Hlavní navigace

A.B.R. HOLDING a.s.

Firma A.B.R. HOLDING a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2255, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 9 240 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25329103

Sídlo:

Poštovská 455/8, Brno Brno-město, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 3. 1997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
463 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2255, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

A.B.R. INVEST a.s. od 7. 1. 1998

Obchodní firma

TSR INVEST a.s. do 7. 1. 1998 od 3. 3. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 3. 3. 1997

adresa

Poštovská 455/8
Brno 60200 od 19. 10. 2016

adresa

Poštovská 8c
Brno 60200 do 19. 10. 2016 od 30. 9. 2005

adresa

Hlinky 102
Brno 60200 do 30. 9. 2005 od 3. 3. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 10. 2015

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 10. 2015 od 7. 1. 1998

realitní činnost do 2. 10. 2015 od 7. 1. 1998

zprostředkovatelská činnost do 2. 10. 2015 od 7. 1. 1998

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb do 2. 10. 2015 od 3. 3. 1997

Ostatní skutečnosti

Společnost A.B.R. HOLDING a.s., se sídlem Poštovská 455/8, Brno - město, 602 00 Brno, IČ 25329103, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2255, se rozdělila formou odštěpení sloučením s tím, že část jměn í přešla na nástupnickou společnost GRH s.r.o., se sídlem Ostrovačická 936/65, Žebětín, 641 00 Brno, IČ 049 96 364, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92997. od 24. 10. 2017

Společnost A.B.R. INVEST a.s., se sídlem Brno, Poštovská 8c, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČ 25329103, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2255, se rozdělila formou odštěpení sloučením s tím, že čá st jmění přešla na nástupnickou společnost AUTOPOLYGON s.r.o., se sídlem Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno, IČ 28328264, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61582. od 17. 1. 2017

Na základě fúze ve formě sloučením společnost A.B.R. INVEST a.s., se sídlem Brno, Poštovská 8c, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČ 25329103, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2255 jako nástupnická s polečnost převzala jmění zanikající společnosti RAFAS HOLDING, a.s., se sídlem Brno, Poštovská 8c, PSČ 602 00, IČ 26428512, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4624. od 21. 11. 2016

Základní kapitál společnosti A.B.R. INVEST a.s. se z původní výše 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 30,0000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 37,000.000,- Kč (slovy: t řicet sedm milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 30000 ks (slovy: třicet tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slov y: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole má dosavadní jediný akcionář přednostní právo upsat všechny tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 7/41, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti A.B.R. INVEST a.s., Brno, Poštovská 8c, okres Brno-město, PSČ 602 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet do třiceti (30) dnů počínaje dnem zápisu to hoto usnesení do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitým zájemcům - jimiž jsou: - pan Karel Abraham, r.č. 681210/0086, bytem Brno, Joukalova 13, a to 20000 ks (slovy: dvacet tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - pan Ing. Vít Nekuda, r.č. 720525/3847, bytem Brno, Rybnická 136, a to 3700 ks (slovy: tři tisíce sedm set kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je rove n jejich jmenovité hodnotě, - pan Ing. Ivo Nekuda, r.č. 670920/1609, bytem Brno, Dlouhé vrchy 4a, a to 6300 ks (slovy: šest tisíc třista kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je rov en jejich jmenovité hodnotě, kteří jsou oprávněni tyto upsat peněžitými vklady. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti A.B.R. INVEST a.s., Brno, Poštovská 8c, okres Brno-město, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí tři (3) týdny a počne běžet násle dujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionáře k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto určeným zájemcům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Pokud by z jakéhokoliv důvodu vznikla upisovatelům povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií či jen jeho část v penězích, jsou povinni toto splatit na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 35-4429260217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to n ejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich úpisu. Připouští se však možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů proti případné pohledávce na splacení emisního kursu tak, že celý emisní kurs všech upisovaných akcií může být splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena do čtrná cti (14) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. U dosavadního jediného akcio náře a současně určeného zájemce pana Karla Abrahama se jedná o pohledávku vůči společnosti ve výši 26,184.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů jedno sto osmdesát čtyři tisíc korun českých) z titulu v minulosti poskytnutého a plně nesplaceného úvěru Volks bank CZ, a.s., s tím, že na započtení se použije její část ve výši 20,000.000,- Kč, (slovy: dvacet milionů korun českých) a ve zbylé výši pak nadále zůstane pohledávkou za společností. U určeného zájemce pana Ing. Víta Nekudy se jedná o pohledávku vůči sp olečnosti ve výši 3,700.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set tisíc korun českých), z titulu poskytnuté a nesplacené půjčky s tím, že na započtení se použije v celé výši. U určeného zájemce pana Ing. Ivo Nekudy se jedná o pohledávku vůči společnosti ve výši 6,000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), z titulu poskytnuté a nesplacené půjčky s tím, že na započtení se použije v celé výši. do 8. 12. 2005 od 21. 11. 2005

