Hlavní navigace

"Půjčím milion za korunu měsíčně na 1% úrok.." Takovou reklamu už nesmíte

14. 1. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Od roku 2011 se výrazně zpřísnila pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Nově se tak třeba v reklamě na spotřebitelský úvěr nesmí přehánět či podávat neúplné informace. Naopak se v ní musí uvádět všechna možná fakta.

Legislativa v oblasti spotřebitelských úvěrů se v novém roce značně změnila. Posílila se práva spotřebitelů a poskytovatelům spotřebitelských úvěrů přibyla řada nových povinností. Nově se upravila pravidla pro reklamu, ve které podnikatel musí přesně informovat o všech parametrech úvěru, či se zpřísnily požadavky na podnikání v tomto oboru. V neposlední řadě musí věřitel též vždy posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, ještě než mu půjčku poskytne. Čtěte také: Velký průvodce změnami v roce 2011

Spotřebitelské úvěry v novém hábitu

Rok 2011 přinesl velké změny pro podnikatele, kteří se živí poskytováním spotřebitelských úvěrů. V lednu totiž nabyly účinnosti dvě normy, které podnikání v oblasti spotřebitelských úvěrů výrazně upravují. Jedná se o zákon o spotřebitelském úvěru a o související nařízení vlády, které nově upravuje vymezení živností. Smyslem obou legislativních novinek je více ochránit spotřebitele před nepoctivými prodejci a rovněž zpřísnit podmínky pro podnikání v tomto oboru. Novou právní úpravu navíc Česko musel přijmout kvůli směrnicím EU, které po členských státech požadují evropské standardy v oblasti spotřebitelských ú­věrů.

Na co nového se tedy musí poskytovatelé úvěrů připravit? Předně je nutné upozornit, že zákon se upravuje jen spotřebitelské úvěry ve rozmezí 5 000 až 1 880 000 korun. Zároveň se nový zákon o spotřebitelském úvěru netýká zastaváren, hypotečních úvěrů, zaměstnaneckých půjček a úvěrů, bezúročných půjček a úvěrů a dalších instrumentů vyjmenovaných § 2 nového zákona. Čtěte také: Více účinku za méně peněz? Pozor na klamání spotřebitele

Reklama nesmí přehánět a musí v ní být fakta

Co se týče samotných změn, jde především o zavedení rozsáhlé informační povinností před uzavřením smlouvy, v samotné smlouvě a dokonce i v reklamě. Podnikatelé musí zájemce o spotřebitelský úvěr velmi konkrétně informovat o tom, co přesně jim spotřebitelský úvěr přináší a jaká rizika s ním mohou být spojená. Poskytovatelé úvěrů mají přímo zákonnou povinnost svým klientům vysvětlit všechny podmínky srozumitelně. Například v oblasti reklamy to znamená, že jim musejí na reprezentativním příkladu přesně ukázat, kolik budou platit, upřesnil pro server Podnikatel.cz Jiří Sochor z ministerstva průmyslu a obchodu.

Konkrétně musí být v reklamě uvedeno:

a) roční procentní sazbu nákladů,
b) výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem,
c) celkovou výši spotřebitelského úvěru,
d) výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem,
e) dobu trvání spotřebitelského úvěru,
f) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,
g) informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem.

Nově dále musí poskytovatelé úvěru (věřitelé) posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Podle odborníků však visí velký otazník nad tím, kdo bude tuto povinnost kontrolovat a jak se bude v praxi dodržovat. Bude záležet, jak bude v praxi respektována povinnost posuzovat schopnost věřitele splácet spotřebitelský úvěr, která by mohla vést k poskytnutí spotřebitelských úvěrů menšímu množství spotřebitelů, domnívá se právník Michal Volný z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Od spotřebitelského úvěru lze do 14 dnů odstoupit

Spotřebitel má též nově právo kdykoliv předčasně spotřebitelský úvěr splatit, za což ho věřitel nesmí sankcionovat více než ve výši jednoho procenta z uhrazené části jistiny. Od nového roku může navíc příjemce úvěru odstoupit od půjčky do 14 dnů bez udání důvodu, což se vztahuje i na situaci nákupu zboží na úvěr. Odstoupí-li klient od kupní smlouvy na zboží, automaticky se zruší i spotřebitelský úvěr, doplnila serveru Podnikatel.cz Jana Vítková, daňová poradkyně ze společnosti MIVO.

