Hlavní navigace

Víme, o koho se rozšířil okruh povinně důchodově a nemocensky pojištěných

10. 1. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Od roku 2014 se rozšířil okruh pracovníků, kteří jsou ze zákona povinně důchodově a nemocensky pojištěni. Nově záleží, zda je činnost zdaňována jako závislá.

Od ledna 2014 se rozšířil okruh pojištěnců, kteří jsou se zákona účastni nemocenskéhodůchodového pojištění. Nově se nejedná pouze o zaměstnance, ale také o další osoby s příjmy zdaňovanými jako příjmy ze závislé činnosti, které současně nejsou od této daně osvobozeny.

Čtěte také: Ukazujeme na příkladech, jak se v roce 2014 změnilo sociální pojištění OSVČ

Rozhodující je výše příjmu

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Okruh povinně pojištěných osob se rozšířil.

Zaměstnavatel, který takové pracovníky k 31. prosinci zaměstnával a stále je zaměstnává, to musí ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) do konce ledna. Zaměstnavatel, který zaměstnává pouze zaměstnance nově zařazené do okruhu pojištěných osob, je povinen přihlásit se do 31. 1. 2014 do registru zaměstnavatelů, upřesnila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Pro účast zaměstnanců na pojištění už není klíčové, na základě jakého právního vztahu pracují, nýbrž zda je výkon činnosti zdaňován jako závislá činnost. Rozhoduje tedy výše sjednaného příjmu (případně částka nepeněžního příjmu zahrnovaná do základu daně), kdy hranice činí 2500 korun. Zároveň byla zrušena podmínka, aby trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů. Pokud ale pracovník nastoupil do zaměstnání ještě před začátkem letošního roku, které se „přehouplo“ do roku 2014 a netrvalo více než dva týdny, posuzuje se účast na nemocenském pojištění podle předpisů platných do konce roku 2013.

Kdo je nově pojištěný

Důchodové a nemocenské pojištění například nově vzniká i u zaměstnanců se sjednaným příjmem do 2500 Kč (nebo u kterých příjem nebyl sjednán), jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více takovýchto zaměstnání a úhrn jejich příjmů z těchto zaměstnání dosáhne alespoň částku rozhodného příjmu 2 500 Kč. Zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v daném kalendářním měsíci. U zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, oznamuje zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance OSSZ do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění, doplnila Jana Buraňová.

Do okruhu takzvaných zaměstnanců spadá též pověřený vlastník vykonávající činnost pro společenství vlastníků jednotek, osoba pověřená obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, dále také například společník společnosti s ručením omezeným, který není za práci pro společnost odměňován, ale firma mu poskytuje služební automobil pro soukromé účely.

Čtěte více: Změny zákona o nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2014

Členové zastupitelstev pojistné platit nemusí

Naopak zůstává v platnosti to, že do okruhu pojištěných osob nespadají tzv. „neuvolnění“ členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).