Hlavní navigace

Změny v cestovních náhradách v roce 2010

26. 4. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Sazby stravného, základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot, to jsou údaje, které využívá zaměstnavatel i podnikatel. Čas od času je vhodné připomenout si pravidla. Zvláště, když se mění způsob určení průměrné spotřeby.

Každoročně k prvnímu lednu dochází ke změnám sazeb náhrad cestovních výdajů. Výjimkou nebyl ani rok 2010. Změnily se sazby stravného a průměrná cena pohonných hmot, spotřebu pohonných hmot již nepočítáme aritmetickým průměrem. Jediné, co se letos nezměnilo, je sazba základní náhrady za používání silničních vozidel. Čtěte více: Cestovní náhrady v roce 2010

Změna sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou stanoveny zákoníkem práce v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1. Proč dvakrát? Jednoduše proto, že § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 stanoví stravné pro zaměstnance ve státní správě. Rozdíl je také v tom, že zákoník práce první skupině zaměstnanců přesně stanoví maximální hodnotu stravného za každý kalendářní den. Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně sám určí vnitřním předpisem výši stravného v rozsahu daném zákoníkem práce. Znamená to, že může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má dostatek finančních prostředků například i maximální hodnotu stravného. Zaměstnavatel v podnikatelské sféře by také mohl svému zaměstnanci vyplatit více. Stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce však bude daňově uznatelným výdajem podle § 24 zákona o daních z příjmů pouze, pokud se tento nadlimit stane na straně zaměstnance součástí jeho mzdy, tj. včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Čtěte více: Cestovní náhrady lze zaměstnancům paušalizovat

Zaměstnavatel poskytne stravné za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanci v podnikatelské sféře ve výši:

 • 61 Kč, jestliže trvá pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 93 Kč, jestliže trvá pracovní cesta déle než 12 hodin, maximálně však 18 hodin,
 • 145 Kč, jestliže trvá pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel poskytne stravné za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanci ve státní sféře v rozsahu:

 • 61 Kč až 73 Kč, jestliže trvá pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 93 Kč až 112 Kč, jestliže trvá pracovní cesta déle než 12 hodin, maximálně však 18 hodin,
 • 146 Kč až 174 Kč, jestliže trvá pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě je zaměstnavatel oprávněn stravné podle § 163 odst. 2 krátit. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty se ale zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Čtěte více: Podnikatel na cestách. Jak uplatnit cestovné do nákladů?

Sazby stravného a podnikatelé, společníci a spolupracující o­soby

Cestovní náhrady se týkají i podnikatelů, spolupracujících osob, společníků veřejných obchodních společností a kompletářů komanditních společností. Ti si mohou v souladu s § 24 odst. 2 písm. k uplatnit výdaje do maximální výše stravného pro zaměstnance ve státní sféře při tuzemských cestách delších než 12 hodin. Čtěte více: Jak na cestovní výdaje zaměstnanců a pracovní cesty OSVČ

Změna průměrné ceny pohonné hmoty za používání silničních motorových vozidel

Zákoník práce stanoví rovněž postup při používání silničních motorových vozidel na pracovních cestách. Podle § 153 odst. 3 prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Čtěte více: Stravné a zahraniční pracovní cesty v roce 2010

Pro rok 2010 činí průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty:

 • 28.50 Kč u benzínu automobilového 91 oktanů,
 • 28.70 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů,
 • 30,70 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč u motorové nafty.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Stejně jako v předchozím roce činí základní náhrada za 1 km jízdy nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

školení červen 22 - tip do článku

Změna v určení průměrné spotřeby pohonných hmot vozidel

Jestliže zaměstnanec na pracovní cestu využil vlastní vozidlo, přísluší mu za každý kilometr jízdy základní náhrada a náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu. Náhrada se vypočítá podle známého vzorce: počet ujetých km x základní náhrada + ((počet km x průměrná spotřeba vozidla na 100 km/100) x skutečná cena za 1 litr pohonné hmoty nebo průměrná cena). K tomuto výpočtu je tedy třeba znát další údaj, a to průměrnou spotřebu pohonných hmot na 100 km. Protože každé vozidlo má spotřebu jinou, určuje se její průměr z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla. Technický průkaz je zaměstnanec při vyúčtování pracovní cesty povinen předložit. Jeho fotokopii si ale může zaměstnavatel pořídit pouze se zaměstnancovým výslovným souhlasem. Čtěte více: Zaměstnanec musí být na krácení stravného předem upozorněn

Nově se pro určení spotřeby použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropských společenství. Dříve se počítal aritmetický průměr zpravidla ze tří údajů v technickém průkazu uvedených. Tento postup by se použil jen v případě použití starších vozidel, u kterých nový údaj v technickém průkazu zapsán není, tj. u vozidel pořízených cca do roku 2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).