Hlavní navigace

Jak se z OSVČ stát „eseróčkem“? Nejčastěji postupným převodem majetku

26. 5. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Nejeden podnikatel postupně dospěje k rozhodnutí ukončit podnikání fyzické osoby a založit osobu právnickou, nejčastěji s.r.o. Zda je přechod výhodný, kdy a jak takovou změnu nejlépe provést, to jsou otázky, na které hledal Podnikatel.cz odpověď.

Přechod z fyzické osoby na osobu právnickou, a to nejlépe formou založení společnosti s ručením omezeným, je námětem, který zajímá nejednoho podnikatele. Minulý týden v anketě serveru Podnikatel.cz o tento článek na objednávku hlasovalo 43 procent čtenářů. Objednejte si své menu: Obsah serveru Podnikatel.cz budou řídit sami čtenáři

Je přechod z OSVČ na „eseróčko“ výhodný?

Jestliže podnikatel stojí před rozhodnutím založit společnost s ručením omezeným, musí se nejprve rozhodnout, kdy a jakým způsobem takovou změnu provést, a zda ji vůbec provést. Předně je třeba zvážit všechny výhody a nevýhody podnikání fyzické osoby. Čtěte více: Jít na trh v kůži OSVČ či se schovat pod křídly s.r.o.?

Výhodou podnikání fyzických osob může být možnost vedení daňové evidence, kterou mnozí zvládají pomocí vhodného software prakticky sami. V případě založení právnické osoby je podvojné účetnictví nemine. Tady se již bez pomoci odborníka pravděpodobně neobejdou. OSVČ může rovněž uplatnit výdaje procentem z příjmů, což by mohlo být v konečném efektu výhodnější než zdanění právnické osoby, zejména pro řemeslníky.

Nevýhodou jistě bude ručení za obchodní závazky celým majetkem fyzické osoby. To je problematické zvláště v případě zhoršené finanční situace. Takový neúspěšný podnikatel může sebe i své blízké zadlužit na poměrně dlouhou dobu. A podnikání bohužel pokračuje i v případě jeho smrti. To u společnosti s ručením omezeným nehrozí. Společnost za své závazky sice odpovídá celým svým majetkem, ovšem společníci jen do výše nesplaceného vkladu. Čtěte více: Podnikejte jako rovnocenní partneři – s.r.o. versus sdružení

Nejprve musí vzniknout nová společnost, a to zápisem do obchodního rejstříku

Založení společnosti s ručením omezeným je administrativně náročnější než zahájení podnikání fyzické osoby. Vyžaduje sepsání a podepsání společenské smlouvy společnosti v případě, že se jedná o více společníků. Jediný společník vyhotoví a podepíše zakladatelskou listinu. Obojí musí být ve formě notářského zápisu. Dále je nutné složení základního jmění společnosti. Jeho výši i způsob vkladu (peněžitý nebo nepeněžitý) stanoví společenská smlouva nebo zakládající listina. Podmínkou je minimální hranice hodnoty vkladu 200 000 Kč v souladu s obchodním zákoníkem. Vklad každého zakládajícího společníka však musí činit minimálně 20 000 Kč a musí být dělitelný na celé tisíce. Čtěte více: Společník s.r.o. může být zaměstnanec a pobírat mzdu

Jestliže má společnost s ručením omezeným pouze jediného zakladatele, musí tento jediný zakladatel splatit celý základní kapitál společnosti již před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. K zápisu nově založené společnosti do obchodního rejstříku vedeného příslušným soudem je nutno doložit kromě dokumentů týkajících se založení společnosti taktéž např. dokumenty k úspěšnému zapsání jednatelů, jakožto statutárního orgánu společnosti, a taktéž dokumenty týkající se sídla společnosti, sdělila pro business server Podnikatel.cz Veronika Pokorná z právní kanceláře Havel & Holásek. Základní ustanovení o společnosti s ručením omezeným popisuje obchodní zákoník v § 105 až 112.

