Hlavní navigace

zálohy pro nové OSVČ (vedlejší činnost)

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda rozumím tomu správně, že nemusím platit zálohy na důchodové pojištění až do podání přehledu za rok 2018, totiž do května? Podnikám od letošního roku- vykonávám vedlejší činnost, a mám předběžný odhad, že zisk nepřesáhne rozhodující částku. V případě, že ano, zda musím o tom informovat ČSSZ?

Děkují předem

Julie
2. 12. 2018 14:07

Odpověď

Dobrý den,

pokud vykonáváte vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a nepřihlásila jste se (dobrovolně) k účasti na důchodovém pojištění, skutečně Vám nevzniká povinnost platit zálohy na pojistné (vyplývá to z ustanovení § 13a odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Jen pozor, toto pravidlo se týká záloh nikoliv do měsíce, ve kterém podáte přehled, nýbrž do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém podáte (nebo byste měla podat) přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Aby bylo uplatněno toto pravidlo, je nutné, abyste příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ informovala (a doložila), že u Vás nastal některý z důvodů pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)