Hlavní navigace

Jak na cestovní náhrady v roce 2011

10. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Sazby náhrad cestovních výdajů jsou důležité pro podnikatele i pro zaměstnavatele. Každoročně je vyhlašuje ministerstvo financí. Letos se mění nejen stravné a průměrná cena pohonných hmot, ale i sazba náhrady za 1 km.

Tradičně se k 1. lednu mění sazby náhrad cestovních výdajů. Výjimkou není ani rok 2011. Změnily se sazby zahraničního i tuzemského stravného, sazba náhrady za 1 km i průměrná cena pohonných hmot. Čtěte více: Cestovní náhrady lze zaměstnancům paušalizovat

Změna sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou stanoveny zákoníkem práce v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1. Uvádí se dvakrát, protože § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě. Zásadní rozdíl je také v tom, že zákoník práce první skupině přesně určuje maximální hodnotu stravného za každý kalendářní den. Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozsahu daném zákoníkem práce. Znamená to, že může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného. Čtěte také: Mění se lhůty placení a vyměření daní

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře by sice také mohl svému zaměstnanci vyplatit více, ovšem stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce by bylo daňově uznatelným výdajem podle § 24 zákona o daních z příjmů pouze za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 (státní sféra) zákoníku práce ve výši:

 • 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě je zaměstnavatel oprávněn stravné podle § 163 odst. 2 krátit. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Čtěte také: Zaměstnanec musí být na krácení stravného předem upozorněn

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

V souladu s vyhláškou o cestovních náhradách činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot

Podle § 158 odst. 3 prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Čtěte také: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
 • 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 30,80 Kč u motorové nafty.

Pro srovnání jsme připravili přehled průměrných cen pohonných hmot od roku 2005.

Přehled průměrných cen pohonných hmot 2005 – 2011
Pohonná hmota 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
automobilový benzin 91 oktanů (special) 27,10 30,1 27,80 30,60 26,30 28,50 31,40
automobilový benzin 91 oktanů (normal) 27,50 29,5 27,90 30,60 26,30 28,50 31,40
automobilový benzin 95 oktanů (super) 27,40 30,4 28,10 30,90 26,80 28,70 31,60
automobilový benzin 98 oktanů (super plus) 31,00 34,4 31,10 33,10 29,00 30,70 33,40
motorová nafta 26,60 29,5 28,10 31,20 28,50 27,20 30,80

Zahraniční stravné na pracovní cestě

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Čtěte také: Letošní žhavá novinka v dani silniční, snížení daně až o 100 %

školení červen 22 - tip do článku

Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:

 • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 12 hodin,
 • v poloviční výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 6 hodin, nejvýše 12 hodin,
 • ve čtvrtinové výši, jestliže pracovní cesta trvá 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2011 stanovuje vyhláška o stanovení základních sazeb zahraničního stravného.

Základní sazby zahraničního stravného 2011 pro vybrané země
Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Slovensko 30 EUR
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko 40 EUR
Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Irsko, Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GBP
Ostatní Evropa:
Chorvatsko, Turecko 40 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina 45 EUR
Island, Norsko 55 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Asie:
Afghánistán, Indie, Írán, Thajsko, Vietnam 35 EUR
Čína, Írák 40 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:
Kanada 45 USD
USA 50 USD
Brazílie 55 USD

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).