím ministerstvo financí schválilo úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy koronaviru. Jedná se o roušky, respirátory, testovací soupravy či o dezinfekce a suroviny k jejich výrobě. Prominutí platí od 12. března po celou dobu trvání nouzového stavu.

Zálohy na silniční daň stačí zaplatit do 15. října

Podnikatelům se dále odložily zálohy na silniční daň, které jsou jinak splatné k 15. dubnu a 15. červenci. Obě zálohy lze beztrestně zaplatit do 15. října s další letošní zálohou. Pozor jen na to, že odklad je opět, podobně jako u daní z příjmů, koncipován skrze odpuštění úroků. Kdo by nedoplatil zálohy do 15. října, budou se mu úroky počítat od původního termínu.

Tato opatření navázala na dva tzv. liberační balíčky.

Liberační balíček I

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí ČR a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
  • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
  • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Čtěte více: O které úlevy na daních musíte požádat a které jsou automatické? 

Liberační balíček II

  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.
  • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
  • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Kde mohou poplatníci získat další informace?

Byla zřízena telefonní infolinka, která je v provozu v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 hodin pro zodpovídání dotazů souvisejících s opatřeními k aktuální situaci. Infolinka je dostupná na telefonním čísle 225 092 392. Přehled jednotlivých daňových opatření, jejich dopady a další pravidelně aktualizované informace týkající se koronaviru jsou k dispozici také na nové stránce finanční správy.

OSVČ jsou odpuštěné minimální zálohy na pojistném

Kromě úlevy na daních byly schváleny i úlevy na sociálním a zdravotním pojištění pro OSVČ. Lhůta pro podání přehledů za rok 2019 se podobně jako u přiznání posunula o tři měsíce. Přehledy tedy stačí podat do 3. srpna.

OSVČ se dále na půl roku odpustily minimální zálohy i minimální pojistné jak na zdravotní, tak na sociální pojištění. Zpětně, příští rok po podání přehledu za rok 2020, pak budou muset OSVČ doplatit rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Kdo tedy platí pouze minimální zálohy, bude mu pojistné na 6 měsíců plně odpuštěno. Minimální zálohy nyní činí 2544 korun u OSVČ hlavních a 1018 u OSVČ vedlejších.

U sociálního pojištění je návrh koncipován tak, že OSVČ nebudou muset platit zálohy za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020. Sociální pojištění za rok 2020 se pak určí tak, že se od standardního výpočtu odečte za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, částka

a) 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost,

b) 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

OSVČ s minimální zálohou tedy nemusí půl roku platit zálohy, ani nic zpětně doplácet. OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a minimálními zálohami.

Dále je stanoveno, že období, po které nebyly placeny zálohy na pojistné, se bude při výpočtu osobního vyměřovacího základu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu, aby nedocházelo ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodu.

Čtěte více: OSVČ se na půl roku zcela odpustí minimální sociální i zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění po vzoru sociálního

Také návrh na úlevy zdravotního pojištění je postaven podobně. Žádné zálohy se nemusí půl roku platit, přičemž zpětně se nebude doplácet pojistné v minimální výši. Ti, kdo mají vyšší než minimální zálohy, budou muset zpětně doplatit (po podání přehledu za rok 2020) jen rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného. I u zdravotního pojištění platí, že kdo zaplatí zálohu na březen, bude mu započítána jako záloha na září. Minimální záloha u zdravotního pojištění nyní činí 2352 Kč.

Jiný režim ale u zdravotního pojištění platí pro OSVČ, které jsou zároveň zaměstnány. Tyto OSVČ totiž neplatí žádné zálohy na zdravotní pojištění a pojistné vždy doplácí zpětně po podání přehledu. Odpuštění záloh se tedy těchto OSVČ netýká. Podle ministerstva si navíc tyto OSVČ nebudou moct ani zpětně nic na zdravotním pojištění odečíst.

Čtěte více: Odpuštění sociálka a zdravotka se týká i OSVČ vedlejších, má to ale háček

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).