Hlavní navigace

Zvýšený odpis u osobních automobilů uplatnit nelze

26. 8. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Osobní automobil má v majetku většina podnikatelů. Existují výdaje, které jsou spojené s provozem automobilu a sníží základ daně. Je tak možné optimalizovat výši daně z příjmů.

Mnoho podnikatelů si ani nedokáže představit, že by neměli k dispozici pro své podnikání automobil. Nemíníme ty, kteří podnikají v dopravě, ale i drobné podnikatele. Automobil používají pro zásobování či pro vyřizování služebních cest. Podnikatel se bez auta neobejde. Pokud nemá vozidlo vlastní, které by zahrnul do obchodního majetku, řeší situaci nájmem, zapůjčením vozu či dohodou se zaměstnancem o užívání dopravního prostředku při výkonu zaměstnání.

Motorové vozidlo podnikatele

Automobil je obchodním majetkem pro účely daně z příjmů, pokud je ve vlastnictví podnikatele a je o tomto vozidlu účtováno nebo je zahrnuto v evidenci majetku u podnikatelů, kteří vedou daňovou evidenci.

U motorových vozidel, která jsou zahrnuta do obchodního majetku, může podnikatel odečíst od daňového základu výdaje na spotřebované pohonné hmoty, výdaje na opravy a údržbu, pojištění automobilu a odpisy. Zahrnout vozidlo do obchodního majetku není někdy nejvýhodnější varianta. Často je efektivnější uplatňovat sazbu základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Čtěte více: Víte o možnosti poskytování cestovních náhrad paušálem?

Automobil zahrnutý v obchodním majetku podniku a základ daně z příjmů

Podnikatel, který zahrnul automobil do obchodního majetku podniku, snižuje základ daně z příjmů o výdaje:

  • na spotřebované pohonné hmoty,
  • na opravy a udržování,
  • pojištění vozidla,
  • odpisy.

Spotřeba pohonných hmot

V současné době lze uplatnit výdaje v prokázané výši, nemusí se zohledňovat spotřeba uvedená v technickém průkazu auta. Podnikatel musí vždy doložit doklad o nákupu pohonných hmot a musí vést evidenci jízd.

Často se v praxi setkáváme s tzv. „nadspotřebou“. Paragony u benzínových čerpacích stanic sbírá celá rodina a podnikatel má v účetnictví doklady o nákupu pohonných hmot ve výši, která výrazně přesahuje průměrnou spotřebu vozidla. Důvodem opodstatněné zvýšené spotřeby je např. jízda s přívěsem, jízda v náročnějším terénu nebo zatížené vozidlo. Finanční úřad toleruje obvykle spotřebu do výše 20 % nad rámec údajů uvedených v technickém průkazu. Vysokou spotřebu pohonných hmot podnikatel musí na vyžádání finančního úřadu prokázat.

Anketa

Máte osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku podniku?

Opravy a udržování

Nákladem na opravy a udržování, který sníží základ daně, je u automobilu kromě samotných oprav vozu, nákup náhradních dílů či autodoplňků. Opravy odstraňují fyzické opotřebení nebo poškození automobilu. Opravou se uvede automobil do provozuschopného stavu. Do nákladů na udržování lze zahrnout i mytí vozu.

Důležité je nezapomenout na technické zhodnocení. Pokud by úpravy měly charakter technického zhodnocení a výdaje by převýšily u jednoho vozidla v jednom zdaňovacím období částku 40 000 Kč, nelze tyto výdaje uplatnit jako daňové, do nákladů se rozpouští formou odpisů. Čtěte více: Oprava, údržba nebo modernizace? Pozor na špatný základ daně

Pojištění automobilu a další náklady

Do nákladů lze zahrnout i zaplacené pojištění automobilu, a to jak havarijní, tak povinné ručení za provoz motorových vozidel. Do nákladů budeme zahrnovat hodnotu dálniční známky či náklady za parkování.

Odpisy

Hodnota motorového vozidla, jako dlouhodobého majetku, nevstupuje do nákladů jednorázově, ale postupně formou odpisů. Odpisy majetku lze rozdělit na účetní (podle Zákona o účetnictví) a odpisy daňové (Zákon o dani z příjmů). Podkladem pro výpočet a uplatnění odpisů je odpisový plán. Odpisový plán obsahuje soupis odpisovaného majetku, pořizovací cenu, informaci o způsobu odepisování, výši odpisu a zůstatkovou cenu majetku. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Daňové odpisy dopravních prostředků

Odpisová skupina dopravních prostředků při výpočtu daňového odpisu

Pořízený automobil, se v prvním roce odpisu začlení do odpisové skupiny. Zatřídění se provede podle přílohy č.1 Zákona o daních z příjmů.

