Hlavní navigace

Zákoník práce 2012: Nové přesčasy se souhlasem zaměstnance

Autor: 397604
Redakce

Od roku 2012 lze smluvně sjednat přesčasovou práci i řadovým zaměstnancům. Zaměstnanec musí souhlasit, že se vzdá náhradního volna či příplatku za přesčas.

Doba čtení: 2 minuty

Dle právní úpravy platné v roce 2011 poskytoval zaměstnavatel za práci přesčas v souladu se zákoníkem práce náhradní volno nebo dosaženou mzdu. Smluvně bylo možné sjednat přesčasovou práci pouze u vedoucích zaměstnanců, a to v rámci limitu pro vedoucí zaměstnance, tj. maximálně 8 hodin týdně (8×52 týdnů = 416 hodin ročně).

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Vedoucími zaměstnanci jsou v souladu se zákoníkem práce zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Čtěte také: Zákoník práce 2012 mění podmínky pro výplatu mezd

Nová úprava přesčasové práce od roku 2012

V případě sjednání mzdy u vedoucích zaměstnanců se nic nemění. Nově je však možné sjednat mzdu s přihlédnutím k přesčasové práci i u řadových zaměstnanců. Nejvýše však do rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Za případnou práci nad tento limit je zaměstnavatel povinen poskytnout mzdu za práci přesčas nebo náhradní volno. Čtěte také: Zákoník práce změnil výši poskytovaných příplatků

Nové znění § 114 zákoníku práce: Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113 zákoníku práce) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11 zákoníku práce) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4 zákoníku práce). 

Pokud nebude práce přesčas sjednána smluvně, přísluší (stejně jako v roce 2011) zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Samozřejmě pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Náhradní volno musí být poskytnuto v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době. Čtěte také: Exekuce a srážky ze mzdy se v roce 2012 mění. Čtěte, jak. 

Content 2018 Tip Hažmuková

Práci přesčas do limitu jen na základě smlouvy

Důležité je, že sjednání přesčasové práce ve mzdě je možné pouze na základě smlouvy. Může se jednat o pracovní či jinou smlouvu, dohodu mezi zaměstnavatelem a odbory (kolektivní smlouva). Rozhodně nelze přesčasovou práci sjednat pouhým mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem. Jednoduše řešeno – s přihlédnutím k přesčasové práci musí zaměstnanec souhlasit. Mzdový výměr, případně vnitřní předpis je jednostranný úkon zaměstnavatele, který souhlas zaměstnance nevyjadřuje.

Foto: www.isi­fa.com