S tím se pojí i další novinka. Smlouva o úvěru totiž musí být uzavřena v písemné formě. To se hlavně dotkne věřitelů, kteří smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytovali prostřednictvím prostředků dálkové komunikace. Zda podnikatelé všechny povinnosti související s poskytováním úvěrů řádně dodržují, kontroluje od nového roku z části Česká národní banka (u subjektů, u nichž dohled vykonává již na základě jiných právních předpisů), a z části Česká obchodní inspekce, která se zaměřuje na věřitele působící v rámci živnostenského zákona. Čtěte také: Jak posoudit výhodný úvěr? Máme pár dobrých tipů

Poskytování úvěrů se přesunulo z živnosti volné do vázané

Poslední důležitou změnou tvoří úprava živnostenského zákona, respektive nově zavedená vázaná živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Její obsahovou náplň zákon vymezuje jako “Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru."

Do konce loňského roku mohli podnikatelé spotřebitelské úvěry poskytovat v rámci živnosti volné. To už teď není možné, kdo chce začít v roce 2011 poskytovat spotřebitelské úvěry, musí splnit podmínky pro živnost vázanou. Požadavky na odbornou způsobilost však nejsou příliš tvrdé. Živnostník musí mít buď maturitu, nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a nebo 3 roky praxe v oboru.

Podnikatelé, kteří doposud půjčovali v rámci živnosti volné, však nemusí panikařit, že něco prošvihli. Zákon totiž obsahuje přechodné ustanovení, stávající “půjčovatele” mají rok na to, aby oznámili živnostenskému úřadu, že hodlají v provozování této činnosti pokračovat a doložili příslušné doklady pro živnost vázanou. Do konce roku 2011 tak mohou ještě pokračovat v rámci živnosti volné.

Právě tato ochranná lhůta způsobuje, že podnikatelé se s převodem na živnost vázanou zatím příliš nespěchají. Jak potvrzují živnostenské úřady, jejich množství počítají na prstech jedné ruky. Podle nich v současnosti teprve začíná období, kdy podnikatelé, ale i banky zjišťuji, jaké doklady vlastně musí doložit. Navíc si i některé živnostenské úřady teprve upřesňují, co vlastně budou po podnikatelích přesně požadovat jako důkaz praxe. Tuto skutečnost nám dokládají uzavřenými smlouvami. Ne všichni, kteří podnikali ve volné živnosti, jsou ale schopni skutečnosti kvalifikovaně doložit, uvedla serveru Podnikatel.cz Zdeňka Jeřábková, vedoucí živnostenského úřadu v Českých Budějovicích. Čtěte také: Začínáte podnikat? Máte šanci získat bankovní úvěr?

MM červen tip 1

Hlavní novinky u spotřebitelských úvěrů

  • Rozsáhlá informační povinnost v reklamě, před uzavřením smlouvy a v samotné smlouvě
  • Právo spotřebitele do 14 dnů odstoupit od spotřebitelské úvěru bez udání důvodů
  • Právo kdykoliv předčasně splatit spotřebitelský úvěr a současně omezení poplatků nebo pokut s tím spojených, ty můžou činit maximálně 1 % z předčasně splacené části jistiny
  • Povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele
  • Poskytování spotřebitelského úvěru a jeho zprostředkování je vázanou živností
  • Povinnost uzavírat smlouvy písemně

Omezení RPSN se nekoná

Sami podnikatelé se k novému zákonu staví celkem opatrně, některé dílčí změny jim totiž vadí. V podnikatelské sféře se podle Hospodářské komory ČR projeví novinky určitým nárůstem administrativy spojeným s povinnou evidencí poskytovatelů úvěrů a s výkonem dozoru. Věřitelům se také zvýší finanční náklady, a to díky rozšířenému množství povinných informací, které musí spotřebiteli oproti stávající praxi poskytnou. Jako problematickou podnikatelé spatřují i povinnost provádět hodnocení schopnosti spotřebitele splácet úvěr. Podle právníka Michala Volného se zákon dotkne zejména věřitelů, kteří poskytují spotřebitelské úvěry v rámci spodní hranice 5 000 korun. Těmto věřitelům nejvíce vzrostou náklady spojené s nutností poskytovat větší množství informací spotřebitelům, domnívá se Volný. Čtěte také: 7 oborů podnikání s nejhorší pověstí

Podle Volného navíc některé změny jako například rozsáhlá povinnost informovat spotřebitele, nemusejí přinést tížení efekt. V praxi je však častým jevem, že spotřebitelé smlouvy o spotřebitelských úvěrech nikterak nestudují a pro jejich ochranu by bylo efektivnější nastavení horní hranice RPSN, tvrdí Volný. Někteří odborníci v souvislosti s novou přísnější legislativní úpravou též varují před tím, že se řada lidí uchýlí na černý trh. V jakém množství se tak stane a zda vůbec, je však těžké odhadnout. Živnostenský zákon ale na takové osoby pamatuje a dává možnost jim uložit pokutu, která u právnických osob může činit až 750 000 korun, uzavírá Petr Měšťánek z AK Kinstellar.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).