Hlavní navigace

Vysoké pokuty pro OSA a Intergram opět ve hře, zasáhl Nejvyšší správní soud

22. 11. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Nejvyšší správní soud vrátil krajskému soudu případy vysokých pokut pro kolektivní správce OSA a Intergram za zneužití dominantního postavení. Krajský soud přitom pokuty zrušil.

Podle Krajského soudu v Brně totiž antimonopolní úřad neměl pravomoci kolektivní správce kontrolovat. Tento výklad však odmítl Nejvyšší správní soud a rozsudek krajského soudu zrušil.

Co se dozvíte v článku
  1. OSA dostal pokutu 10,7 milionu Kč
  2. Pokuta pro Intergram byla ve výši 20,8 milionu Kč
  3. Podle krajského soudu neměl antimonopolní úřad pravomoc kontroly
  4. NSS pokuty vrátil do hry
  5. NSS: Ministerstvo nemůže hospodářskou soutěž kontrolovat

OSA dostal pokutu 10,7 milionu Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil na začátku roku 2020 kolektivnímu správci OSA pokutu 10 676 000 korun, a to za zneužití dominantního postavení. OSA podle úřadu porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže i unijní soutěžní pravidla, když si v letech 2008 až 2014 na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřené obchodní podmínky. OSA v té době nezohledňovala obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních a hoteliéři tak platili za licence i v případě, že v pokoji nebyl reálně nikdo ubytován.

Sám kolektivní správce OSA přitom četnost využití pokojů ubytovacích zařízení zohledňoval jako relevantní kritérium pro výpočet autorské odměny. V souvislosti se zavedením zákonné regulace maximální výše autorských odměn za provozování rozhlasového a televizního vysílání na pokojích ubytovacích zařízení pak přestal obsazenost zohledňovat. Je tak zjevné, že jediným důvodem, proč v posuzovaném období kolektivní správce OSA upustil od zohledňování obsazenosti pokojů v sazebnících autorských odměn, byla snaha maximalizovat výši vybraných autorských odměn od ubytovacích zařízení, komentoval Martin Švanda, mluvčí antimonopolního úřadu.

Jak dále doplnil Švanda, požadavek platby autorské odměny i tehdy, kdy prokazatelně nemohlo dojít k užití díla, jelikož byl pokoj prázdný, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku. Výši pokuty navíc ovlivnil fakt, že OSA zastupuje i zahraniční autory a došlo tak k ovlivnění obchodu mezi členskými státy.

Pokuta 11 milionů pro OSA platí, vybírala poplatky za TV v prázdných pokojích Přečtěte si také:

Pokuta 11 milionů pro OSA platí, vybírala poplatky za TV v prázdných pokojích

Pokuta pro Intergram byla ve výši 20,8 milionu Kč

Na konci roku 2020 navíc antimonopolní úřad udělil za stejný prohřešek pokutu i dalšímu kolektivními správci – Intergramu. V případě Intergramu navíc šlo skoro o dvojnásobnou sankci, a to o částku 20 799 000 Kč. Jak OSA, tak Intergram podaly rozklad, předseda ÚOHS však pokuty potvrdil. 

Po OSA dostal flastr i INTERGRAM, za podobný prohřešek má zaplatit 21 milionů Přečtěte si také:

Po OSA dostal flastr i INTERGRAM, za podobný prohřešek má zaplatit 21 milionů

Podle krajského soudu neměl antimonopolní úřad pravomoc kontroly

Případ tak skončil u soudu. U Krajského soudu v Brně pak v polovině letošního roku OSA a Intergram uspěly a soud rozhodnutí antimonopolního úřadu zrušil. Podle soudu totiž úřad neměl pravomoc o pokutě rozhodovat, jelikož dle výkladu § 102 odst. 3 autorského zákona ve znění účinném od 20. dubna 2017 mohl ÚOHS rozhodovat v rozsahu, v jakém se na věc nevztahoval autorský zákon. Stanovení plateb poskytovatelům ubytovacích služeb jakož i obecně problematiku kolektivní správy autorský zákon podle soudu upravoval, což rozhodování žalovaného vylučovalo, a naopak zakládalo pravomoc ministerstva. Dle krajského soudu se tak v daném případě stalo „soutěžním úřadem“ ministerstvo.

