Hlavní navigace

Platba DPH za služby ze zahraničí

Dobrý den, vytvářím software jako OSVČ s hlavní činností, nejsem plátce DPH. K dokončení webové aplikace nyní potřebuji nakoupit licence a webhostingové služby ze zahraničí (USA, Austrálie).

1) Jestli správně chápu zákon, tak tímto nákupem služeb se podle § 6h zákona o DPH č. 235/2004 Sb. stávám osobou povinnou k dani (identifikovanou osobou) a musím podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty, aby mi mohlo být od FÚ přiděleno DIČ, na které mi následně zahraniční poskytovatelé služeb mohou vyfakturuovat bez DPH. DPH poté odevedu v měsíčním přiznání k DPH.

2) Platí povinnost viz bod 1) i za situace, kdy nepotřebuji faktury s DIČ do evidence, protože si výdaje uplatňuji paušálem? Jedná se mi o to, zda mi vyplývají nějaké postihy, pokud bych si ty služby zaplatil normálně jako nepodnikatel rovnou s DPH. DPH přeci bude zaplacena tak jako tak...

Děkuji.

David
29. 11. 2020 13:56

Odpověď

Dobrý den,

skutečně platí, že pokud jako osoba povinná k dani (jako podnikatel) přijmete službu od tzv. osoby neusazené v tuzemsku (tedy osoby, která v České republice nemá sídlo ani provozovnu), stáváte se podle ustanovení § 6h písm. a) zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) identifikovanou osobou, a to dnem poskytnutí (přijetí) takové služby. V souladu s § 97 zákona o DPH se pak musíte zaregistrovat u správce daně, a to do 15 dnů. Další povinnost, tj. zejména podat daňové přiznání a zaplatit daň z přidané hodnoty z přijaté služby, jste správně popsal ve Vašem dotazu.

Na této skutečnosti nemění nic ani skutečnost, že pro účely daně z příjmů uplatňujete výdaje paušálem. I v této variantě Vám tedy výše uvedené povinnosti zůstávají. V případě, že byste je nesplnil, sankce z pohledu daňových předpisů jsou pokuta (za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy), úrok z prodlení a penále (týkající se jednak pozdního zaplacení daně a jednak daně doměřené při případné daňové kontrole). Tyto sankce mohou být velmi citelné, mimo jiné proto Vám určitě doporučuji uvedené povinnosti splnit. Současně pro úplnost informuji, že jako identifikovaná osoba byste se nemusel registrovat tehdy, pokud byste přijal službu nikoliv jako osoba povinná k dani (tedy pro účely podnikání - ekonomickou činnost), nýbrž jako "občan" pro soukromé použití. To ale dle zadání zřejmě není Váš případ.

Současně si dovoluji upozornit, že s účinností od 1. ledna 2021 mají nově i identifikované osoby povinnost podávat všechna podání týkající se daně z přidané hodnoty elektronicky.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (daňový a účetní poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).