Hlavní navigace

Úrok z prodlení

Podnikatel podal přiznání k DPFO 2019 dne 21.7.2020. Daň byla vypočítána na 474 tis. Kč, po odečtu záloh měl být doplatek 442 tisíc. Bohužel účetní udala částku k zaplacení o 40 tisíc Kč nižší. Podnikatel tuto částku v dobré víře uhradil 24.7.2020.
Má být úrok z prodlení počítán od 1.4.2020 z částky 442 tisíc anebo jen z nedoplatku 40 tisíc? Existuje popřípadě nějaká možnost zmírnění v případě vysokého úroku?
Děkuji.

Milena
12. 11. 2020 11:31

Odpověď

Dobrý den,

pokud podnikatel uhradil zbytek nedoplatku na dani ve výši 40 tis. Kč až po 13. srpnu 2020, úrok z prodlení má být bohužel počítán z částky 442 tisíc Kč.

K tomu si dovolím formulovat krátké vysvětlení. Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 (a zároveň i den splatnosti nedoplatku na dani) uběhla dne 1. dubna 2020. Jak bylo všeobecně známo, ministryně financí de facto "prodloužila" lhůtu až do 18. srpna 2020, konkrétně tak, že svým rozhodnutím prominula sankce jak za pozdní podání daňového přiznání, tak za pozdní zaplacení daně (tedy Vámi zmíněný úrok z prodlení). To vše ale za předpokladu, že povinnosti budou splněny nejpozději do 18. srpna 2020. Jinými slovy podmínkou prominutí bylo, že daňové přiznání bude podáno do 18. srpna 2020 a celá daň bude zaplacena do stejného dne. Byla-li daň (byť ve Vašem případě jen její část) zaplacena až po 18. srpnu 2020, není podle mého názoru podmínka pro prominutí úroku z prodlení splněna.

Doporučuji Vám tedy podat žádost o prominutí úroku z prodlení podle § 259b daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) a správci daně objasnit veškeré skutečnosti, které vedly k pozdní úhradě části nedoplatku na dani.

Držím palce, aby žádost byla kladně vyřízena.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (daňový a účetní poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).