Hlavní navigace

Změny v tuzemských cestovních náhradách 2012

2. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Mimo každoroční změny v sazbách stravného, postihla oblast cestovních náhrad v roce 2012 řada dalších změn. Zejména v souvislosti s novelou zákoníku práce.

Novela zákoníku práce účinná od 1. ledna 2012 upravila poskytování tuzemských cestovních náhrad. Některá ustanovení pouze zpřesnila stávající legislativu, jiná přináší zcela nové podmínky jejich poskytování. Kupříkladu oblast krácení stravného.

Kdy se nelze od ustanovení zákoníku práce odchýlit?

Novela zákoníku práce zavádí paragraf 4b. V odstavci 1 je stanoveno, od jakých ustanovení zákoníku se nelze odchýlit. Případně, která to svojí povahou vůbec nepřipouštějí. Mezi taková ustanovení patří kupříkladu zákonem vyloučené doby, které neovlivňují výši tuzemského ani zahraničního stravného, tj. přerušení pracovní cesty zaměstnance z důvodu návštěvy člena rodiny atd. Čtěte také: Změny v cestovních náhradách 2012 

Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad

Nové ustanovení § 34a zákoníku práce potvrzuje, že pravidelné pracoviště nesmí být pro účely cestovních náhrad sjednáno šířeji než jedna obec. Bylo to tam sice již nyní, ale někteří zaměstnavatelé toto ustanovení nerespektovali. Zaměstnanci tedy přísluší například úhrada veškerých cestovních výdajů spojených s výkonem práce v obci pracoviště, je-li místo pracoviště sjednáno konkrétní adresou a ne názvem obce. 

Dočasné přidělení zaměstnance

Dosud mohla dočasně přidělovat zaměstnance k jinému zaměstnavateli pouze agentura práce. Nově může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem tohoto přidělit k jinému zaměstnavateli. Smí tak učinit nejdříve po 6 měsících od uzavření pracovního poměru. Zaměstnavatel přitom od druhého zaměstnavatele nemůže požadovat jinou úhradu, než úhradu nákladů spojených se zaměstnáváním (mzda, cestovní náhrady apod.). Zkrátka není možné na přidělování zaměstnanců vydělávat. Čtěte také: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník změn

Cestovní náhrady jsou i náhrady vzniklé přidělením k jinému zaměstnavateli. Ty poskytuje v souladu s § 43a zákoníku práce zaměstnavatel, který zaměstnance k jinému zaměstnavateli přidělil.

Mimořádný výkon práce mimo rozvrh směn

Na základě paragrafu 152 zákoníku práce náleží zaměstnanci cestovní náhrady v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Především je zde zdůrazněna mimořádnost cesty zaměstnance. 

Krácení stravného

V roce 2011 v případě, že bylo zaměstnanci na služební cestě poskytnuto bezplatně jídlo, které mělo charakter snídaně, oběda nebo večeře, byl zaměstnavatel oprávněn krátit o hodnotu uvedenou zákoníkem práce. Nově zaměstnanci přísluší pouze krácená hodnota stravného. Postup při krácení se liší podle toho, zda se jedná o podnikatelskou nebo o státní sféru. Čtěte také: Podnikatel na cestách. Jak uplatnit cestovné do nákladů 

Podnikatelská sféra

Jestliže zaměstnavatel před vysláním zaměstnance na pracovní cestu neurčí nižší hodnotu snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla, bude zaměstnanci poskytnuto stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v § 163 odstavec 2. Zaměstnavatel může sám rozhodnout o výši snížení, ale musí tak učinit před pracovní cestou. Maximální hodnota snížení je stanovena zákoníkem práce. Zjednodušeně to znamená, že zaměstnanci přísluší krácená hodnota stravného, a pokud zaměstnavatel určí jinou nižší hodnotu snížení stravného, bude toto stravné vyplacené nad rámec daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele, ovšem za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Tedy obdobná úprava jako při poskytování stravného ve vyšší výši, než stanoví zákoník práce.

Krácení stravného podle § 163 odst. 2 zákoníku práce:

Zaměstnanci přísluší za každé bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě snížené stravné až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Státní sféra

Jiná situace je při krácení stravného u státní sféry. Zde je nutné se při krácení striktně řídit paragrafem 176. Jedná se o závazný zákonný postup při krácení stravného. Zde je uvedeno, že jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci však stravné nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, dále 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
Poskytování stravného ve vyšší výši než stanoví zákoník práce nebo sjednání nižší hodnoty snížení stravného by bylo kvalifikováno jako nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Čtěte také: Záludnosti doby určité na přelomu roku 2011/2012

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Změny v sazbách stravného

Každoročně se mění sazby stravného. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel v roce 2012 zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 (státní sféra) zákoníku práce ve výši:

 • 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada v roce 2012

Náhrada za používání vlastních motorových vozidel zůstává na současné úrovni. Podle ministerstva financí vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku nezaznamenal relevantní nárůst či pokles. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

MM_socky3

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot

Oproti předchozím letům z vyhlášky zmizela cena 91oktanového benzinu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 34,70 Kč u motorové nafty.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).