Hlavní navigace

Změny DPH přinesou zdražení

27. 11. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Daň z přidané hodnoty se od ledna od základu mění. Snížená sazba DPH se z 5 % zvyšuje na 9 %. Druhou změnou je možnost tzv. skupinové registrace k DPH. A třetí využití snížené sazby DPH u bytové výstavby a nová definice sociálního bydlení.

Hlavní novinky v zákoně o DPH

  • zvýšení snížené sazby daně z 5 na 9 %
  • základ daně nově obsahuje také ekologické daně
  • zavedeni tzv. skupinové registrace k DPH.
  • změna využití snížené sazby DPH u bytové výstavby včetně změny přílohy č. 2 (vypuštění stavebních a montážních prací u staveb pro sociální bydlení a nová definice staveb pro sociální bydlení)
  • zavedení závazného posouzení pro stanovení sazby daně
  • rozšíření možnosti vrácení daně v rámci zahraniční pomoci z prostředků nenávratné zahraniční pomoci na výzkum a vývoj

Zvýšení snížené sazby přinese zdražení

Sazba DPH má dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v současné době dvě hodnoty. Základní a sníženou. Základní sazba činí 19 %, snížená 5 %. To se ale od nového roku změní. Dvě sazby sice zůstanou, ale snížená stoupne z 5 % na 9 %. Ve snížené sazbě nadále zůstávají stejné komodity (jejich seznam viz již zmiňovaný Zákon č. 235/2004 Sb.) a navíc k nim přibudou i ekologická paliva.

Vláda tedy sice zachová ze sociálních důvodů sníženou sazbu DPH, ale její narůst je jasným znakem proklamovaného přibližování obou sazeb, které by mělo zamezit daňovým únikům. Zvýšení snížené sazby DPH ale způsobí nárůst cen.

Sledujte pravidelný seriál o reformě, který vychází každé pondělí na business serveru Podnikatel.cz

Již vyšly tyto články:

Od 4. prosince business server Podnikatel.cz spouští specializovanou odbornou poradnu. Ptejte se odborníka na téma, které vás kolem reformy veřejných financí trápí nejvíce.

Firmy již teď varují, aby se na zdražení zákazníci připravili. Změna snížené sazby DPH se dotkne cca 28% objemu položek spotřebního koše. Očekává se podobná reakce jako v Německu, kde na začátku roku 2007 vzrostla základní sazba DPH ze 16 % na 19 %. Část inflačních impulsů se pravděpodobně projeví již v předstihu koncem roku 2007, kdy pravděpodobně dojde k předzásobení u toho zboží, kde je to možné (např. trvanlivé potraviny). V lednu 2008 lze v důsledku zvýšení daně očekávat skokový růst zejména u komodit, kde není rozvinut konkurenční trh (např. dodávky tepla, vodné a stočné, jízdné apod.).

Zdražení se samozřejmě nevyhne ani osobní dopravě. Největší česká jazyková cestovní agentura a známý autobusový přepravce Student Agency není výjimkou. Na změnu snížené sazby DPH žel zareagujeme zdražením. A to min. o 4 %, ale díky rostoucí ceně nafty to může být až 10 %, řekl serveru Podnikatel.cz ředitel společnosti Radim Jančura. Zároveň ale dodává: Musíme vždy reagovat na cenu konkurence, aby jsme byli vždy levnější a spolu s nadstandardním servisem nejvyhledávanějším dopravcem. Proto už dnes víme, že i po Novém roce budeme jezdit nadále za 50 Kč mezi Brnem a Prahou.

U některých produktů na vysoce konkurenčním maloobchodním trhu pravděpodobně dojde k tomu, že se zdražení rozloží do delšího časového období. Část zvýšení cen možná budou absorbovat i jednotlivé subjekty dodavatelských řetězců na úkor marží. Rozsah tohoto nerealizovaného cenového nárůstu se odhaduje na 0,3 %, takže se počítá, že celkový efekt zvýšení DPH bude nárůst o 0,8 %.

Přestože vláda slibuje, že si žádná příjmová skupina díky reformě nepohorší, odborníci si to nemyslí. Ač se nejedná o žádná drastická čísla, zvýšení DPH lehce postihne střední třídu (hrubý příjem 19 000–26 000 Kč), které se nesníží daně z příjmu natolik, aby vykompenzovaly nárůst DPH.

Aktuální odborné publikace lze získat na serveru Knížky.cz

Praktické naplnění změny sazby se uplatní okamžikem vzniku povinnosti přiznat daň, což je den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí. V případě, že plátce daně uskuteční zdanitelné plnění nebo příjme platbu po 1. 1. 2008, uplatní již sazbu daně ve výši 9 %. V případě přijetí zálohových plateb ještě v roce 2007 (tj. plateb, u kterých byla uplatněna sazba ve výši 5 %) a jejich konečného zúčtování v roce 2008 se uplatní sazba 9 % pouze na rozdíl mezi základem daně za celkové zdanitelné plnění a základem daně vypočteným z přijatých záloh.

Přichází novinka – skupinová registrace

Firmy, které jsou navzájem finančně propojené, budou moci do budoucna podávat přiznání daně z přidané hodnoty jako jeden plátce. Vláda doufá, že by měla tato změna ušetřit náklady na administrativu a usnadnit práci.

Plátci DPH mohou od prvního dne roku 2008 podávat přihlášky k tzv. skupinové registraci. Skupina se podle nového paragrafu zákona č. 235/2004 Sb. stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října předchozího roku. První skupiny plátců tak budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1.1.2009.

Skupinou se ve smyslu tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce. Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby. Za skupinu jedná její zastupující člen. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny, sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny.

Do snížené sazby patří příslušenství bytů i opravy nebytových prostor

Z ostatních změn v zákoně o DPH se ještě zaměřme na stavby pro sociální bydlení, na které se uplatňuje snížená sazba daně. Stavby pro sociální bydlení přesně vymezuje zákon. Jedná se o byty pro sociální bydlení, tedy soubor místností nebo jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jejichž celková podlahová plocha, (tj. součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu), nepřesáhne 120 m2.

Dále pak do snížené sazby daně spadají rodinné domy pro sociální bydlení, tedy stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a v níž jsou nejvýše tři samostatné byty zároveň nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví a jehož celková podlahová plocha (tj. součet podlahových ploch všech místností) nepřesáhne 350 m2.
Posledním typem je bytový dům pro sociální bydlení, stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena a v němž nejsou jiné byty než právě byty pro sociální bydlení.

školení účto leden 23 Kučerová

Do sociálního bydlení spadají ještě další typy ubytování jako např. kojenecké ústavy, či ubytovací zařízení pro příslušníky bezpečnostních sborů. Další novinkou v zákoně je, že snížené sazbě daně bude podléhat příslušenství sociálních staveb i rekonstrukce a opravy nebytových prostor nalézajících se v těchto stavbách.

Vzhledem k široké definici staveb pro sociální bydlení do ní bude stále patřit většina bytové výstavby.

Myslíte si, že změny v DPH způsobí razantní zdražení?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).