Hlavní navigace

Výjimka neplacení důchodového pojištění skončí. Kdy a komu?

30. 9. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Již brzy definitivně skončí výjimky, kdy některé osoby samostatně výdělečně činné neplatily povinně důchodové pojištění. Koho se to týká a kdy ta výjimka skončí?

Osoby vykonávající činnost na základě autorského zákona platí od roku 2009 povinně důchodové pojištění, stejně jako jiné osoby samostatně výdělečně činné. Do této doby stačilo prohlásit, že je jejich činnost nesoustavná a vztahovalo se na ně pouze pojištění zdravotní. Existují ale výjimky, které důchodové pojištění z autorských příjmů neplatí dodnes. I ty však s rokem 2012 definitiv­ně končí.

Autorská činnost a důchodové pojištění

Změnu v pojištění osob, které vykonávají uměleckou či jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, přinesla novela zákona o důchodovém pojištění, konkrétně ustanovení § 9 odstavec 3 písmeno d. Od 1.1.2009 se tato činnost považuje za výkon samostatné výdělečné činnosti, bez ohledu na soustavný nebo nesoustavný výkon. Do 31.12.2008 se v případě autorské nesoustavné činnosti důchodové pojištění platit nemuselo. Čtěte také: Z diskuze: Autorské honoráře jako příležitostný příjem?

Výjimkou jsou příspěvky mediím, tj. novinám, časopisům, internetovým serverům, rozhlasu a televizi, které nepřesáhnou v úhrnu od jednoho plátce 7000 korun. Autor se nestává OSVČ. Příjmy jsou zdaněny zvláštní sazbou daně u plátce (např. redakce nebo vydavatelství). Z těchto příspěvků se neodvání sociální ani zdravotní pojištění. Jedná se ale jen o příspěvky médiím. Někteří autoři se mylně domnívají, že pokud neprodají zákazníkům měsíčně autorská díla v hodnotě převyšující sedm tisíc korun, nejsou OSVČ.

Rozhoduje i faktický výkon umělecké a tvůrčí činnosti

Existuje však ještě jedna výjimka vztahující se na příjmy z děl vytvořených před rokem 2009. Za výkon samostatné výdělečné činnosti je totiž považován pouze faktický výkon činnosti. Znamená to, že jestliže autor vytvoří aktivně například nové hudební dílo, je v období tvorby považován za osobu samostatně výdělečně činnou. Příjmy plynoucí z této činnosti se za kalendářní rok, ve kterém byla výdělečná činnost fakticky vykonávána, použijí pro stanovení daňového základu. Platí to i v případě příjmů na základě díla vyhotoveného v předchozím období. Jak ale pro server Podnikatel.cz potvrdila Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ, jedná se pouze o příjmy z děl, které byly vytvořeny po 1.1.2009, poprvé uvedeny nebo na základě licenčních smluv na užití díla uzavřených po 1.1.2009. Čtěte také: Chcete vydat knihu a nevíte jak na to? Zkuste všechny možnosti

Další výjimka se tedy vztahuje na osoby, které mají příjmy z užití díla vytvořeného před rokem 2009 nebo na než byla licenční smlouva uzavřena před tímto datem. Povinnost platby důchodového pojištění se odvíjí od skutečnosti, zda v současnosti vykonávají nebo nevykonávají uměleckou nebo jinou činnost.

Blíže vysvětlíme odpovědí na dotaz z diskusního fóra serveru Podnikatel.cz: Autor se před lety účastnil natáčení několika tehdy LP gramofonových desek. Do dnešní doby pobírá tantiémy. Od vydavatele vždy 2× ročně za minulé pololetí a od agentury Intergram 1× ročně. Příjmy řádně zdaňuje a odvádí zdravotní pojištění. V současnosti jsem předčasný starobní důchodce. Jsem OSVČ? Jak je to s důchodovým pojištěním? Zjiš­ťuje čtenář, který se označil jako PZ. Čtěte také: V jakých případech můžete podnikat bez živnostenského oprávnění?

Je třeba si uvědomit, zda osoba v daném roce fakticky vykonává tvůrčí činnost:

školení účto leden 23 Kučerová

  • Osoba nevykonávající v daném kalendářním roce žádnou uměleckou (tvůrčí) činnost – není povinna být v tomto období registrována na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a za tento rok nepodává ani přehled o příjmech a výdajích. Není považována za OSVČ a nevztahují se na ni žádné povinnosti související se sociálním zabezpečením a to bez ohledu na to, z jakých děl příjmy v tomto roce přijala, odpověděla Jana Buraňová z ČSSZ.
  • Osoba vykonávající v kalendářním roce tvůrčí činnost – považuje se za OSVČ a vzniká jí povinnost se za toto období registrovat na příslušné OSSZ a podává přehled o příjmech a výdajích. Ovšem do daňového základu neuvádí případné příjmy za užití díla, jestliže byla licenční smlouva uzavřena před 1.1.2009, nebo jde o druhou nebo další licenční smlouvu na užití děl vyhotovených před 1.1.2009. Platí to v případě, že nebylo dílo měněno či aktualizováno (Přechodná ustanovení Článek IV, bod 4. z.č. 305/2008 Sb.).

Pokud by tazatel v daném roce vykonával tvůrčí činnost, ale neměl jiné příjmy než příjmy za užití díla vytvořeného před rokem 2009, bude sice považován za OSVČ, neboť činnost fakticky vykonává, ale její příjem, respektive daňový základ bude nulový. Účast na důchodovém pojištění pak vznikne pouze v případě, že OSVČ vykonává hlavní činnost nebo se k pojištění dobrovolně přihlásí. Pokud však dílo bylo vyhotoveno až po 1.1.2009, odměny za jeho užití vyplacené v roce výkonu činnosti se do daňového základu zahrnují, dodává Jana Buraňová. Čtěte také: Autorské honoráře jako přivýdělek při zaměstnání

S rokem 2012 však tato výjimka končí

Od 1.1.2012 dojde pravděpodobně ke změně. Do daňového základu umělce se budou zahrnovat i díla, u kterých licenční smlouva byla uzavřena před 1.1.2009. Autoři tyto odměny poprvé započtou v roce 2012, tj. v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012, podaného v roce 2013. Nadále však bude platit, že za OSVČ se v daném kalendářním roce považuje pouze osoba, která činnost fakticky vykonává (má v daném roce příjmy).

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).