Dopravní prostředky jsou začleněny do odpisové skupiny 2, odepisují se 5 let. Od 1.1.2008 došlo k redukci odpisových skupin. Zanikla odpisová skupina 1a s dobou odpisování 4 roky. Do této skupiny patřily právě osobní automobily a automobily, které mají v technickém průkazu zapsanou kategorii M1. Vozidla, která patřila do odpisové skupiny 1a, se počínaje rokem 2008 odepisují v rámci odpisové skupiny 2, bez ohledu na datum jejich pořízení.

Odpis v prvním roce odpisování

Podnikatel má možnost při výpočtu odpisů zvýšit odpis v prvním roce na úkor odpisů let následujících. Možnost navýšení odpisu v prvním roce se vztahuje na majetek v 1.–3.odpisové skupině. Zvýšený odpis v prvním roce odpisování o 10 %, případně navýšení odpisu o 15 a 20 % nahrazuje někdejší reinvestiční odpočet. Podnikatel může navýšit odpis majetku v prvním roce odepisování, pokud je prvním vlastníkem majetku. U osobních automobilů však navýšit odpis nelze. Zákon o daních z příjmů výslovně uvádí majetek, u něhož nelze provést toto urychlující uplatnění odpisů. Právě motocykly a osobní automobily, jsou v § 31 uvedeny jako majetek, na který se zvýšení odpisu v prvním roce nevztahuje. Výjimkou jsou motocykly a osobní automobily, které jsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy, provozovateli taxislužby nebo autoškoly a automobily, které jsou označeny jako sanitní a pohřební.

Odpisy ze zvýšené vstupní ceny

Pokud dojde v průběhu používání dlouhodobého majetku k technickému zhodnocení, navýší se vstupní cena majetku. Pro odpis ze zvýšené vstupní ceny se mění i sazby odpisu u rovnoměrného odepisování a koeficient u zrychleného odepisování.

Ukázka výpočtu daňového odpisu u osobního automobilu

Automobil zařazený do 2. odpisové skupiny je technicky zhodnocen ve 4. roce svého odepisování. Pořizovací cena je 600 000 Kč, technické zhodnocení v částce 150 000 Kč.

Řešení:

a) rovnoměrný odpis

Výpočet daňového odpisu u osobního automobilu – rovnoměrně
Období Vstupní cena/zvýšená vstupní cena Sazba Výpočet Roční odpis v Kč
1. rok 600 000 11 % 11 % z 600 000 66 000
2. rok 600 000 22,25 % 22,25 % z 600 000 133 500
3. rok 600 000 22,25 % 22,25 % z 600 000 133 500
4. rok 600 000 + 150 000 20 % 20 % z 750 000 150 000
5. rok 750 000 20 % 20 % z 750 000 150 000
6. rok 750 000 20 % 20 % z 750 000 117 000
Celkem odpis 750 000

V posledním roce odpisu lze uplatnit odpis do výše zůstatkové ceny.

b) zrychlený odpis

skoleni_29_6

Výpočet daňového odpisu u osobního automobilu – zrychleně
Období Zůstatková cena/zvýšená zůstatková cena Koeficient Výpočet Roční odpis v Kč
1. rok  – – – 5 600 000 / 5 120 000
2. rok 480 000 6 (2×480 000) / 6 –1 192 000
3. rok 288 000 6 (2×288 000) / 6 –2 144 000
4. rok 144 000 + 150 000 5 (2×294 000 )/ 5 117 600
5. rok 176 400 5 (2×176 400) / 5 – 1 88 200
6. rok 88 200 5 (2×88 200) / 5 – 2 58 800
7. rok 29 400 5 (2×29 400) / 5 – 3 29400
Celkem odpis 750 000

Doba odpisu, která je podle zákona 5 let byla prodloužena vlivem provedeného technického zhodnocení.

Automobil, který je obchodním majetkem podniku, může být využíván částečně pro soukromé účely podnikatele. V takovém případě se musí veškeré výdaje na provoz rozdělit na část, která souvisí s podnikáním a část, která souvisí s využíváním pro soukromé účely.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).