Hlavní navigace

Za co všechno ručí odpovědný zástupce a jaké má povinnosti?

7. 8. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
V odborných poradnách serveru Podnikatel.cz radí odborníci i ohledně startu podnikání. Přečtěte si otázky týkající se odpovědného zástupce a otevření obchodu.

Jaké povinnosti má odpovědný zástupce? Za co všechno ručí? A jak založit obchod a půjčovnu šatů? Co všechno musíte splnit? Radíme vám v odborných poradnách na forum.podnikatel.cz

Za co vše odpovídá odpovědný zástupce?

Pracuji ve wellness jako kosmetička a masérka na ŽL, bude se měnit majitel, ale ten nemá tuto odbornou způsobilost. Dohodli jsme se, že bych já zaštítila kosmetické a masérské služby jako odborný zástupce. Co pro mne tímto vyplývá? Budu odpovídat jen za úsek kosmetických služeb a masáží? Nebo musím dohlížet na chod wellness? Jak je to případně s hygienou, budu za to odpovědná já a musím nechat dát schválit hygienický řád já, nebo majitel? A pokud by tam pracoval další masér na ŽL, jsem odpovědná za jeho činnost já? Jak je to pak případně s daněmi? Dělím se o to s majitelem, nebo si dávám do daní jen kosmetiku a masáže. Jaká smlouva se má vyhotovit mezi mnou a majitelem?

Podle živnostenského zákona ustanovený odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tuto odpovědnost má odpovědný zástupce vůči podnikateli a nelze ji nijak vyloučit. V případě neplnění podmínek nevzniká sice odpovědnému zástupci možnost přímého postihu ze strany živnostenského úřadu, avšak v případě zanedbání svých povinností, ze kterých bude příslušnými úřady sankcionován podnikatel, se podnikatel může následně vůči odpovědnému zástupci moci domáhat eventuální náhrady škody.

Výkon funkce odpovědného zástupce je prováděn ve smluvním vztahu, přičemž není předepsáno, jakou formu má tento smluvní vztah mít. Může tak být např. v pracovním poměru nebo na základě jiné smlouvy. Z Vašeho pohledu lze doporučit formu pracovního poměru, neboť případná odpovědnost za vzniklé škody (viz výše) je zde limitována částkou 4,5násobku Vaší průměrné mzdy.

I při ustanovení odpovědného zástupce je výkon činnosti podnikání prováděn samotným podnikatelem (který k tomu může pověřit své zaměstnance). Vaší povinností jako odpovědného zástupce je dohlížet, aby výkon činnosti byl prováděn řádně, tj. podle pravidel odbornosti pro danou činnost, a s dodržováním živnostenskoprávních předpisů. V případě zjištění nějaké nesprávnosti máte podnikatele na toto upozornit, pro vyloučení pozdějších pochybností raději písemnou formou. Je potom na podnikateli, jak se s daným upozorněním vypořádá a přijme nápravu. Toto platí i např. pro schválení hygienického řádu, jeho schválení zajišťuje sám podnikatel, pokud by jej však nezajistil, máte povinnost jej upozornit na nutnost jeho pořízení. Rovněž u dalších zaměstnanců za jejich činnost odpovídá podnikatel (zaměstnavatel), pokud by však takový zaměstnanec prováděl svoji činnost v rozporu se živnostenským zákonem, máte povinnost na to podnikatele upozornit.

Ohledně daní Vám vznikne eventuální daňová povinnost pouze v případě, že výkon této funkce bude prováděn v jiném než pracovním poměru a budete za tuto činnost dostávat vedlejší odměnu. Tato vedlejší odměna představuje Váš příjem, který vykazujete v ročním daňovém přiznání a zahrnujete do základu daně, ze kterého se vypočítává Vaše daňová povinnost a povinnost odvodů na sociální/zdravotní pojištění. Při výkonu v rámci pracovního poměru je odměna zpravidla zahrnuta do mzdy a odvádí se z ní běžné mzdové odvody.

Chcete také poradit? Využijte našich odborných poraden. Položit nový dotaz

Nutnost odpovědného zástupce, či řemeslné živnosti?

Ráda bych si otevřela obchod a půjčovnu společenských šatů. Zajímalo by mě, co všechno musím pro otevření na úřadech nahlásit (nějaká bezpečnostní opatření, požární, hygienická atd.) Dále bych se k tomu chtěla věnovat večerním účesům a líčení a zajímalo by mě, zda stačí volná živnost obor činnosti č. 78 „Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“, případně nějaké nároky na provoz.

Pro obor podnikání prodeje a půjčovny společenských šatů je vyžadováno živnostenské oprávnění v oborech „Maloobchod“ a „Pronájem a půjčování věcí movitých“. Jedná se o živnosti volné, pro které není předepsáno doložení žádné zvláštní kvalifikace. 

Pro zhotovování večerních účesů a líčení se vyžadují živnostenská oprávnění v oborech „Holičství, kadeřnictví“ a „Kosmetické služby“. Pro výkon obou živností je nutné splňovat kvalifikační předpoklady uvedené níže; pokud tyto předpoklady nesplňujete sama, je možné ustanovit odpovědného zástupce, který tyto předpoklady splňovat bude a který bude odpovídat za řádný výkon živnosti.

Kvalifikační předpoklady:
a) střední vzdělání s výučním listem v oboru nebo střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
b) střední vzdělání s maturitou v oboru nebo střední vzdělání s maturitou v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru, nebo
e) uznání odborné kvalifikace podle zákona 18/2004 Sb. nebo ověření/uznání úplné kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci v oboru vydaný akreditovaným zařízením a 1 rok praxe v oboru, nebo
g) vykonání šestileté praxe v oboru, nebo
h) v případě kvalifikace získané činností v jiném státě EU doklady podle § 7 živnostenského zákona

Ohlášení živností je možné provést na živnostenském úřadě nebo zde.

Pro otevření obchodu je vyžadováno, aby prostory byly pro účely prodeje schváleny (zkolaudovány) příslušným stavebním úřadem do užívání. V případě, že pro tento účel zkolaudovány nejsou, je třeba požádat na stavebním úřadě o změnu užívání prostor (rekolaudaci).

Pro provozování činnosti je dále nutné schválení provozního řádu hygienickou stanicí. Provozní řád musí být sestaven podle předepsané osnovy.

Provozovna, kde bude činnost vykonávána, dále vyžaduje schválení ze strany hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Tomu se odesílá schválený provozní řád spolu s plánkem prostor, HZS následně provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.

Autor: Petr Čízek, poradce serveru Podnikatel.cz a manažer projektu ZaložFirmu.cz

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).