Hlavní navigace

Daň z prodeje darovaného pozemku za méně než 5 let

Dobrý den,
v říjnu 2016 jsem dostala od své matky 1/8 pozemků - 3/8 pozemků jsem získala před více než 20 lety dědictvím. Teď tedy vlastním jednu polovinu, druhou má rodina mojí sestry. V lednu 2019 jsme část pozemků společně prodali, peníze rozdělili napolovic. Musím uvést do daňového přiznání zisk z jedné čtvrtiny mého podílu (resp. 1/8 z celku)? Kolika procenty se daní? Nejdou odepsat nějaké paušální výdaje nebo jiné výdaje? Děkuji. Hana

Hana
4. 5. 2020 13:55

Odpověď

Dobrý den,
úplně nevím, jak je myšleno "V lednu 2019 jsme část pozemků společně prodali".
Pokud byste prodali pozemky celé, pak příjem z prodeje části pozemků, které jste získala darem od své matky, podléhá zdanění, neboť není splněn časový test pro osvobození. Sazba daně je 15% ze základu daně. V případě prodeje nemovitostí je dílčím základem daně prodejní cena snížená o hodnotu, za kterou nemovitost byla pořízena. U bezplatně pořízené nemovitosti (darování) zákon připouští jako výdaj uplatnit hodnotu nemovitosti podle znaleckého posudku KE DNI NABYTÍ - DAROVÁNÍ. Viz § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů - cituji:
"(5) U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku 1a) ke dni nabytí...."
Pokud jste prodali jen část pozemků, pak vše výše uvedené musí být řešeno poměrově.

Přeji klidné dny.

Ing. Radek Bílý
daňový poradce č. 0098

Ing. Blanka Jindrová (daňový a účetní poradce a auditor)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).