Hlavní navigace

Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Dobrý den,

Fyzická osoba je jednatelem a jediným společníkem ve 4 společnostech. Z toho jedna jako Evropská společnost a tři jsou české s.r.o. Podle § 74 zákona o obchodních korporacích je uvedena ovládající osoba. Znění je výkladově složitější a nemůžeme najít shodu.

Jde v případě 4 společností, kdy je vlastníkem jedna fyzická osoba, ale každá společnost má vlastní ekonomický život i s tím, že mezi společnostmi jsou řádné a běžné obchodní dodavatelsko odběratelské vztahy, posuzovat tyto společnosti jako celek. Tedy vyhodnotit plnění ukazatelů pro povinnou konsolidaci a audit ?

Nebo se výklad konsolidovaného celku vztahuje na případy " holdingů", kdy jedna firma má obchodní podíly v dalších společnostech, které přes řídící osobu hospodářsky ovládá.

Děkujeme

Jiří
2. 12. 2018 10:13

Odpověď

Dobrý den,

v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, platí, že povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou.

Z toho vyplývá, že konsolidovanou účetní závěrku nesestavuje fyzická osoba za všechny společnosti, které ovládá, neboť není obchodní společností. Proto platí domněnka položená v dotazu, že konsolidace se týká pouze konsolidačního celku, který tvoří mateřská společnost, tj. konsolidující obchodní společnost, a všechny jí ovládané neboli konsolidované účetní jednotky.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)