Hlavní navigace

Zvýšení daňového zvýhodnění v příkladech

6. 6. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Čtěte, jak uplatnit zvýšené daňové zvýhodnění v ročním zúčtování či daňovém přiznání. A co když zaměstnanec o roční zúčtování nepožádá?

Dlouho očekávané zvýšení daňového zvýhodnění je tu. Zvýšilo se na druhé, třetí a každé další dítě. Aktuálně od měsíce května, zvýšení za celý rok 2016 se provede zpětně. Přesto tato legislativní změna vyvolává u zaměstnanců či mzdových účetních otázky. Připravili jsme několik příkladů, jak se zvýšení daňového zvýhodnění projeví v praxi.

Zvýšení daňového zvýhodnění pro rok 2016

Dne 25. dubna 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona s číslem 125/2016 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů. Díky této novele dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů na druhé dítě z částky 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně (1417 měsíčně) a na třetí a každé další dítě z částky 17 004 Kč na částku 20 604 Kč ročně (1717 měsíčně). Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává v původní výši 13 404 Kč ročně a 1117 Kč měsíčně. Jestliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Maximální výše daňového bonusu se přitom nemění, zůstává měsíčně na částce 5025 Kč a ročně na částce 60 300 Kč.

Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. května 2016. Proto se zvýšení daňového zvýhodnění projeví poprvé u mezd zpracovaných za měsíc květen. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněna v souladu se zákonem v rámci ročního zúčtování záloh daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.

Vyšší daňové zvýhodnění v praxi

Zaměstnanci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění, nemusí o jeho zvýšení žádat. Provede se od květnové výplaty automaticky. Zaměstnavatel však musí zajistit upgrade mzdového programu tak, aby u mezd zpracovaných za měsíc květen byly použity zvýšené částky měsíčního daňového zvýhodnění.

1. Změna v uplatnění daňového zvýhodnění

V měsíci lednu až dubnu uplatnila daňové zvýhodnění na tři děti ve společně hospodařící domácnosti matka, od měsíce května došlo ke změně. O daňové zvýhodnění na všechny tři děti požádal svého zaměstnavatele otec. Změna byla řádně doložena potvrzením o uplatnění/neuplatnění obou zaměstnavatelů. U kterého z rodičů se projeví vyšší daňové zvýhodnění?

Zaměstnavatel otce uplatní vyšší měsíční daňové zvýhodnění od měsíce května. Pokud matka požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování, bude daňové zvýhodnění navýšeno v měsících lednu až dubnu. Další možností je podání daňového přiznání.

2. Daňové zvýhodnění v daňovém přiznání

Zaměstnanec, který nemůže nebo nechce žádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele, podává daňové přiznání. Zde se opět změna při výpočtu přeplatku na zálohách či doplatku daňového bonusu projeví. Z potvrzení o zdanitelných příjmech vydaném zaměstnavatelem bude patrná výše uplatněného daňového zvýhodnění za měsíce leden až duben. Zvýšení se projeví u druhého, třetího a každého dalšího dítěte.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

3. Neuplatnění vyššího daňového zvýhodnění

V praxi může dojít k situaci, kdy zaměstnanec bez povinnosti podat daňové přiznání o roční zúčtování svého zaměstnavatele nepožádá. Daňové přiznání totiž nemusí podávat poplatník, který má příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců. Podmínkou je, že u všech těchto plátců daně podepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6 000 Kč. V takovém případě nemusí ani žádat o roční zúčtování. Co ale s uplatněním nižšího daňového zvýhodnění v období leden až duben 2016?

Jak pro server Podnikatel.cz objasnila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, je v zájmu poplatníka, aby pro dorovnání daňového zvýhodnění za rok 2016 využil po skončení zdaňovacího období žádosti o roční zúčtování (příp. tak učinil i dodatečně formou daňového přiznání). Jiná možnost není. Za předpokladu, že poplatník tak neučiní, pak je v souladu se zákonem o daních z příjmů sraženými zálohami jeho daňová povinnost vyrovnána, uzavřela Petra Petlachová.

4. Daňové zvýhodnění a ukončení studia dítěte

Zaměstnanec uplatnil daňové zvýhodnění na tři děti. Jedno z dětí v průběhu měsíce února ukončilo na vlastní žádost studium. Jakým způsobem se v jeho ročním zúčtování projeví zvýšení daňového zvýhodnění?

účto únor klímová

Při ročním zúčtování bude uplatněno daňové zvýhodnění ve výši na jedno dítě 12 × 1117 Kč, ve výši na druhé dítě 12 × 1417 Kč (dorovnání vyššího daňového zvýhodnění za měsíce leden až duben) a 2 × 1717 Kč ve výši na třetí dítě (dorovnání vyššího daňového zvýhodnění za měsíce leden až únor).

Daňové zvýhodnění od roku 2017

Další zvyšování daňového zvýhodnění se plánuje od roku 2017. Opět pouze na druhé, třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění na první dítě by mělo zůstat v původní výši 13 404 Kč ročně a 1117 Kč měsíčně. U daňového zvýhodnění na druhé dítě se navrhuje zvýšení z částky 17 004 Kč na částku 19 404 Kč ročně (1617 měsíčně) a na třetí a každé další dítě z částky 20 604 Kč na částku 24 204 Kč ročně (2017 měsíčně).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).