Hlavní navigace

Začínající podnikatelé často chybují, že do banky jdou příliš brzy, tvrdí bankéř

3. 4. 2015
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Karel Choc, Internet Info, podle licence: Rights Managed
Za bankou má smysl chodit v pozdější fázi než za investorem. Častým problémem podnikatelů je, že přijdou za bankou moc brzy, říká Vojtěch Záškodný z Equa bank.

Vy jste dříve působil v GE Money Bank. Jaký je z vašeho pohledu rozdíl ve fungování velké banky jako je GE a relativně malé jako Equa bank směrem k podnikatelům?

Asi před rokem jsme si dělali výzkum a ptali se podnikatelů, jestli vůbec zaznamenali, že na trh nastoupily nové banky. Přes 80 % podnikatelů to zaznamenalo. Všech těch 80 % se navíc domnívá, že nové banky automaticky nabízí služby i pro podnikatele. Realita je však trošku jiná, protože z nových bank má plnohodnotnou nabídku pro živnostníky a firmy pouze Equa bank, Fio banka a částečně mBank, která má produkty pro živnostníky.

Nástup nových malých bank tedy podnikatelé zaznamenali a dokonce velká část, asi 50 %, si dovede představit, že by přešla z velké banky do malé banky. Hlavní důvody, které uváděli, jsou rozdíly mezi malou a velkou bankou. Malá banka má následující hlavní atributy, které si s ní podnikatelé spojují: inovativní, moderní, přátelská, vstřícná, jednoduchá či nízkonákladová. Naopak velká banka je pro ně zavedená, důvěryhodná, má známý brand a hodně poboček. Čeští klienti jsou velmi konzervativní, a to jak občané, tak i podnikatelé, a setrvačnost zůstávat ve stávající bance je skutečně velká.

Equa bank doposud neměla příliš rozsáhlou pobočkovou síť, nicméně nyní ji výrazně posilujeme. Proto se snažíme klientům nabídnout všechny služby on-line tak, aby to pro ně bylo co nejjednodušší a nejpohodlnější. To, co klienti očekávají, je mít jednoduchý přehled o platbách. Nepotřebují nějaké složité sofistikované produkty. Stačí jim běžný účet, který není příliš zatížen poplatky, depozitní účet s dobrou sazbou a jednoduché a moderní internetové bankovnictví, ve kterém si zařídí ideálně úplně všechno. U nás si navíc může i firemní klient on-line založit účet, nemusí na pobočku vůbec chodit. Máme k tomu aplikaci, ve které si živnostník či firma vyplní na internetu údaje, poté určí adresu, kam má být doručena kurýrem smluvní dokumentace, po jejímž podpisu se stanou klientem Equa bank.

Kolik nyní máte klientů – podnikatelů?

Máme přes dva tisíce firemních klientů. Nutno podotknout, že spousta živnostníků využívá pro své podnikání standardní běžný účet pro občany. Neexistuje žádná zákonná povinnost, která by je nutila založit si podnikatelský účet, byť to hodně z nich dělá. Pravděpodobně tedy máme další tisíce, možná až deset tisíc podnikatelů, kteří u nás mají vedené běžné účty.

Hovořil jste o tom, že řada živnostníků si vede klasický běžný účet. Proč by si měli založit podnikatelský účet? V čem je výhodnější?

V mnoha případech je užitečné mít oddělené osobní výdaje od výdajů podnikatelských. Výrazně to zjednodušuje administrativu a navíc náklady spojené s podnikatelským běžným účtem si také můžete uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Pokud jako podnikatel využíváte nepodnikatelský běžný účet, tak navíc nebudete mít k dispozici řadu nástrojů, které k podnikání potřebujete. Například možnost nastavit si disponenty s disponentskými právy či si napojit internetové bankovnictví na účetnictví, budete mít také pravděpodobně k dispozici nižší kontokorentní rámec než v případě podnikatelského účtu. Samozřejmě též ale záleží na tom, jak aktivní podnikatel je. Pokud je OSVČ, která ke své hlavní práci občas vykonává ještě vedlejší činnost a jednou např. za tři měsíce si vystavuje fakturu, tak pro něj zřejmě nemá smysl zakládat si samostatný podnikatelský účet. Smysl to ale má, pokud člověk aktivně podniká na „plný úvazek“.

