Hlavní navigace

Daň z příjmu z investování

Dobrý den , chtěl bych se zeptat jak je to s daní z příjmu při investování při vyplňování daňového přiznání , jestli výsledná částka bude v podstatě jen 15% z celkového zisku za ten rok , nebo 15% z každého pohybu peněz co za ten rok byl( příklad prodal jsem akcie za 10000 tak se vezme 15% z toho, pak jsem prodal další akcie tak se vezme 15%, pak nakoupil a zase prodal , tak 15%....)
Děkuji za odpověď

Jan
3. 5. 2020 16:48

Odpověď

Dobrý den,
příjem z prodeje CP je osvobozen od daně z příjmů, pokud mezi nabytím CP a jejich prodejem uplynula doba delší než 3 roky. Pokud prodáváte vícero CP, posuzujete dobu pro každý zvlášť. Do daňového přiznání pak uvádíte pouze příjmy neosvobozené od daně.
Pokud nakupujete CP měsíčně v rámci programu pravidelného investování po dobu několika let, pak musíte z výpisů dohledat, kolik přesně CP jste držel déle než tři roky a kolik CP držíte kratší dobu než 3 roky..
Příjem z prodeje CP je dále osvobozen od daně z příjmu, pokud celkový úhrn příjmů (ne zisku) z prodeje CP v daném zdaňovacím období nepřesáhne částku 100 tisíc korun. Pokud jste nakoupili CP za 150 tisíc Kč a prodali za 120 tisíc Kč, do daňového přiznání budete uvádět jako příjem z prodeje CP 120 tisíc Kč. Jako zdanitelné výdaje uvedete pořizovací náklady ve výši 150 tisíc Kč a dílčí základ daně bude nula korun (dílčí základ daně nemůže být záporný).
Limit 100 tisíc Kč se vztahuje na úhrn všech příjmů z prodeje cenných papírů, bez ohledu na to, zda u nich doba držení přesáhla či nepřesáhla 3 roky. Může se tedy stát, že například prodáte CP za 10 tisíc Kč, které jste držel kratší dobu než 3 roky. A dále v témže roce prodáte za 200 tisíc korun CP, které jste držel déle než 3 roky. Tento příjem je osvobozen od daně, ale 10 tisíc Kč musíte přiznat, protože v úhrnu jste prodal CP za více než 100 tisíc Kč.
Příjem z prodeje cenných papírů patří podle zákona o daních z příjmů mezi takzvané ostatní příjmy podle § 10. Do daňového přiznání se uvádí v příloze č. 2 ve druhém oddílu pod kódem D. Zde pak uvedete součet všech zdanitelných (neosvobozených) příjmů z prodeje CP v uplynulé roce a vedle sumu zdanitelných výdajů. Do výdajů se počítá pořizovací hodnota CP a případné poplatky spojené s jejich nákupem a prodejem. Rozdíl příjmů a výdajů je pak dílčím základem daně z příjmů podle § 10, který se přenese na řádek 40 v daňovém přiznání, přičemž nemůže být záporný, v takovém případě se zapíše jako dílčí základ daně nula korun.
Pokud prodáváte CP, které byly v obchodním majetku , pak se jedná o příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP. Výhodou nezahrnutí CP do obchodního majetku pro účely ZDP je skutečnost, že ostatní příjmy dle § 10 ZDP nepodléhají pojistnému na sociální a zdravotní pojištění.
Hezký den Blanka Jindrová

Ing. Blanka Jindrová (daňový a účetní poradce a auditor)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).