Hlavní navigace

Velký průvodce změnami v roce 2011

13. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Rok 2011 je pro podnikatele ve znamení velkých změn. Mění se stravné, sazby náhrad, ceny energií, přišel nový daňový řád a změny jsou i u daně z nemovitostí. Přečtěte si dalšího průvodce pro rok 2011.

Nové sazby stravného a průměrných cen pohonných hmot

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  • 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 (státní sféra) zákoníku práce ve výši:

  • 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

  • 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
  • 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 30,80 Kč u motorové nafty.

Zahraniční stravné

Základní sazby zahraničního stravného 2011 pro vybrané země
Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Slovensko 30 EUR
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko 40 EUR
Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Irsko, Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GBP
Ostatní Evropa:
Chorvatsko, Turecko 40 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina 45 EUR
Island, Norsko 55 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Asie:
Afghánistán, Indie, Írán, Thajsko, Vietnam 35 EUR
Čína, Írák 40 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:
Kanada 45 USD
USA 50 USD
Brazílie 55 USD


Změny u daně z nemovitostí

Hlavní novinkou je možnost podat daňové přiznání pouze na svůj spoluvlastnický podíl, a to i u staveb. Do konce roku 2010 existovala tato alternativa pouze u daně pozemků. Nově též mohou spoluvlastníci nemovitosti zvolit společného zmocněnce, který nemusí stavbu či pozemek sám spoluvlastnit a který podá daňové přiznání za celou nemovitost svým jménem.

Nový zákon o DPH i tiskopis pro DPH

Až od 1. dubna 2011 je účinná novela zákona o dani z přidané hodnoty, která přináší rozsáhlé změny. Již nyní je však platný nový tiskopis. Úpravy tiskopisu totiž přinesl také nový daňový řád účinný od 1. ledna 2011. Jak uvádí ministerstvo financí, i přes různé datum účinnosti obou předpisů, bude i pro období leden až březen 2011 nutno použit nový vzor tiskopisu č. 17. Poprvé se tedy vyplní za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.

Nové lhůty vyměření a placení daní

Dříve obecně platila lhůta pro vyměření daně 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, ve kterém vznikla daňová povinnost. Od 1. 1. 2010 už byla lhůta pro vyměření daně jasně definována zákonem: Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období.

Podle daňového řádu činí lhůta pro placení daní 6 let. Počítá se nově od skutečného dne splatnosti, a v případě stanovení náhradního termínu pro úhradu daně od tohoto náhradního dne. Tedy již ne od konce roku, ve kterém byla splatná. Běh lhůty se přerušuje po dobu, kdy vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem, k přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení či dražby, případně k daňové exekuci srážkou ze mzdy nebo k dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku.

Cloud 22 temata

Maximální lhůta pro placení daně zůstává stejná jako dosud, tj. končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku (výjimkou je nedoplatek zajištěný zástavním právem, u kterého právo vymáhat a vybrat nedoplatek zaniká po uplynutí 30 let od zápisu tohoto práva do příslušného veřejného registru).

Zvyšují se ceny energií

Podnikům elektřina letos zdražila v průměru o 5,2 procenta. Energetický regulační úřad ve svém posledním cenovém rozhodnutí totiž snížil složku regulované ceny na krytí nákladů na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla z původně stanovených 578 Kč/MWh pro rok 2011 na 370 Kč/MWh. Kolik přesně navíc si však podnikatelé letos za elektřinu připlatí, závisí na jednotlivých dodavatelích a zvolených tarifech.

Stahujte ceníky dodavatelů elektřiny

ČEZ: Ceník elektřiny pro rok 2011 (PDF 236315 bytů)
E.ON: Ceník elektřiny pro rok 2011 (DOC 192730 bytů)
PRE: Ceník elektřiny pro rok 2011 (PDF 104890 bytů)

Další průvodce změnami

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).