Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí

průvodce daňovým přiznáním, kalkulačka a daňové formuláře

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) se skládá ze dvou dílčích daní – daně ze staveb a daně z pozemku. Každá z daní má odlišný způsob danění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka.

Základem daně ze stavby a jednotek je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Jde-li o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 vynásobená koeficientem 1,20. Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti na typu pozemku. 

Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Můžete ji samozřejmě také zaplatit najednou do 31. května.

Pokud celková daň z nemovitých věcí u jednoho poplatníka a u jednoho správce daně činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

Kdo MUSÍ podat daňové přiznání? 

 • Vlastník pozemku 
 • Nájemce nebo pachtýř pozemků 
 • Uživatel pozemků není-li např. vlastník pozemku znám 
 • Vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru

Kdo NEPODÁVÁ daňové přiznání?

 • Pokud jste už daňové přiznání podávali 
 • Byla daň vyměřena z moci úřední v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nové daňové přiznání nepodáváte a finanční úřad vám sám pošle předpis k zaplacení daně. V takovém případě se tedy vyměří daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daně. 
 •  Pokud se pouze změní koeficienty

Pokud však dojde ke změně, např. ke změně výměry nebo ceny nemovitosti, změně druhu pozemku, změně v užívání stavby apod., jste povinni daňové přiznání podat. Podívejte se, zda se na vás vztahuje osvobození od daně z nemovitostí.

Mám stavbu

 • co je to za stavbu (dům, byt, garáž, objekt k podnikání, hala apod.)
 • název obce
 • název katastrálního území
 • kód katastrálního území
 • číslo popisné nebo evidenční
 • číslo jednotky (např. byt)
 • číslo parcely dle katastru nemovitostí
 • rok dokončení stavby
 • váš právní vztah ke stavbě (např. jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.)
 • výměru zastavěné plochy stavby nebo podlahové plochy jednotky v m2
 • výměru podlahové plochy jednotky (např. bytu)

Mám pozemek

 • druh pozemku (orná půda, travnatý porost, rybník, chodník apod.)
 • název obce
 • název katastrálního území
 • kód katastrálního území
 • parcelní číslo a výměr parcely v m2
 • váš právní vztah k pozemku (např. jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.)
 • výměru i parcely nebo zpevněné plochy v m2
 • výměru zastavěnou nemovitými stavbami v m2

Pokud žádáte o osvobození od daně, musíte mj. uvést

 • právní důvody nároku na osvobození
 • výši nároku na osvobození ve výměře v m2
 • poslední rok osvobození, do kdy nemusíte platit tuto daň
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).