Řešením by mohl být i nákup ready-made společnosti. Jedná se o společnost „na klíč“, tj. založenou za účelem dalšího prodeje. Taková společnost je již zapsaná v obchodním rejstříku, ale nemá žádnou obchodní historii. Čtěte více: Koupě ready-made společnosti je lákavá hlavně menší administrativou

Snadným řešením je převod na přelomu roku

Doporučovaným termínem pro přechod z fyzické osoby do právnické je 1. leden. K tomuto datu jsou automaticky zpracovány účetní závěrky, inventarizace majetku atd. Převod na přelomu roku tedy není tak administrativně náročný. Ne vždy se ale podaří k tomuto datu změnu uskutečnit.

Pro převod společnosti se využívají tři způsoby

Jak postupovat při převodu společnosti záleží na tom kterém konkrétním podnikateli, jeho možnostech a rozhodnutí. Převod společnosti není jednoduchá záležitost, proto je nezbytné vše prodiskutovat s účetním nebo daňovým poradcem. Prakticky se nabízejí tři možnosti, jak takovou změnu provést:

1. Vklad fyzické osoby do nově založené s.r.o.

V tomto případě fyzická osoba ukončí své podnikání jako OSVČ a koupí předzaloženou ready-made společnost, nebo si novou společnost založí. Ve společnosti se stane vlastníkem (u s.r.o. společníkem) a zároveň bývá ve většině případů i statutárním orgánem (jednatelem v s.r.o.). Nepeněžitý vklad, např. automobil, nemovitost musí být oceněn soudním znalcem. Což jsou samozřejmě pro podnikatele další jak finanční, tak časové náklady. Z těchto důvodů není tato varianta často využívána, uvádí Petra Janáková ze společnosti SMART Companies. Pro společnost je nutné ohlásit potřebné živnosti, jelikož „převod“ živností z OSVČ na právnickou osobu není možný. Zároveň je nutné zajistit veškeré ohlášení a registrace společnosti příslušným úřadům.

2. Založení nové společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby

Jak vysvětluje Petra Janáková, tato varianta úzce souvisí s předchozí variantou. Podnik je souhrn hmotných, osobních a nehmotných složek a pro jejich převod z fyzické osoby na právnickou osobu je opět třeba zajistit ocenění soudním znalcem. Fyzická osoba většinou figuruje i v nově založené společnosti (společník, jednatel) – je zde tedy možný „střet“ spojených osob dle § 196 písm. a obchodního zákoníku, proto i z tohoto důvodu je vyžadovaný znalecký posudek podniku. Tato varianta je využívána zřídka.

3. Současné podnikání obou (fyzické osoby i s.r.o.) a postupný převod majetku

Petra Janáková tuto variantu označila za nejčastěji využívanou. OSVČ postupně převádí majetek na nově vzniklou společnost. Zde je ovšem nutné mít na paměti již zmíněný § 196 písm. a, konkrétně odst. 3, ve kterém se uvádí:

MM červen tip 1

Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i pro vklad, který přesahuje 1/10 upsaného základního kapitálu (což např. v případě s.r.o. se základním kapitálem 200  tisíc činí 20  tisíc – tedy ne příliš vysoká částka), je třeba mít vkládaný majetek oceněný soudním znalcem, doplňuje Petra Janáková ze společnosti SMART Companies.

Podle Jana Molína, daňového poradce společnosti Mivo se v praxi v případě menších podnikatelů volí nejčastěji založení nové společnosti s ručením omezeným a postupný převod podnikatelských aktivit z fyzické osoby na novou společnost. V rámci toho pak dochází i k převodu (prodeji) majetku na společnost s ručením omezeným. Obecně však lze v tomto postupu spatřovat určité komplikace, a to zejména právní, neboť obchodněprávní předpisy regulují mimo jiné nabývání majetku vyšších hodnot, dále pak upravují zákaz konkurence jednatele atp, sděluje Jan Molín. Jak dodává, je na druhou stranu pravdou, že v porovnání s ostatními dvěma variantami (tj. vklad podniku fyzické osoby do základního kapitálu s.r.o., resp. prodej podniku fyzické osoby nové společnosti) se jedná o řešení podstatně jednodušší, a to jak co do právní regulace, tak co do daňových a účetních důsledků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).