Hlavní navigace

Začíná nový školní rok. Připomeňte si, kdy můžete čerpat ošetřovné na dítě

2. 9. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/VIKTOR CHLAD
Co je to ošetřovné, kdo a kdy ho může pobírat? Informace, které se všem zaměstnaným rodičům hodí právě na začátku školního roku.

Zaměstnanci mají nárok zůstat doma a z vážných důvodů se postarat o své děti. A pochopitelně ne zadarmo. Podle zákona o nemocenském pojištění §39 tento nárok na takzvané ošetřovné vzniká ve dvou případech:

1. Ošetřování – vyplácí se vždy u dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz.

2. Péče o dítě – i zde se jedná o dítě mladší 10 let, pokud škola nebo zvláštní dětské zařízení , případně jiné obdobné dětské zařízení, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Dále pak také v případě, že fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/VIKTOR CHLAD

Ilustrační obrázek.

Věk do 10 let je důležitý. V případě nemoci nebo úrazu staršího dítěte náleží zaměstnanci ošetřovné až tehdy, že o potřebě ošetřování dítěte rozhodne ošetřující lékař. Podmínkou nároku na ošetřovné je, že dítě žije se zaměstnancem v jedné domácnosti. Toto pak neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé výchovy obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.

Nárok na ošetřovné nemají tito lidé:

a) příslušníci,
b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
c) domáčtí zaměstnanci,
d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
h) zahraniční zaměstnanci,
i) členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18 zákona o nemocenském pojištění.

Nárok na ošetřovné nemá ani rodič, který ošetřuje nemocné dítě, pokud jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. Výjimkou je situace, kdy tato osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocní.

Ošetřovné zaměstnanci náleží maximálně 9 kalendářních dnů a vyplácí se i za soboty, neděle a svátky. Rodiče se v průběhu těchto 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý zaměstnanec, například rozvedenýnebo ovdovělý, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné se vyplácí do jednho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal potřebné doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stáhněte si kalkulačku pro výpočet výše ošetřovného

ebf 24 - tip duben

Zaměstnavateli je potřeba předložit rozhodnutí o potřebě ošetřování nebo péče, které vystavuje ošetřující lékař. Jen pak je možné dávku ošetřovného vyplatit. Pokud se rodiče v péči vystřídali, uplatňuje ji rodič, který ošetřoval jako druhý v pořadí.

Česká správa sociálního zabezpečení jen během prvního pololetí tohoto roku evidovala 216 836 případů ošetřovného a vyplatila 504 579 891 korun. Konkrétní případy a dotazy se zabívají pracovníci call centra nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).