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 8.10.1997. do 8. 12. 2005 od 7. 1. 1998

Základní jmění: 7,000.000,-Kč, je splaceno. do 8. 12. 2005 od 3. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 9 240 000 Kč

od 24. 10. 2017

Základní kapitál

vklad 42 000 000 Kč

do 24. 10. 2017 od 21. 11. 2016

Základní kapitál

vklad 37 000 000 Kč

do 21. 11. 2016 od 8. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 8. 12. 2005 od 3. 3. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 200 Kč, počet: 700 od 24. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 220 Kč, počet: 35 000 od 24. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 700 do 24. 10. 2017 od 21. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 35 000 do 24. 10. 2017 od 21. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 do 21. 11. 2016 od 8. 12. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 700 do 21. 11. 2016 od 3. 3. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Karel Abraham

statutární ředitel

První vztah: 2. 10. 2015

vznik členství: 2. 10. 2015

vznik funkce: 2. 10. 2015

Ostrovačická 958/47, Brno, 641 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Ivana Ulmanová

členka představenstva

První vztah: 11. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2015

vznik funkce: 3. 2. 1999

Humenná 477/44, Brno, 625 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vít Nekuda

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2015

vznik funkce: 18. 5. 2005

Rybnická 257/136, Brno, 634 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Karel Abraham

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 2. 10. 2015

vznik funkce: 3. 3. 1997

Ostrovačická 958/47, Brno, 641 00, Česká republika

Ing. Vít Nekuda

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 1. 2014

vznik funkce: 18. 5. 2005

Rybnická 136, Brno, Česká republika

Mgr. Ivana Ulmanová

členka představenstva

První vztah: 12. 2. 1999 - Poslední vztah: 11. 1. 2014

vznik funkce: 3. 2. 1999

Humenná 44, Brno, Česká republika

Karel Abraham

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 1999 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik funkce: 3. 3. 1997

Joukalova 13, Brno, Česká republika

Ing. Marek Zimolka

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 12. 2. 1999

Dubová 13, Brno, Česká republika

Pavel Mareček

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 7. 1. 1998

Baarovo nábř. 43, Brno, Česká republika

Ing. Ladislav Schwarz

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 18. 5. 2005

Pekařská 39, Brno, Česká republika

Karel Abraham

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 12. 2. 1999

Řadová 6, Brno, Česká republika

Společnost zastupuje navenek statutární ředitel.

od 2. 10. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 2. 10. 2015 od 3. 3. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Josef Regen

člen

První vztah: 11. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2015

vznik funkce: 3. 2. 1999

Bellova 353/24, Brno, 623 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ivo Nekuda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 2. 10. 2015

vznik funkce: 18. 5. 2005

Dlouhé vrchy 205/4a, Brno, 644 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Nekuda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik funkce: 18. 5. 2005

Dlouhé Vrchy 4a, Brno, Česká republika

Josef Regen

člen

První vztah: 12. 2. 1999 - Poslední vztah: 11. 1. 2014

vznik funkce: 3. 2. 1999

Bellova 24, Brno, Česká republika

Mgr. Ivana Ulmanová

členka

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 12. 2. 1999

Rolnická 5, Brno, Česká republika

Petra Abrahamová

členka

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2015

vznik funkce: 3. 3. 1997

Řadová 6, Brno, Česká republika

Ing. Michal Dostál

předseda

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 18. 5. 2005

Kamínky 23, Brno, Česká republika

JUDr. Pavel Čapčuch

člen

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 7. 1. 1998

Dolnopolní 59, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy A.B.R. HOLDING a.s.

1 fyzická osoba

Karel Abraham

předseda správní rady

První vztah: 2. 10. 2015

vznik členství: 2. 10. 2015

vznik funkce: 2. 10. 2015

Ostrovačická 958/47, Brno, 641 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 3. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb
  • Realitní činnost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 3. 1997

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).