Hlavní navigace

Vozíte lidi skrze Uber? Týká se vás dle úřadů daň z příjmů, DPH i silniční daň

30. 5. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pokud nabízíte přepravu osob skrze aplikaci Uber, týkají se vás i daňové povinnosti. Máme jejich přehled.

Jde jak o daň z příjmů, tak o DPH či silniční daň. Přehled povinností připravila před několika dny finanční správa.

Daň z příjmů fyzických osob

Předně se vás týká daň z příjmů fyzických osob. Podle finanční správy poskytování přepravy prostřednictvím mobilní aplikace Uber vykazuje všechny znaky podnikání podle § 420 občanského zákoníku, a pokud je poskytovatelem přepravy fyzická osoba vymezená v § 2 zákona o daních z příjmů, podléhají její příjmy z této činnosti dani z příjmů fyzických osob podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Příjmy poskytovatele přepravy, který vlastní živnostenské oprávnění opravňující ho k poskytování přepravy, jsou zdaňovány podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, a pokud neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 60 %. Jestliže příslušné živnostenské oprávnění nemáte, jste považováni za poplatníka provozujícího podnikatelskou činnost a jeho příjmy jsou zdaňovány podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů. Pokud neuplatníte výdaje ve skutečné výši, můžete uplatnit 40% výdajový paušál.

Podnikající fyzická osoba vede:

Kdo přepravuje lidi skrze Uber, musí se rovněž registrovat u správce daně, a to do 15 dnů ode dne, ve kterém

  • započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
  • přijal příjem ze samostatné činnosti.

Místně příslušným správcem daně je finanční úřad podle adresy místa trvalého pobytu fyzické osoby.

Uber taxikářů se samozřejmě týká i povinnost podat daňové přiznání. To musí podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 zákona o daních z příjmů). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

DPH

Dále se vás týká i DPH, jelikož dle finanční správy je osoba poskytující přepravu osob prostřednictvím aplikace Uber povinná k dani, a to i v případě, kdy nevlastní příslušné živnostenské oprávnění. Poskytnutí služby spočívající v přepravě osob prostřednictvím aplikace Uber je zdanitelným plněním, není-li osvobozeno od daně. Pokud je poskytoval přepravy plátce DPH, zahrnuje poskytnuté přepravní služby mezi standardní zdanitelná plnění.

V případech, kdy poskytovatel přepravy se sídlem v tuzemsku není dosud plátcem DPH, stane se plátcem DPH, pokud jeho obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Jakmile poskytovatel přepravy osob přesáhne stanovený obrat, je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat. Osoba povinná k dani se může k DPH registrovat také dobrovolně za splnění podmínek stanovených zákonem dle § 94a zákona o DPH.

Povinnosti u DPH se nevyhne nikdo z Uberu

Poskytovatel přepravy, ať už plátce či neplátce DPH, se dostává také do pozice příjemce služeb od společnosti zabezpečující přístup k softwaru Uber, která je usazená v jiném členském státě (tj. z pohledu zákona o DPH je považována za osobu neusazenou v tuzemsku). Společnost poskytuje za úplatu poskytovatelům přeprav službu spočívající v přístupu k softwaru (mobilní aplikaci), její možnosti použití a služby včetně práva přijímat požadavky na přepravu. V jakém státě bude služba zdaněna, určuje místo plnění. U českých přepravců tedy půjde o Českou republiku.

Poskytnutá služba je tak dle finanční správy předmětem daně a povinnost odvést daň se přenáší na příjemce této služby, tj. na poskytovatele přeprav. Pro plátce DPH to znamená povinnost přiznat daň z této přijaté služby a zároveň možnost uplatnit si nárok na odpočet při splnění zákonných podmínek. Poskytovatelé přeprav, kteří nejsou doposud registrováni jako plátci DPH, se stanou identifikovanou osobou ve smyslu § 6h zákona o DPH.

I identifikované osoby k DPH pak mají některé povinnosti. Identifikovanou osobou se stáváte ode dne přijetí služby v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku a vzniká vám tak povinnost dle § 97 zákona o DPH podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém jste se identifikovanou osobou stali. Rovněž vám vzniká povinnost podat daňové přiznání a v něm přiznat daň z přijaté služby od společnosti Uber. Za identifikovanou osobu se lze registrovat i před prvním přijetím služby, a to dobrovolně dle § 97a v kontextu s § 6l zákona o DPH.

Identifikovaná osoba přiznává DPH z přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku, ale nemá povinnost přiznávat DPH z tuzemských plnění. Zároveň ale nemá nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění. V této souvislosti upozorňujeme, že i identifikovaná osoba musí i nadále sledovat svůj obrat a v případě jeho dosažení se stává plátcem DPH se všemi souvisejícími daňovými dopady, upozorňuje Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.

Silniční daň

Vozidla, která jsou registrovaná a používaná v České republice poskytovatelem přepravy realizované prostřednictvím mobilní aplikace společnosti Uber, rovněž spadají pod předmět silniční daně. Pokud je vozidlo používáno poskytovatelem přepravy fyzickou osobou a příjmy z této činnosti podléhají dani z příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů, je vozidlo předmětem daně silniční v měsíci, ve kterém bylo k této činnosti použito.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).