Hlavní navigace

Vyznáte se v nových tiskopisech pro uplatnění nemocenské?

19. 5. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Máte před sebou nové tiskopisy a nevíte, která část patří zaměstnavateli a co odeslat na OSSZ? Přinášíme návod k správnému vyplnění údajů, aby nedocházelo k nesrovnalostem a k jejich dodatečnému doplňování.

Od nového roku se při uplatnění nemocenských dávek postupuje podle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Nově předepsané tiskopisy zamotaly hlavu nejednomu dočasně práce neschopnému zaměstnanci. Orientovat se v nich musí především zaměstnavatel. Proto přinášíme podrobný návod k postupu při uplatnění dávky nemocenské a k jejímu správnému vyplnění. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku

Nárok na tuto dávku uplatňuje zaměstnanec (stejně jako v předchozím roce) předložením předepsaného tiskopisu. Vzhled i počet jednotlivých částí tiskopisu se však změnil.

Tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

O vzniku pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař v den, kdy ji zjistil. Jestliže tedy zaměstnanec navštíví lékaře například až po odpracování pracovní směny, vystaví lékař rozhodnutí dnem zjištění, nikoli až s datem následujícího dne, jak bývalo doposud běžné.

Ošetřující lékař naopak může:

 • Uznat zaměstnance práce neschopným 3 kalendářní dny přede dnem, ve kterém pracovní neschopnost zjistil.
 • Ukončit pracovní neschopnost nejpozději 3. kalendářní den po zjištění, že důvody k dočasné pracovní neschopnosti pominuly.

Žádost o nemocenské má 6 dílů:

 • I. díl – Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (bez pruhu) – slouží k odeslání hlášení příslušné OSSZ lékařem.
 • II. díl – Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (se žlutým pruhem) – ponechá si zaměstnanec pro případnou kontrolu dodržování léčebného režimu.
 • III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem) – předloží zaměstnanec svému zaměstnavateli pro uplatnění náhrady mzdy.
 • IV. díl – Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s červeným pruhem) – předloží zaměstnanec svému zaměstnavateli, a ten jej zasílá spolu s předepsanou přílohou příslušné OSSZ k nároku na nemocenské při nemoci delší než 14 kalendářních dnů.
 • V. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (s červeným pruhem) – zaměstnanec předloží zaměstnavateli. V případě ukončení pracovních neschopnosti ve lhůtě 14 kalendářních dnů, slouží zaměstnavateli k doložení ukončení výplaty náhrady mzdy. Při pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů, zaměstnavatel tiskopis potvrdí a odešle na příslušnou OSSZ.
 • VI. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (bez pruhu) – slouží ošetřujícímu lékaři k odeslání rozhodnutí o ukončení příslušné OSSZ.
Banner - Zákony 2009

Pro zaměstnavatele jsou tedy nejdůležitější III. až VI. díl tiskopisu.

III. díl tiskopisu

Na tomto dílu tiskopisu není potřeba nic doplňovat ani podepisovat. Slouží zaměstnavateli k doložení náhrady mzdy vyplacené zaměstnanci po dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. K jednoduchému a rychlému výpočtu náhrady mzdy jsme připravili také jednoduchý kalkulátor. Čtěte více: Počítáme náhradu mzdy při pracovní neschopnosti krok za krokem

VI. díl tiskopisu

Použije se pro uplatnění nároku na nemocenskou dávku při nemoci delší než 14 kalendářních dnů. Na druhou stranu tiskopisu doplní zaměstnanec datum, kdy naposled vykonával výdělečnou činnost. Dále požadovaný způsob výplaty nemocenské dávky. Pokud by zapomněl tento údaj uvést, okresní správa vrátí tiskopis k doplnění. Pojištěnec se musí rozhodnout, zda žádá o zaslání dávky:

 • poukázáním na účet (uvede číslo účtu, včetně kódu banky). Bezhotovostní převod je bezplatný.
 • poštovní poukázkou na adresu (uvede adresu, na kterou bude dávka zaslána). Tento způsob výplaty dávky je zpoplatněn. Zaměstnanec hradí náklady na doručení. Poplatek bude odečten při výplatě dávky.
 • poukázáním na účet do ciziny (uvede číslo účtu, kód banky, stát). Převod je zpoplatněn, náklady hradí příjemce dávky.

Zaměstnanec rovněž nesmí zapomenout na podpis žádosti o dávku a datum podpisu. Zaměstnavatel přiloží vyplněnou předepsanou Přílohu k žádosti o nemocenské a odešle na OSSZ. Čtěte více: Otazníky kolem náhrady mzdy za prvních 14 dnů nemoci

V. díl tiskopisu

Na tomto dílu tiskopisu je nutné vyplnit obě strany. Na první straně uvede zaměstnavatel den, ve kterém zaměstnanec naposledy pracoval. V případě, že v poslední den pracovní neschopnosti zaměstnanec pracoval, uvede zaměstnavatel, kolik hodin zaměstnanec odpracoval a počet hodin připadajících podle rozvrhu směn zaměstnanci na tento den. Případně také, ve kterých dnech zaměstnanec vykonával práci v době dočasné pracovní neschopnosti. Čtete více: V první den nemoci nemusí zaměstnanec skončit bez peněz

Na zadní straně tiskopisu označí zaměstnanec prohlášení o případném pobírání starobního nebo plného invalidního důchodu nebo naopak prohlášení, že žádný důchod nepobírá. Nesmí opomenout podpis a datum.

školení červen 22 - tip do článku

Anketa

Jak by se měla podle vašeho názoru platit nemocenská?

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti

Zásadní změny vzhledu se dočkal také tiskopis Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, běžně nazývaný „lístkem na peníze“. Tento tiskopis opět slouží k potvrzení trvání neschopnosti i v dalším kalendářním měsíci. Jestliže dojde v období prvních 14 kalendářních dnů k přelomu měsíce, uschová zaměstnancem podepsané potvrzení zaměstnavatel. Tiskopis vystavený po této době je nutné vždy na konci kalendářního měsíce odeslat příslušné OSSZ.

Lékaři vystavují Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti také jako doložení trvání neschopnosti ke 14 dni pracovní neschopnosti. Tento tiskopis si zaměstnavatel ponechá.

Doporučení na závěr: Všechny tiskopisy předané OSSZ by si měl zaměstnavatel okopírovat a uschovat ve svých mzdových dokladech.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).