Čtěte také: Podnikatelský kontokorent pomůže přestát období bez peněz i s investicemi

Specifickou kategorii tvoří začínající podnikatelé. Jak jsou pro vás tito podnikatelé rizikoví a jaké existují podmínky pro to, aby začínající podnikatel dosáhl na financování od banky? Zvláště pokud má například teprve byznys plán, s firmou začíná a nemůže doložit zatím žádné úspěchy.

Pokud začínající podnikatel přijde na pobočku, nabídne mu většina bank úvěr, který má přesně definovaná pravidla. Prodávají ho pracovníci na pobočce v masovějším měřítku, proto je standardizovaný. U těchto produktů jsou výrazně přísnější kritéria. Navíc pro podnikatele, kteří doslova začínají – tj. mají historii podnikání pod jeden rok, a chtěli by získat úvěr, je nabídka výrazně menší. Banky mu mohou nabídnout například kontokorent na několik desítek tisíc korun. Vždycky je však požadována směnka a podnikatel musí projít schvalovacím procesem. Pokud projde, banka mu nabídne sazbu, která je ve většině případů výrazně vyšší a blíží se spíše spotřebitelským půjčkám. To jsou produkty na pobočkách.

Podnikateli, který začíná, bych proto doporučil, aby se nenechal odradit tím, že na pobočce dostane nějakou prefabrikovanou nabídku, která mu nutně nemusí vyhovovat. Místo toho by se měl zkusit v bankách dostat k firemnímu bankéři, kde probíhá debata na individuální bázi. Firemní bankéř si poslechne, jaký je klientův záměr a bude po něm chtít, aby mu předložil svůj byznys plán. Proto bych doporučil každému podnikateli, který přichází za bankou, aby přišel především s realistickým byznys plánem. Aby předložil realistický odhad výnosů a nákladů a také scénář stresového vývoje, pro případ, kdyby jeho podnikání neběželo podle původních představ. Tedy, aby měl popsanou alternativu, jak by krizovou situaci řešil.

Rok 2015 je docela dobrým rokem pro zahájení podnikání. Ekonomice se daří a banky chtějí půjčovat. SME je zajímavý segment a navíc i podpora pro začínající podnikatele ze strany státu a ze strany Evropské unie je zajímavá. ČMZRB, (pozn. autora: Českomoravská záruční a rozvojová banka) například teď publikovala nové programy od roku 2015 do roku 2023. Jde o známé S-záruky a M-záruky, které v sobě mají spoustu zajímavých aspektů. Už se u nich nepožaduje žádný poplatek a část prostředků u S-záruk je určena na počáteční investice pro začínající podnikatele. ČMZRB bankám, které s ní uzavřou smlouvu, nabízí pro začínající podnikatele záruku úvěru až do 70 až 80 %.

Další fenomén je garance ze strany Evropské unie. Prostřednictvím Evropského investičního fondu byly vypsány nové programy a banky postupně uzavírají spolupráci s Evropským investičním fondem, který pro podnikatele nabízí také bezplatné záruky, které je navíc možné kombinovat se zárukami ČMZRB. Začalo též nové období pro dotační tituly na plánovací období 2014 – 2021, byť národní programy ještě nejsou všechny schválené. Pro podnikatele, hlavně mimo Prahu, bude k dispozici spousta zajímavých dotačních titulů na rozjetí podnikání.

Na jakou maximální částku může dosáhnout začínající podnikatel při žádosti o úvěr? O kolik se ta částka zvýší, má-li například záruku od ČMZRB?

To je opravdu individuální. Závisí na tom, jestli podnikatel má k dispozici vlastní kapitál, který chce do podnikání vložit. Čím větší podíl vlastních zdrojů, tím se zvyšuje důvěryhodnost celého projektu a dá se očekávat, že bude poskytnuta vyšší částka. Také může být užitečné bance nabídnout dodatečné zajištění úvěru. U začínajícího podnikatele je to určitě podpis směnky s avalem. Pro banku může být také zajímavé, když žadatelé přijdou s nějakým dalším dozajištěním. Pokud podnikatel např. vlastní nějakou nemovitost, byť třeba na hypotéku, kterou bance nabídne jako zástavu (banka se v katastru v případě hypotéky zapíše na druhé místo), může to být další dobrý důkaz pro banku, že to s podnikáním myslí opravdu vážně.

