Hlavní navigace

Účtování mezi společníky společnosti

Sdružení dvou fyzických osob (nyní společnost), účtují v daňové evidenci
Společník A = 50%
Společník B = 50%
Společníci jsou plátci DPH
Veškeré doklady vystavuje společník A , veškeré závazky jdou za společníkem A.
Na konci měsíce společník A vystavuje společníkovi B fakturu na 50% veškerých výdajů.
Na konci měsíce společník B vystavuje společníkovi A fakturu na 50% veškerých příjmů.
Otázka č.1
Společník A nakupuje zboží v členském státu EU za účelem prodeje na území ČR,
jak má 50% tohoto nákupu fakturovat společníkovi B, když ho nakoupil v členském státu s nulovou DPH.
Otázka č.2
Společník A nakoupil s přenesenou daňovou povinnosti, jak má 50% tohoto nákupu fakturovat společníkovi B, když ho nakoupil s nulovou DPH.

Libor
23. 11. 2020 13:05

Odpověď

Dobrý den,

zcela rozumím Vašemu dotazu, který vychází z poněkud méně šťastné formulace, která byla použita Generálním finančním ředitelstvím v informaci k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 (viz například https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017_Info-GFR-k-uplatneni-DPH-u-spolecniku-spolecnosti-od-0107.pdf). V této informaci je uvedeno, že "... plnění uskutečněná vůči třetí osobě i mezi společníky navzájem budou podléhat stejnému daňovému režimu“. S ohledem na to, že je to v praxi v některých případech (například poskytování služeb do EU atp.) téměř neaplikovatelné, byla tato věc projednávána v rámci tzv. Koordinačního výboru (jedná se o příspěvek ze dne 26. 6. 2019 č. 545/15.05.19 Režim DPH při vystavování daňových dokladů mezi společníky). V rámci příspěvku GFŘ souhlasilo se závěrem, že při vzájemné fakturaci mezi společníky a třetí osobou musí být uveden totožný předmět plnění, přičemž ale na jednotlivá plnění (tj. na "fakturaci" plnění mezi společníky a na "fakturaci" plnění vůči třetím osobám) se aplikují pravidla daná zákonem o DPH samostatně.

Z toho se domnívám, že na Vaši otázku č. 1 lze odpovědět tak, že přiznávat daň při pořízení zboží z jiného členského státu bude společník A (z celého přijatého plnění), který poté na plnění vůči společníkovi B bude aplikovat standardní pravidla, tj. zřejmě půjde o tuzemské plnění zdaněné příslušnou sazbou DPH týkající se dodání daného zboží. Ohledně otázky č. 2 je odpověď analogická, tedy společník A přizná daň z přidané hodnoty z celého plnění, které bylo poskytnuto dodavatelem v režimu přenesení daňové povinnosti a při následné fakturaci plnění vůči společníkovi B bude posuzovat, zda i nadále splňuje podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (pak bude fakturovat v tomto režimu).

Současně si jen dovolím upozornit, že citovaná věta z informace GFŘ a na ni navazující příspěvek Koordinačního výboru se týká poskytování plnění odběratelům, nicméně je podle mého názoru možné ji analogicky aplikovat i na plnění fakturovaná dodavatelem vybranému společníkovi. Doporučuji však prověřit konkrétní okolnosti jednotlivých plnění poskytovaná mezi společníky, které bohužel neznám.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (daňový a účetní poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).