Hlavní navigace

Vyřiďte si daně se serverem Podnikatel.cz. Jde to snadno a rychle

13. 1. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vyplnit daňové přiznání a odevzdat přehled na zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení zvládne i úplný začátečník. Zkuste to s námi.

Už teď v lednu je potřeba začít myslet na placení daně z příjmů. Pro ty, kteří chtějí mít tuto povinnost co nejdříve z krku, přinášíme už dnes chytrého pomocníka – KOMPLETNÍ SOUBOR FORMULÁŘŮ – které jsou ke splnění daňové povinnosti osob samostatně výdělečně činných zapotřebí.

Nabízíme dva interaktivní formuláře, které nově obsahují i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení:

1. Interaktivní daňové přiznání – daň z příjmů včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu 2013

První šablona je zdarma a je omezena pevně stanovenými limity. Využít ji mohou ti, jejichž daňový základ nepřekročí částku 400 000 korun a příjmy nebo obrat pak 800 000 korun. V případě, že je jedna z těchto hodnot překročena, formulář se stane nefunkčním a upozorní na to slovem „limit“ v některých jeho tabulkách. Pak je potřeba využít druhou verzi.

Co tvoří daňový základ u fyzických osob?

  • příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)
  • příjmy a výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
  • příjmy a výdaje z pronájmu
  • příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy (a někdy i související výdaje)

Do základu daně nepatří příjmy osvobozené a příjmy již zdaněné.

2. Interaktivní daňové přiznání – daň z příjmů včetně přehledů pro ČSSZ a VZP 2013

Druhý formulář je zpoplatněn částkou 99 korun. Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel. Tabulka je uzamčena, odemčeny jsou pouze buňky určené k vyplnění. Všechny ostatní buňky se automaticky počítají z hodnot vyplněných jinde.


Autor: www.isifa.com

Co takhle letos daňové přiznání odevzdat včas a bez nervů? 

Server Podnikatel.cz přináší celou řadu interaktivních formulářů potřebných pro splnění daňové povinnosti. Žádost o prodloužení lhůty pro podání k dani z příjmů fyzických osob, Interaktivní přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013, nebo Interaktivní přiznání k silniční dani za rok 2013. Vše přehledně a na jednom místě ZDE.

K dispozici je také aktualizovaná DAŇOVÁ KALKULAČKA (formulář), která slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky (formuláře), aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky (formuláře), stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce (formuláři) ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky (formuláře). Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, respektive jeho daňový poradce.

Daně z příjmů

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) by měla vědět, zda musí platit měsíční zálohy na pojistné, kdy podává daňové přiznání, přehledy ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Dále jaké si může uplatnit výdaje a čím snížit vypočtenou daň. Každý daňový poplatník, tedy podnikatel i zaměstnanec, by měl vědět, kdy je povinen podat daňové přiznání, případně přehledy České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. K zdanitelným příjmům si může uplatnit skutečné (prokazatelně doložené) výdaje. Další velmi využívanou možností je uplatnění výdajů procentem stanoveným podle druhu vykonávané činnosti. Vypočtenou daň je možné dále snížit příslušnými slevami na dani.

Z příjmů z podnikatelské činnosti je nutné platit sociální a zdravotní pojištění. Zálohy na pojištění se však v prvním roce podnikání týkají pouze OSVČ hlavních. OSVČ vedlejší (např. zaměstnanci, studenti, matky na rodičovské) do podání přehledů o příjmech a výdajích zálohy platit nemusí. Poté se doplatek pojistného i případné zálohy pro další období odvíjí od výše výdělku (daňového základu). Každá OSVČ má vůči finančnímu úřadu, ČSSZ i zdravotní pojišťovně řadu povinností. Zejména podat ve stanovených termínech daňové přiznání a přehledy. Dále vyrovnat případný doplatek daně či pojistného. Má však i další povinnosti spojené například s registrací a ohlašováním změn. Za jejich nesplnění hrozí příslušné sankce. 

Platba zdravotního pojistného se týká všech občanů ČR, s výjimkou osob, za které je plátcem pojistného stát. Těmi jsou například studenti středních a vysokých škol. V případě přerušení nebo ukončení studia by se měli informovat, od jakého data nepatří do okruhu osob, za něž je pojištění placeno státem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).