Jak OSA, tak Intergram rozhodnutí soudu přivítaly. Od začátku bylo zjevné, že závěry ÚOHS jsou chybné, účelově vykonstruované a záměrně zavádějící. A nyní to konečně potvrdil i soud. Jakmile nabyde rozhodnutí právní moci, očekáváme od státu vrácení protiprávně uložené pokuty, komentoval Ludvík Bohman, ředitel Intergramu. Rozhodnutí soudu vítáme. Od začátku tvrdíme, že jsme postupovali zcela v souladu s tehdejším zněním autorského zákona, běžnou praxí kolektivních správců v zahraničí, zejména pravidly na ochranu hospodářské soutěže, připojil se Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

NSS pokuty vrátil do hry

Jak ale ukázaly rozsudky NSS v posledním týdnu, radost kolektivních správců byla předčasná. NSS totiž oba rozsudky krajského soudu zrušil s tím, že jeho výklad byl chybný, neměl zákonnou oporu a ve výsledku by znamenal, že by oblast kolektivní správy byla vyňata z dosahu ochrany hospodářské soutěže. Autorský zákon totiž ministerstvu v tomto směru žádnou kompetenci neposkytoval, proto v intencích čl. 2 odst. 3 Ústavy nemělo ministerstvo zákonné zmocnění tuto oblast prověřovat. Zároveň k prověřování narušení hospodářské soutěže nemá ministerstvo ani příslušné nástroje, neboť ty zákon o ochraně hospodářské soutěže svěřuje výhradně stěžovateli (ÚOHS, pozn. autora), uvedl NSS.

Soud mimo jiné argumentoval judikaturou Soudního dvora a Nejvyššího správního soudu týkající se jak působení kolektivních správců na poli hospodářské soutěže, tak působností antimonopolního úřadu vůči sektorovým regulátorům. NSS připomněl, že evropský soud opakovaně konstatoval, že přestože kolektivní správci mají specifické postavení, také se jako soutěžitelé účastní hospodářské soutěže a mohou se tak dopustit zneužití dominantního postavení. Zneužití dominantního postavení se kolektivní správce může dopustit stanovením nepřiměřené poplatkové povinnosti vůči uživatelům chráněných děl, a to jak způsobem stanovení (výpočtu) poplatku, tak i jeho celkovou výší, upřesnil soud.

OSA a spol. neříkají pravdu, drobní podnikatelé nemusí poplatky platit, tvrdí experti Přečtěte si také:

OSA a spol. neříkají pravdu, drobní podnikatelé nemusí poplatky platit, tvrdí experti

NSS: Ministerstvo nemůže hospodářskou soutěž kontrolovat

Podle soudu je orgánem, který má kompetence hospodářskou soutěž kontrolovat, antimonopolní úřad, neboť je ústředním orgánem státní správy zřízeným právě za tímto účelem (čemuž odpovídá i samo jeho označení). Uvedené Nejvyšší správní soud opakovaně potvrdil ve vztahu k různým sektorovým regulátorům. Ministerstvo má pravomoc zejména na úseku kultury a autorského práva, avšak ochrana hospodářské soutěže mezi svěřené kompetence nespadá. Žádné oprávnění v tomto směru ministerstvu nesvěřuje ani § 102 odst. 3 (dříve § 103 odst. 7) autorského zákona, doplnil soud s tím, že tento názor je v souladu i s komentářovou literaturou vztahující se k autorskému zákonu i zákonu o ochraně hospodářské soutěže.

dan_z_prijmu

Nejvyšší správní soud tak uzavřel, že ÚOHS měl pravomoc prověřovat, zda kolektivní správce nezneužil své dominantní postavení v oblasti hospodářské soutěže, a proto jím vydaná rozhodnutí nebyla nicotná a rozhodnutí krajského soudu zrušil.

Zrušení nicméně ještě neznamená, že pokuty budou platit. Krajský soud se totiž bude vypořádávat s dalšími argumenty, které zazněly v žalobách. OSA je podle slov svého předsedy přesvědčen, že i tak uspěje. Věřím, že Krajský soud rozhodnutí ÚOHS a jím uloženou pokutu v novém řízení zruší. Rozhodnutí NSS pouze stanovuje rozsah kompetencí dozorových orgánů. Nic to nemění na faktu, že OSA své tržní postavení nijak nezneužíval. Máme pro to dostatek silných argumentů, uzavřel Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Rozsudky NSS 9 As 204/2023 – 59 a 6 As 210/2023 – 52 k OSA a Intergram ke stažení

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).