Hlavní navigace

Zjednodušené daňové přiznání pro zaměstnance na poslední chvíli

8. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnanec může stále podat daňové přiznání. V některých případech je to výhodnější. Často i tam, kde již bylo zpracováno roční zúčtování zaměstnavatelem.

Prodloužení termínů pro podání daňových přiznání platí jak pro klasické formuláře, kde se termín posouvá do 3. května 2021, tak pro elektronická podání, kde nově platí termín 1. června 2021. Ve skutečnosti se nejedná o posunutí lhůty pro podání daňového přiznání, ale o odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně v zákonem stanovených termínech.

Je však dobré vědět, že sankce se počítají od původních termínů. Pokud například poplatník podá přiznání v papírové podobě 10. května, počítají se mu sankce již od 1. dubna, nikoliv od 3. května, a prominutí sankcí podle předmětného generálního pardonu se na něj nevztahuje.

Pro zaměstnance je pohodlnější žádat o roční zúčtování příjmů svého zaměstnavatele. Pokud tak v termínu neučinil nebo učinit nemohl, protože má např. souběžné příjmy od více zaměstnavatelů zdaněné zálohovou daní, podá si daňové přiznání sám. Nejeden zaměstnanec podává daňové přiznání dobrovolně. Například i z důvodů zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní, které zde uvádět nemusí, avšak v řadě případů jejich zahrnutím získá sraženou daň zpět ve formě přeplatku na dani. Stále je možné tak učinit, a to i v případě, že již bylo zaměstnavatelem zpracováno roční zúčtování daní.

Rekapitulace termínů podání daňového přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 Zákonný termín Nejzazší termín pro přiznání za rok 2020
Papírová podoba 1. dubna 2021 3. května 2021
Elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021
Daňové přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021

Zjednodušené daňové přiznání

Zjednodušené daňové přiznání pro závislou činnost za rok 2020 (tiskopis 25 5405/D – vzor č. 3) má zajistit poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Poplatník může podat přiznání i elektronicky přes Daňový portál, kde mu správnost vyplnění ověří kontrolní mechanismy. Součástí tiskopisu je i žádost o vrácení přeplatku na dani. Do daňového přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání mající zdroj na území ČR. Tiskopis je určen jak pro rezidenty, tak i pro nerezidenty ČR.

Zjednodušené daňové přiznání není určeno pro:

  • poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, s kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy,
  • poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí, 
  • poplatníky podávající dodatečné přiznání.

Zjednodušený návod na vyplnění

Stejně jako u standardního tiskopisu je nutné si před vyplněním připravit potřebné podklady. Především tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a stažených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění od všech plátců příjmů, eventuálně i Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů (pokud měl poplatník např. dohody konané mimo pracovní poměr zdaněné srážkovou daní). Jestliže je chce do daňového přiznání zahrnout, musí zde uvést všechny své takto zdaněné příjmy. Nárok na uplatnění slev a nezdanitelných částí základu daně je třeba rovněž doložit předepsanými doklady a potvrzeními. O aktuálních slevách na dani, daňovém zvýhodnění a nezdanitelných částech základu daně již server Podnikatel.cz informoval.

K vyplnění lze využít klasický papírový tiskopis, ale rychlejší je vyplnění na internetu dostupných elektronických tiskopisů, kde se výpočtové řádky zobrazí automaticky. Začneme vyplněním prvního listu zjednodušeného daňového přiznání. Uvedeme příslušný finanční úřad, rodné číslo poplatníka, zdaňovací období (kalendářní rok 2020) a identifikační údaje. Bílou tabulku z dolní části tiskopisu si necháme na závěr a pokračujeme vyplněním dalšího listu. Zde v oddíle 2 řádku číslo 22 sečteme všechny příjmy od zaměstnavatelů na základě potvrzení o zdanitelných příjmech (včetně příjmů z dohod o provedení práce) a totéž uděláme s řádkem 23, kam patří úhrn pojistného zaplaceného zaměstnavatelem. Údaje opět sčítáme z potvrzení o zdanitelných příjmech. V oddíle 3 vyplníme případné nezdanitelné části základu daně (vše musí být doloženo potřebnými potvrzeními). Tím snížíme základ daně, který se po výpočtu zaokrouhlí na celé stokoruny dolů.

K vyplnění je možné využít rovněž šablonu ve formátu Microsoft Excel

Zdanitelné příjmy jsou uvedeny v potvrzení o zdanitelných příjmech na řádku číslo 1, 4 a 5 a pojistné na řádku číslo 6 a 7. U potvrzení příjmů z dohod o provedení práce a jiných příjmů zdaněných srážkovou daní se jedná o řádek číslo 1 a 2, u pojistného řádek číslo 3. (je-li odvedeno).

Oddíl číslo 4 slouží k výpočtu daňové povinnosti. Elektronické daňové tiskopisy tuto část vyplní za nás. Daň je vypočtena automaticky. Následuje oddíl 5 – uplatnění slev a daňového zvýhodnění. Poplatník zde vyplní všechny slevy, na které měl v příslušném zdaňovacím období nárok, bez ohledu na skutečnost, že již byly uplatněny zálohově u některého ze zaměstnavatelů. Základní sleva na poplatníka se vždy vyplní v plné roční výši, tj. 24 840 Kč. Ostatní slevy pouze, pokud byly podmínky pro jejich uplatnění splněny k prvnímu dni daného kalendářního měsíce. V případě daňového zvýhodnění v měsíci, v jehož průběhu došlo ke změně, například při narození dítěte, již od měsíce, kdy se narodilo.

Poslední tabulka oddílu 4 je určena výpočtu daňového zvýhodnění. Chytrý elektronický tiskopis vše vypočte automaticky. Poplatník pouze vyplní řádek číslo 50 (úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů z potvrzení o zdanitelných příjmech z řádku číslo 13). Následuje oddíl 6 – Placení daně. Zde je třeba opět přenést údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech.

Zaplacené zálohy na daň:

  • Řádek číslo 52 = řádek číslo 12 z potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Řádek číslo 53 = řádek číslo 4 z potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod o provedení práce 
  • Řádek číslo 54 = řádek číslo 14 z potvrzení o zdanitelných příjmech

Řádek 55 je součtový a zde vychází přeplatek/doplatek na dani. Chytrý tiskopis vše vypočítá automaticky. Nezapomeneme uvést počty příloh (potvrzení) do poslední tabulky listu číslo 2. Dokončíme vyplněním bílé tabulky na straně 1 tiskopisu daňového přiznání.

Jestliže nám vyšel přeplatek na dani, je zde umístěna žádost o jeho vrácení. Zvolíme, zda požadujeme částku zaslat poštovní poukázkou na uvedenou adresu nebo převést na číslo účtu, které doplníme.

Jestliže zvolíme papírovou formu daňového přiznání, formulář vytiskneme. Nezapomeneme k žádosti o přeplatek připojit datum a podpis. Obdobně v této bílé tabulce prohlásíme pravdivost a úplnost uvedených údajů v daňovém přiznání a stvrdíme svým podpisem s datem vyplnění tiskopisu. Formulář je možné odevzdat na podatelnu finančního úřadu nebo odeslat poštou.

Interaktivní formulář umožňuje převod do formátu XML a odeslání datovou schránkou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).