Z hlediska výše úvěru se jedná přibližně o částky do milionu korun, ale je to skutečně velmi individuální. Pokud má podnikatel např. možnost získat dotaci na významnou část počáteční investice, a k tomu má navíc přislíbenou garanci od ČMZRB, případně od EIF, tak se může s bankou bavit i o řádově vyšší částce – banka může např. poskytnout tzv. překlenovací úvěr na předfinancování dotace.

Dejme tomu, že podnikatel se na úvěr nedostane. Jaké má jiné možnosti?

Vlastní zdroje a financování v rámci rodiny. To je asi ten nejpřirozenější začátek. V Čechách se rovněž začíná rozjíždět trh s „andělskými“ firmami – investory, kteří mají zájem vstoupit do perspektivních začínajících firem. Existují různá sdružení andělských firem, kde je možné představit a prezentovat svůj byznys model a byznys plán. To může podnikateli poskytnout užitečnou zpětnou vazbu od zkušených investorů a podnikatelů. Existují též různé inkubátory nebo coworkingová centra, ve kterých lze získat užitečné podněty pro zahájení či rozvoj podnikání.

Několikrát jste hovořil o tom, že je potřeba mít kvalitní byznys plán. Požadujete, aby měl byznys plán určitou formu nebo vám jde spíše o obsah?

Určitě jde hlavně o obsah. Byznys plán může být vytvořený třeba v Excelu, ale hlavně musí být realistický. Když někdo chce vykládat:„Na trhu je takhle velký balík peněz a já si z toho vezmu 10 %,” tak to není byznys plán. Kvalitní plán rozvoje by měl říkat, jak se dají získat zákazníci, kolik jich podnikatel je schopen obsloužit, jaké produkty jim bude prodávat a za jakou marži. Vyplatí se mít byznys plán připravený nejenom po letech, ale i po kvartálech.

Kdybyste to mohl trošku rozvést. Jsem začínající podnikatel, mám nápad a realistický byznys plán a chtěl bych financování od banky, na co ještě kromě toho mám myslet? Co mám třeba ještě přinést za dokumenty?

Za bankou má smysl chodit v trochu pokročilejší fázi než za investorem. Za investorem můžete skutečně přijít jenom s byznys plánem, s ničím jiným. Když jdete žádat o úvěr do banky, je třeba už mít byznys plán doložený nějakými faktickými dokumenty. Například smlouvu o pronájmu prostoru, kde budete podnikat. Pokud budete prodávat nějaký produkt a produkt podléhá schválení ze strany některých státních úřadů, tak předložit doklady o schválení. Pokud máte něco patentováno, tak přinést doklad o tom, že produkt je skutečně patentovaný. Velmi může pomoct, pokud jste již schopni předložit seznam zakázek či objednávek na vaše služby.

Za jak dlouho mohu dostat peníze?

To je opět hodně individuální. Pokud přijdete a máte všechno perfektně připravené, může se jednat o týdny. Pokud přijdete a s firemním bankéřem proberete, co je potřeba ještě přinést a doložit, může se jednat i o měsíc a déle.

Když vezmu žádosti o úvěry, dokážete vypíchnout nějaké chyby, které podnikatelé často dělají?

Největší chybou je, že přijdou za bankou zbytečně brzo. Byť se projekt firemnímu bankéři třeba líbí, vzhledem k tomu, že nemá hmatatelné podklady, tak jednoduše úvěr poskytnout nemůže. Za bankou by měl podnikatel chodit opravdu až v okamžiku, kdy už je možné všechny věci dokladovat.

Čtěte také: Zjistěte si nejprve, jestli je o váš produkt vůbec zájem, radí šéf akcelerátoru

Existuje ještě nějaká chyba, kterou podnikatelé dělají?

Další chybou je již zmíněná nereálnost byznys plánu. Podnikatel pak v očích bankéře nevypadá důvěryhodně. Je dobré být co nejvíce při zemi, prezentovat vše co nejvíce realisticky a stát se pro banku důvěryhodným. Bankovnictví je o vzájemné důvěře a pokud partner nevzbuzuje u banky důvěru, úvěr pravděpodobně nedostane a naopak, pokud banka není ochotna svého klienta vyslechnout, pravděpodobně jeho důvěru ztratí a klient odejde jinam.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).